Urinveiene

Generisk Actigall

Actigall

Ursodiol (ursodeoxycholic) 150/300mg

Generic Actigall is used for treating and preventing gallstones.
Mer Info ...
kr 13.61

Generisk Aldactone

Aldactone

Spironolactone 25/100mg

Generisk Aldaktone brukes mot ødem og opphopning av væske hos pasienter med hjertesvikt, levercirrhose eller nyresvikt (nefrotisk syndrom). Det brukes også mot høyt blodtrykk. Det kan også brukes ved behandling eller forebygging av lavt nivå av kalium i blodet.
Mer Info ...
kr 4.66

Generisk Aygestin

Aygestin

Norethisterone Bp 5mg

Generic Aygestin is used for treating certain menstrual problems or uterine problems (eg, abnormal bleeding, endometriosis).
Mer Info ...
kr 6.84

Barley Grass

Barley Grass

Barley Grass Extract 1mg

Organic Barleygrass tablets contain Minerals, Calcium, Iron, Potassium, Chlorophyll, Vitamins such as A, C, B1, B2, folic acid and B12. Due to its detoxifying properties it helps in weight loss regimen ans gives a healthy boost. It may help increase body’s self healing properties. Its alkalizing properties may heal urinary tract & kidney problems.
Mer Info ...
kr 1.87

Generisk Cycrin

Cycrin

Medroxyprogesterone 2.5/10mg

Generic Cycrin is used for treating certain menstrual problems or uterine problems (eg, abnormal bleeding, endometrial hyperplasia).
Mer Info ...
kr 5.52

Generisk Ddavp

Ddavp

Desmopressin 10mcg

Generisk DDAVP er en menneskeskapt form av et hormon som oppstår naturlig i hypofysekjertelen. Dette hormonet er viktig for mange funksjoner inkludert blodgjennomstrømning, blodtrykk, nyrefunksjon og å regulere hvordan kroppen bruker vann. Generisk DDAVP brukes for å behandle sengevæting, diabetes insipidus i sentralkraniet, og økt tørste og urinering forårsaket av hodekirurgi eller hodetrauma.
Mer Info ...
kr 379.29

Generisk Demadex

Demadex

Torsemide 10/20mg

Generic Demadex is used for treatment of edema (swelling) associated with heart, kidney, or liver failure or conditions when there is excess body water. It is also used alone or with other medicines to treat high blood pressure.
Mer Info ...
kr 5.15

Generisk Detrol

Detrol

Tolterodine 1/2/4mg

Generic Detrol is used for treating overactive bladder with symptoms of urinary frequency, urgency, and leakage.
Mer Info ...
kr 10.09

Generisk Detrol La

Detrol La

Tolterodine 4mg

Generic Detrol LA is used for treating overactive bladder with symptoms of urinary frequency, urgency, and leakage.
Mer Info ...
kr 27.23

Generisk Diamox

Diamox

Acetazolamide 250mg

Generic Diamox is used for treating certain types of glaucoma in combination with other medicines. It is also used to treat or prevent symptoms of mountain sickness.
Mer Info ...
kr 5.85

Generisk Enablex

Enablex

Darifenacin 7.5/15mg

Generic Enablex reduces muscle spasms of the bladder and urinary tract. Generic Enablex is used to treat symptoms of overactive bladder, such as frequent or urgent urination, and incontinence (urine leakage).
Mer Info ...
kr 12.65

Generisk Frumil

Frumil

Amiloride And Furosemide 5mg + 40mg

Generic Frumil is a combination of two diuretics used for treating fluid retention (oedema), either in the legs or on the lungs.
Mer Info ...
kr 7.49

Generisk Furadantin

Furadantin

Nitrofurantoin 50/100mg

Generic Furadantin is used for treating and preventing urinary tract infections caused by certain bacteria.
Mer Info ...
kr 4.64

Gautyhills®

Gautyhills

Guduchi, Vasa, Haridra, Triphala, Sunthee, Shuddha Guggulu 1mg

Gautyhills Tablets - Gout Care Formula. Gout Care Ayurvedic Formula Gautyhills tablets has an anti-inflammatory & analgesic properties of Guduchi, Vasa & Shuddha Guggul aid in symptomatic relief of Gout, including joint pain, tenderness, swelling and inflammation. Helps maintain healthy uric acid levels and edema.Helps maintain joint health.
Mer Info ...
kr 1.50

Generisk Haridra

Haridra

Haridra 60pills

Haridra (Turmeric/Curcuma longa) is a vital herb in Ayurvedic medicine, whose spice form can be recognized by its dazzling yellow color. The rhizome of the herb, used either fresh or dried, has a host of medicinal benefits. It acts as a carminative and also enhances the complexion and skin tone. Apart from that, Haridra can be used to combat liver damage, respiratory disorders and ulcers.
Mer Info ...
kr 84.18

Generisk Lasix

Lasix

Furosemide 40/100mg

Generic Lasix brukes til å behandle høyt blodtrykk eller vannansamling (oppsvulming) i forbindelse med hjertesvikt, sykdom i lever eller nyrer.
Mer Info ...
kr 3.51

Generisk Lasuna

Lasuna

Lasuna 60pills

Lasuna (Garlic/Allium sativum) is well-known as a pungent, culinary spice in several cultures; the herb is one of the most researched plants for its medicinal benefits. Scientists at the Department of Medicinal Chemistry, Hebrew University-Hassadah Medical School, Jerusalem, recently studied Lasuna for its antioxidant activity and support of normal cardiovascular function. They found the herb to be supportive of normal plasma lipid levels and noted its various ‘positive influences’ (Molecular Nutrition and Food Research, November 2007, 51(11):1365-81).
Mer Info ...
kr 84.18

Liv First

Liv First

Guduchi, Kalmegh, Bhringraj... 1mg

Liver Support Ayurvedic Formula Liver Care has the hepatoprotective & regenerative properties of Kalmegh provides support to hepatic detoxification that helps rejuvenate the liver. The antioxidant properties of Guduchi, Bhuiamla & Tulsi helps promote immunity and aids in removal of toxins from the liver and kidneys. The immunostimulant properties alongwith hepatoprotective properties of these herbs helps to stimulate expulsion of bile from liver & protect liver from free radical damage The properties of Bhringraj promotes the metabolism of liver and helps improve the strength of the body.
Mer Info ...
kr 1.68

Generisk Lozol

Lozol

Indapamide 1.5/2.5mg

Generic Lozol is a diuretic used to treat high blood pressure and swelling due to excess fluid in the body.
Mer Info ...
kr 9.37

Generisk Lozol Sr

Lozol Sr

Indapamide 1.50/2.5mg

Generic Lozol SR treats fluid retention (edema) in people with congestive heart failure. This medication is also used to treat high blood pressure.
Mer Info ...
kr 9.08

Generisk Manjishtha

Manjishtha

Manjishtha 60pills

Manjishtha (Indian Madder/Rubia cordifolia) is helpful in skin conditions like uneven pigmentation and eczema. The Ayurvedic Pharmacopoeia of India recommends the use of the dried stem of Manjishtha in blood, skin and urogenital disorders, dysentery, piles, ulcers, inflammation, erysipelas, skin diseases and rheumatism.
Mer Info ...
kr 84.18

Generisk Melatonin

Melatonin

Melatonin 3mg

Folk bruker melatonin til å justere kroppens indre klokke. Det brukes til å behandle jetlag, kontrollere døgnrytmer hos personer som jobber med skiftende arbeidstid (har skiftarbeidsforstyrrelse), og til å hjelpe blinde pasienter etablere en lys-mørkesyklusen. Melatonin brukes også for søvnløshet (insomni); forsinket søvnfase syndrom (DSPS); RBD (REM sleep Behaviour Disorder, eller parasomni); søvnløshet assosiert med ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder eller hyperkinetisk forstyrrelse); søvnløshet forårsaket av visse høyt blodtrykk medisiner kalt betablokkere; og søvnproblemer hos barn med utviklingsforstyrrelser, inkludert autisme, cerebral parese og intellektuelle funksjonshemminger. Det brukes også som søvnmiddel etter avsluttet behandling med benzodiazepin og for å redusere bivirkninger ved røykeslutt. Noen bruker melatonin ved Alzheimers sykdom eller hukommelsestap (demens), bipolar lidelse, en lungesykdom kalt kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), søvnløshet forårsaket av betablokkere, endometriose, tinnitus, sesongavhengig depresjon (SAD), mild sinnslidelse, ikke-alkoholrelatert leversykdom, kronisk utmattelsessyndrom (CFS), fibromyalgi, rastløse bein (urolige bein), en immunsykdom kalt sarkoidose, schizofreni, migrene og andre hodepine, aldersrelatert synstap, godartet prostataforstørrelse (BPH), irritabel tykktarm (IBS), benskjørhet (lav benmasse eller osteoporose), en motorisk forstyrrelse kalt tardiv dyskinesi (TD), gastroøsofageal refluks, Helicobacter pylori (H. pylori), treningsytelse, infertilitet, epilepsi, eldring, ved menopause, metabolsk syndrom, for gjenoppretting etter operasjon, sinnsbevegelse forårsaket av anestesi, stress, endringer i hjertefrekvens ved overgang fra liggende til stående stilling (postural tachycardia syndrome), ufrivillig vannlating, kjeve smerter, inflammatorisk tarmsykdom (ulcerøs kolitt) og for prevensjon.
Mer Info ...
kr 3.75

Generisk Myrbetriq

Myrbetriq

Mirabegron 50mg

Mirabegron reduces muscle spasms of the bladder and urinary tract. Mirabegron is used to treat overactive bladder with symptoms of frequent or urgent urination and urinary incontinence.
Mer Info ...
kr 16.86

Generisk Neggram

Neggram

Nalidixic Acid 500mg

Generic NegGram is used to treat infections of the urinary tract.
Mer Info ...
kr 8.07

Generisk Norlutate

Norlutate

Norethindrone Acetate 5mg

Generic Norlutate is used to treat women with abnormal bleeding from the uterus. It is also used to treat women who have stopped having menstrual periods for several months (amenorrhea) but who are not pregnant or going through menopause.
Mer Info ...
kr 8.57

Generisk Noroxin

Noroxin

Norfloxacin 400mg

Generic Norfloxacin is an antibiotic in a group of drugs called fluoroquinolones. It is used to treat bacterial infections of genito-urinary tract.
Mer Info ...
kr 7.49

Generisk Oxytrol

Oxytrol

Oxybutynin 2.5/5mg

Generic Oxytrol reduces muscle spasms of the bladder and urinary tract. It is used to treat symptoms of overactive bladder, such as frequent or urgent urination, incontinence (urine leakage) and increased nighttime urination.
Mer Info ...
kr 6.01

Generisk Pentasa

Pentasa

Mesalamine 400/500mg

Generic Pentasa is used for treating and causing remission of various forms of mild to moderate ulcerative colitis (inflammation of the colon).
Mer Info ...
kr 6.56

Generisk Phoslo

Phoslo

Calcium Acetate 667mg

Generic PhosLo is used for reducing phosphate levels in late-stage kidney failure.
Mer Info ...
kr 5.34

Proscarehills®

Proscarehills

Pashanbed, Shuddha, Gokshura, Varun... 1mg

Proscarehills tablets – prostate care formula. Ayurvedic Prostate Care tablets has the diuretic and lithontriptic properties of Gokshur, Varun and Pashanbhed. The product may help to regulate urinary tract functions & dissolve stones, thus promotes prostate health. Nephro-protective, antioxidant & anti-inflammatory properties of Kanchanar may help to promote healthy prostate size, maintain smooth urine flow, support urinary tract & kidney functions.
Mer Info ...
kr 1.50

Punarnava Vegie

Punarnava Vegie

Punarnava Extract 1mg

Punarnava Vegie Capsules - Kidney health Support. According to Ayurveda, Punarnava is believed to subside all the three doshas i.e Vata, Pitta, Kapha. Each capsule contains 100 mg Punarnava Powder and 250 mg of extract (as dry extract) from Punarnava whole plant (Boerhaavia diffusa) (8:1) (equivalent to 2000 mg of Punarnava whole plant). When assayed these capsules contain Alkaloids NLT 0.1%. The name itself suggests rejuvenation. It mainly acts on the urogenital system by removing the extra debris & strengthens the system.
Mer Info ...
kr 1.87

Generisk Pyridium

Pyridium

Phenazopyridine 200mg

Generic Pyridium is used for relieving pain, burning, urgency, frequent urination, and discomfort caused by irritation of the lower urinary tract.
Mer Info ...
kr 6.56

Generisk Renagel

Renagel

Sevelamer Hydrochloride 400/800mg

Generic Renagel is used for reducing the amount of phosphorus in the blood in patients with chronic kidney disease who are on dialysis.
Mer Info ...
kr 30.78

Generisk Rocaltrol

Rocaltrol

Calcitriol 0.25mcg

Generic Rocaltrol is used for managing certain conditions caused by high or low parathyroid hormone levels. It is used to manage low blood calcium levels in patients who are on chronic kidney dialysis.
Mer Info ...
kr 14.05

Stonhills®

Stonhills

Pashanbhed, Punarnava, Palash, Ahwet, Varun, Sahadev... 1mg

Stonhills Tablets - Kidney Care Formula. The diuretic and detoxifying properties of Pashanbhed & Palash Pushpa may help to regulate urinary tract functions & may help to flush out kidney stones.Diuretic & antibacterial properties of Gokshur & Yavakshar may help in the reducing the problem of water retention, may help control urinary tract functions.
Mer Info ...
kr 1.50

Generisk Tribenzor

Tribenzor

Olmesartan, Amlodipine And Hydrochlorothiazide 20mg + 5mg + 12.5/40mg + 5mg + 12.5mg

Tribenzor inneholder en kombinasjon av amlodipin, hydroklortiazid, og olmesartan. Amlodipin blokker kalsiumkanaler som avspenner (utvider) blodårer og øker blodstrømmen. Hydroklortiazid er et tiaziddiuretika (et urindrivende middel) som bidrar til å hindre kroppen din fra absorbering av for mye salt, som kan forårsake væskeretensjon. Olmesartan er en angiotensin II-reseptorantagonist som beskytter blodårene fra innsnevring, som gjør blodtrykket lav og forbedrer blodstrømmen. Tribenzor brukes til å behandle høyt blodtrykk (hypertensjon).
Mer Info ...
kr 16.86

Generisk Urecholine

Urecholine

Bethanechol 25mg

Generisk Urecholine stimulerer blæren din til å tømmes. Bethanechol brukes til å behandle urinretensjon (problemer med vannlating), som kan oppstå etter operasjon, etter fødsel, og i andre situasjoner.
Mer Info ...
kr 10.54

Generisk Urispas

Urispas

Flavoxate 200mg

Generic Urispas (Flavoxate) is an anticholinergic agent used to treat bladder or bowel spasms and in combination with other medicines to treat ulcers.
Mer Info ...
kr 11.24

Generisk Vesicare

Vesicare

Solifenacin 5/10mg

Generic Vesicare reduces muscle spasms of the bladder and urinary tract. Generic Vesicare is used to treat symptoms of overactive bladder, such as frequent or urgent urination, and incontinence (urine leakage).
Mer Info ...
kr 20.14

Generisk Zyloprim

Zyloprim

Allopurinol Bp 100/300mg

Generic Zyloprim is used in the treatment of many symptoms of gout, including acute attacks, tophi (collection of uric acid crystals in the tissues, especially around joints), joint destruction, and uric acid stones. Allopurinol works by reducing uric acid production in the body, thus preventing crystals from forming.
Mer Info ...
kr 4.68
Ved å bli på vårt nettsted samtykker du automatisk til lagring og behandling av dine personopplysninger i samsvar med vår personvernpolicy.