Rak

Ogólny Synthroid

Synthroid

Levothyroxine 25/50/88/100/200mcg

Generic Synthroid używa się w leczeniu niskej aktywności tarczycy i leczenia lub tłumienia różnych typów wola. Również używa się z chirurgijej i innymi lekami dla walki z niektórymi składnikami raka tarczycy.
Więcej Info »;...
zl 62.24

Ogólny Arimidex

Arimidex

Anastrozole 1mg

Generic Arimidex is used for treating breast cancer in women who have been through menopause, including women with disease progression after tamoxifen therapy.
Więcej Info »;...
zl 32.70

Ogólny Casodex

Casodex

Bicalutamide 50mg

Generic Casodex is used for treating prostate cancer.This medicine is intended for use with other medicines.
Więcej Info »;...
zl 17.39

Dekarsinohills®

Dekarsinohills

Guduchi,shuddha, Trumeric, Garlic ... 1mg

Healthy Cell Care Ayurvedic Formulation dekarsinohills has the antioxidant, anti-inflammatory, anti-allergic & cell renewal properties functions as a complimentary supplementary therapy in cell care. Immune boosting properties helps in reducing fatigue and improving energy levels. Also may help to avoid complications & prolongs healthy life.
Więcej Info »;...
zl 0.66

Ogólny Eulexin

Eulexin

Flutamide 250mg

Generic Eulexin is an antiandrogen. It works in the body to prevent the actions of androgens (male hormones). It is used in the treatment of prostate cancer.
Więcej Info »;...
zl 6.02

Ogólny Gleevec

Gleevec

Imatinib 100/400mg

Generic Gleevec interferes with the growth of some cancer cells. Generic Gleevec is used to treat certain types of leukemia (blood cancer), bone marrow disorders, and skin cancer, or certain tumors of the stomach and digestive system.
Więcej Info »;...
zl 29.90

Ogólny Kytril

Kytril

Granisetron 1mg

Generic Kytril is used for preventing nausea and vomiting caused by cancer chemotherapy and radiation.
Więcej Info »;...
zl 7.94

Ogólny Melatonin

Melatonin

Melatonin 3mg

Ludzie stosują melatoninę w celu uregulowania wewnętrznego zegara. Stosuje się go do łagodzenia jet lagu, do dostosowywania cyklów snu u osób, których codzienne godziny pracy zmieniają się (zaburzenia ze względu na zmienne godziny pracy), a także pomaganie osobom niewidomym w ustalaniu cyklu dziennego i nocnego. Melatonina jest również używana do leczenia bezsenności; zespołu opóźnionej fazy snu (DSPS); zaburzenia snu fazy REM (RBD); bezsenność związana z zaburzeniem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD); bezsenność z powodu niektórych leków na nadciśnienie zwanych beta-blokerami; zaburzenia snu u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, w tym autyzmem, porażeniem mózgowym i niepełnosprawnością intelektualną. Jest również stosowany jako środek wspomagający sen po zaprzestaniu stosowania leków benzodiazepinowych oraz w celu zmniejszenia skutków ubocznych po rzuceniu palenia. Niektórzy ludzie stosują melatoninę w chorobie Alzheimera lub utracie pamięci (demencja), chorobie afektywnej dwubiegunowej, chorobie płuc zwanej przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (COPD), bezsenności spowodowanej lekami beta-blokerami, endometriozą, dzwonieniem w uszach, depresją lub sezonowym zaburzeniem afektywnym (SAD), łagodne zaburzenia psychiczne, niealkoholowa choroba wątroby, zespół chronicznego zmęczenia (CFS), fibromialgię, zespół niespokojnych nóg, chorobę zapalną zwaną sarkoidozą, schizofrenią, migreną i innymi bólami głowy, utratą wzroku związaną z wiekiem, łagodnym przerostem prostaty (BPH) zapalenie oskrzeli, zespół jelita drażliwego (IBS), utrata masy kostnej (osteoporoza), zaburzenia ruchowe zwane dyskretną dyskinezą (TD), kwas refluksowy, Helicobacter pylori (H. pylori), sprawność fizyczna, niepłodność, epilepsja, starzenie się, menopauza, zespół metaboliczny, do regeneracji po zabiegach chirurgicznych, pobudzenie spowodowane znieczuleniem, stresem, zaburzeniami ruchowymi mimowolnymi (dyskineza późna), zmiany tętna, tachykardia, delirium, zaburzenia kontrolowania oddawania moczu, ból żuchwy, zapalenie jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego) oraz w celu antykoncepcyjnym.
Więcej Info »;...
zl 1.66

Ogólny Nexavar

Nexavar

Sorafenib 200mg

Nexavar jest lekiem przeciwnowotworowym, który spowalnia procesy wzrostu i rozprzestrzeniania się komórek nowotworowych w organizmie. NexAVAR stosuje się w leczeniu raka wątroby, tarczycy lub odmiany nowotworu nerki noszącego nazwę zaawansowanego raka nerkokomórkowego.
Więcej Info »;...
zl 29.90

Ogólny Premarin

Premarin

Conjugated Estrogens Usp 0.625mg

Generic Premarin jest stosowany w leczeniu objawów menopauzy (uderzenia gorąca, bóle głowy, poty nocne, suchość pochwy). Również stosowany w celu zapobiegania osteoporozie (słabe kości) po menopauzie, do leczenia niedoboru estrogenu, raka prostaty lub raka sutka.
Więcej Info »;...
zl 7.68

Ogólny Tarceva

Tarceva

Erlotinib 150mg

Lek generyczny o nazwie Tarceva (erlotinib) jest lekarstwem na nowotwory, który dociera do miejsca namnażania się komórek nowotworowych i spowalnia ich rozprzestrzenianie w organizmie. Erlotynib stosowany jest do leczenia niedrobnokomórkowego nowotworu płuc, trzustki, które rozprzestrzeniają się na inne części ciała (przerzuty). Erlotynib jest zwykle podawany po tym, gdy inne leki okazują się nieskuteczne.
Więcej Info »;...
zl 124.59

Ogólny Vepesid

Vepesid

Etoposide 50mg

Generic Vepesid is used for treating patients with lung cancer and recurrent testicular tumors. It is used in combination with other cancer medications. VePesid is an antineoplastic. It works by stopping the tumor cells from dividing (mitosis), which prevents the spread of certain types of cancer.
Więcej Info »;...
zl 37.38

Ogólny Xtandi

Xtandi

Enzalutamide 40mg

Enzalutamid jest środkiem antyandrogennym. Działa w organizmie, hamując działanie androgenów (męskich hormonów). Enzalutamid stosuje się w leczeniu raka prostaty. Enzalutamid stosuje się razem z innymi lekami lub w połączeniu z leczeniem operacyjnym.
Więcej Info »;...
zl 160.19

Ogólny Alkeran

Alkeran

Melphalan 2mg

Alkeran jest przeciwnowotworowym („antineoplastycznym” lub „cytotoksycznym”) lekiem do chemioterapii.  Ten lek jest klasyfikowany jako „środek alkilujący”. Alkeran jest stosowany w leczeniu szpiczaka mnogiego, raka jajnika, nerwiaka niedojrzałego, mięsaka prążkowanego macicy, raka piersi, czerniaka. Tabletki można również stosować w niektórych trybach kondycjonowania przed przeszczepem szpiku kostnego.
Więcej Info »;...
zl 28.03

Ogólny Aromasin

Aromasin

Exemestane 25mg

Aromasin lowers estrogen levels in postmenopausal women, which may slow the growth of certain types of breast tumors that need estrogen to grow in the body. Aromasin is used to treat breast cancer in postmenopausal women. It is often given to women whose cancer has progressed even after surgery, radiation, or other cancer medications have been tried without success.
Więcej Info »;...
zl 14.02

Ogólny Cytoxan

Cytoxan

Cyclophosphamide 50mg

Generic Cytoxan is used for treating certain types of the following cancers: lymphoma, multiple myeloma, leukemia, mycosis fungoides, neuroblastoma, ovarian cancer, eye cancer and breast cancer. It is usually used in combination with other medicines. It may also be used to treat certain kidney problems (nephrotic syndrome) in children.
Więcej Info »;...
zl 3.11

Ogólny Droxia

Droxia

Hydroxyurea 500mg

Generic Droxia is used for treating skin cancer, cancer of the ovary or chronic myelocytic leukemia that is recurrent, has spread or cannot be helped with surgery. It may also be used with radiation to control skin cancers of the head and neck.
Więcej Info »;...
zl 11.18

Ogólny Femara

Femara

Letrozole 2.5mg

Letrozole jest lekiem hormonalnym, który zmniejsza poziom estrogenu u kobiet po menopauzie. Powoduje spowolnienie wzrostu pewnych typów guzów piersi, które powoduje wzrost hormonu wzrostu w organizmie. Letrozol jest stosowany w leczeniu raka piersi i macicy po menopauzie.
Więcej Info »;...
zl 2.49

Ogólny Kisqali

Kisqali

Ribociclib 200mg

Generic Kisqali (ribociclib) to lek przeciwnowotworowy, który zakłóca wzrost i rozprzestrzenianie się komórek nowotworowych w organizmie. Jest stosowany w leczeniu hormonozależnego raka piersi u kobiet. Ribociclib stosuje się tylko wtedy, gdy nowotwór ma negatywny wynik na białko zwane receptorem ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu 2 (HER2). Białko HER2 może przyspieszyć wzrost komórek nowotworowych. Lek ten jest stosowany, gdy nowotwór postępuje lub rozprzestrzenia się na inne części ciała po innych zabiegach. Kisqali zazwyczaj podaje się w połączeniu z innym lekiem przeciwnowotworowym, takim jak letrozole (Femara) lub fulvestrant (Faslodex).
Więcej Info »;...
zl 231.38

Ogólny Leukeran

Leukeran

Chlorambucil 2/5mg

Leukeran jest lekiem przeciwnowotworowym, który zakłóca wzrost i rozprzestrzenianie się komórek rakowych w organizmie. Chlorambucil jest stosowany w leczeniu kilku rodzajów raka, w tym choroby Hodgkina i niektórych rodzajów białaczki lub chłoniaka.

Więcej Info »;...
zl 12.15

Moringa®

Moringa

Moringa Extract 1mg

Moringa® is also used to reduce swelling, increase sex drive (as an aphrodisiac), prevent pregnancy, boost the immune system, and increase breast milk production. Some people use it as a nutritional supplement or tonic. Moringa contains proteins, vitamins, and minerals. As an antioxidant, it seems to help protect cells from damage.
Więcej Info »;...
zl 0.66

Ogólny Nolvadex

Nolvadex

Tamoxifen 10/20mg

Generic Nolvadex jest stosowany w leczeniu raka piersi, który dał przerzuty do innych miejsc w organiźmie. Jest również stosowany razem z innymi lekami stosowanymi w leczeniu innych typów raka piersi. Jest stosowany u kobiet, które mają wysokie ryzyko raka piersi i kobiet z DCIS (po zabiegu chirurgicznym i promieniowaniu) w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia raka piersi.
Więcej Info »;...
zl 1.56

Ogólny Rheumatrex

Rheumatrex

Methotrexate 2.5/10mg

Generic Rheumatrex is used for treating certain types of cancer, severe psoriasis or rheumatoid arthritis in certain patients.
Więcej Info »;...
zl 2.81

Ogólny Tasigna

Tasigna

Nilotinib 200mg

Nilotynib jest lekiem przeciwnowotworowym, który zatrzymuje wzrost i rozprzestrzenianie się komórek nowotworowych w organizmie. Nilotynib stosuje się w leczeniu nowotworu krwi zwanego przewlekłą białaczką szpikową chromosomem Philadelphia (CML) u dorosłych i dzieci w wieku co najmniej 1 roku. Nilotynib zwykle podaje się po nieudanej próbie leczenia innymi lekami.
Więcej Info »;...
zl 80.09

Ogólny Xeloda

Xeloda

Capecitabine 500mg

Generyczna Xeloda(Kapecytabina) jest lekiem zawierającym substancję czynną kapecytabinę, która zaburza wytwarzanie się białek potrzebnych komórkom nowotworowym do ich reprodukcji. Preparat wskazany jest w leczeniu niektórych rodzajów raka piersi, jelita grubego lub odbytnicy.
Więcej Info »;...
zl 73.51

Ogólny Zytiga

Zytiga

Abiraterone 250mg

Abirateron działa poprzez zmniejszanie produkcji androgenów w organizmie. Androgeny są męskimi hormonami, które mogą powodować przerost prostaty. Abirateron stosuje się razem z lekami sterydowymi (prednizolonem lub metyloprednisolonem) w leczeniu raka prostaty z przerzutami. Abirateron stosuje się u mężczyzn, u których raka prostaty nie można leczyć operacyjnie lub innymi lekami.
Więcej Info »;...
zl 37.38
Pozostając na naszej stronie automatycznie zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie Twoich danych osobowych, zgodnie z naszą Polityką prywatności.