Psykisk Lidelse

Generisk Strattera

Strattera

Atomoxetine 10/18/25/40/60mg

Generisk Strattera brukes til behandling av Attention Deficit/Hyperactivity Disorder, også kjent som ADHD. Det er ikke stimulantia, som andre legemidler for ADHD. Legemiddelet kan forbedre oppmerksomhet og konsentrasjon, og også emosjonell kontroll. Det kan også redusere urolighet eller hyperaktiv atferd.
Mer Info ...
kr 6.64

Generisk Anafranil

Anafranil

Clomipramine 10/25/50mg

Generic Anafranil is used for treating obsessive-compulsive disorder (OCD).
Mer Info ...
kr 6.17

Ashwagandhahills Vegie

Ashwagandhahills Vegie

Ashwagandha 1mg

Antistress & Revitaliser Ashwagandha is a herb that may help reduce anxiety and stress levels, increase vitality, vigor & control fatigue. - Each capsule contains 250 mg Ashwagandha Roots Powder and 100 mg of extract (as dry extract) from Ashwagandha Roots (Withania somnifera) (20:1) ( equivalent to 2000 mg of Ashwagandha Roots). When assayed these capsules contain Alkaloids NLT 0.8%, Withanaloids NLT 0.5% - In Ayurvedic literature Ashwagandha has been described for providing Calming, antistress & Rejuvenating effects. This has been backed by modern scientific studies. Ashwagandha has also been used for its adaptogenic properties which help to improve physical & mental strength and wellbeing. Ashwagandha has also been used for centuries for its Aphrodisiac effect.
Mer Info ...
kr 1.71

Brahmihills Vegie

Brahmihills Vegie

Brahmi 1mg

Brahmihills 60 Vegie Capsules - a Hair care and Brain Tonic for Memory, Sleep Disorder,stress and Anxiety relief. Acts as a potent nerve tonic. Improves mental functions & longevity. Reduces anxiety & restlessness. Helps in assuring natural sleep. Helps to ease stress.
Mer Info ...
kr 1.71

Generisk Clozaril

Clozaril

Clozapine 25/50/100mg

Generic Clozaril is used for managing schizophrenia in patients who do not respond to other medicines. It is also used to decrease the risk of suicidal behavior in certain patients.
Mer Info ...
kr 25.64

Generisk Depakote

Depakote

Divalproex 125/250/500mg

Generic Depakote is used for controlling certain types of seizures in the treatment of epilepsy. It is also used to treat the manic phase of bipolar disorders (manic-depressive illness) and to prevent migraine headaches.
Mer Info ...
kr 5.34

Generisk Geodon

Geodon

Ziprasidone 20/40mg

Generic Geodon is an antipsychotic medication. It works by changing the effects of chemicals in the brain. It is used to treat schizophrenia and the manic symptoms of bipolar disorder (manic depression).
Mer Info ...
kr 6.41

Generisk Geriforte Syrup

Geriforte Syrup

Geriforte - Syrup 200ml

GERIFORTE also known as StressCare in the US is a herbal ayurvedic formulation. Geriforte acts as an antioxidant, antistress and adaptogenic tonic. It provides a broad range of health benefits proven by clinical studies. Geriforte helps delay the physiological conditions that cause aging, accelerates cell regeneration and repair. It increases physical capacity, raises the threshold of fatigue and promotes overall well-being.
Mer Info ...
kr 469.62

Generisk Lamictal

Lamictal

Lamotrigine 25/50/100/200mg

Generic Lamictal is used for treating certain types of seizures. It may be used alone or with other medicines. It may also be used to delay the occurrence of mood problems in certain patients with bipolar disorder.
Mer Info ...
kr 10.21

Generisk Lithobid

Lithobid

Lithium 300/400mg

Generic Lithobid is used for treating manic episodes in patients with bipolar disorder. It is also used to reduce the frequency and decrease the severity of manic episodes in patients with bipolar disorder.
Mer Info ...
kr 6.41

Generisk Melatonin

Melatonin

Melatonin 3mg

Folk bruker melatonin til å justere kroppens indre klokke. Det brukes til å behandle jetlag, kontrollere døgnrytmer hos personer som jobber med skiftende arbeidstid (har skiftarbeidsforstyrrelse), og til å hjelpe blinde pasienter etablere en lys-mørkesyklusen. Melatonin brukes også for søvnløshet (insomni); forsinket søvnfase syndrom (DSPS); RBD (REM sleep Behaviour Disorder, eller parasomni); søvnløshet assosiert med ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder eller hyperkinetisk forstyrrelse); søvnløshet forårsaket av visse høyt blodtrykk medisiner kalt betablokkere; og søvnproblemer hos barn med utviklingsforstyrrelser, inkludert autisme, cerebral parese og intellektuelle funksjonshemminger. Det brukes også som søvnmiddel etter avsluttet behandling med benzodiazepin og for å redusere bivirkninger ved røykeslutt. Noen bruker melatonin ved Alzheimers sykdom eller hukommelsestap (demens), bipolar lidelse, en lungesykdom kalt kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), søvnløshet forårsaket av betablokkere, endometriose, tinnitus, sesongavhengig depresjon (SAD), mild sinnslidelse, ikke-alkoholrelatert leversykdom, kronisk utmattelsessyndrom (CFS), fibromyalgi, rastløse bein (urolige bein), en immunsykdom kalt sarkoidose, schizofreni, migrene og andre hodepine, aldersrelatert synstap, godartet prostataforstørrelse (BPH), irritabel tykktarm (IBS), benskjørhet (lav benmasse eller osteoporose), en motorisk forstyrrelse kalt tardiv dyskinesi (TD), gastroøsofageal refluks, Helicobacter pylori (H. pylori), treningsytelse, infertilitet, epilepsi, eldring, ved menopause, metabolsk syndrom, for gjenoppretting etter operasjon, sinnsbevegelse forårsaket av anestesi, stress, endringer i hjertefrekvens ved overgang fra liggende til stående stilling (postural tachycardia syndrome), ufrivillig vannlating, kjeve smerter, inflammatorisk tarmsykdom (ulcerøs kolitt) og for prevensjon.
Mer Info ...
kr 3.80

Mentat Syrup

Mentat Syrup

Madhukaparni, Brahmi, Ashvagandha 200ml

Mentat Syrup® - a brain tonic made from potent Ayurvedic herbs like Ashwagandha, known to relive anxiety and induce calmness. It also improves mental concentration and alertness.
Mer Info ...
kr 106.62

Generisk Nootropil

Nootropil

Piracetam 400/800mg

Generisk Nootropil er et nootropikum, altså et psykotropt middel som direkte påvirker effektiviteten i de øvre encefalopatiske funksjoner i hjernen som en del av kognitive prosesser herunder læring, hukommelse, tankevirksomhet og bevissthet, både i normale og reduserte situasjoner, uten at det oppleves som en sedativ stimulans for psyken.
Mer Info ...
kr 8.55

Generisk Paxil Cr

Paxil Cr

Paroxetine 12.5/25/37.5mg

Generic Paxil Controlled-Release is used for treating depression, panic disorder, or social anxiety disorder. It may also be used to treat premenstrual dysphoric disorder (PMDD), a severe form of premenstrual syndrome.
Mer Info ...
kr 15.33

Generisk Seroquel

Seroquel

Quetiapine 25/50/100/200/300mg

Generisk Seroquel er antipsykotika. Brukes til behandling av schizofreni og bipolar lidelse, kjent som manisk-depressiv lidelse.
Mer Info ...
kr 5.22

Generisk Thorazine

Thorazine

Chlorpromazine 50/100mg

Generic Thorazine is used for treating certain mental or mood disorders (eg, schizophrenia), the manic phase of manic-depressive disorder, anxiety and restlessness before surgery, porphyria, severe behavioral and conduct disorders in children, nausea and vomiting and severe hiccups. It is also used with other medicines to treat symptoms associated with tetanus.
Mer Info ...
kr 4.27

Vitomanhills®

Vitomanhills

Ashwagandha, Shatavari, Krounchobeej... 1mg

Ayurvedic Men’s Health Vitomanhills capsules have the aphrodisiac, rejuvenating properties of Ashwagandha, Safed Musli, Krounchbeej, Shilajit which may help promote sexual health and male vitality. The revitalising property of the herbs may help in physical strength & stamina. It may help reduce anxiety, fatigue & improving energy levels. It supports in toning of muscle. Also may help strengthen immunity.
Mer Info ...
kr 2.85

Generisk Zyprexa

Zyprexa

Olanzapine 2.5/5/7.5/10/15/20mg

Generic Zyprexa brukes til å behandle symptomer på psykotiske tilstander som schizofreni og bipolar forstyrrelse (manisk depresjon)
Mer Info ...
kr 4.70

Generisk Abilify

Abilify

Aripiprazole 5/10/15/20/30mg

Generic Abilify is used for treating agitation caused by schizophrenia or bipolar disorder.
Mer Info ...
kr 7.12

Generisk Anafranil Sr

Anafranil Sr

Clomipramine 75mg

Generic Anafranil Sustained-Release is used for treating obsessive-compulsive disorder (OCD).
Mer Info ...
kr 18.40

Generisk Brahmi

Brahmi

Brahmi 60pills

Used in Ayurveda for centuries, BRAHMI (Bacopa/Bacopa monnieri) supports normal mental function, intellect, consciousness and spirit. According to the Alternative Medicine Review (March 2004), ‘Recent research has focused primarily on Bacopa's cognitive effects, specifically memory learning and concentration, and results support the traditional Ayurvedic claims.’ Brahmi is a nervine tonic that enhances learning, academic performance and improves mental ability.
Mer Info ...
kr 85.32

Generisk Buspar

Buspar

Buspirone 5/10mg

Generic BuSpar is used for the short-term relief of anxiety symptoms.
Mer Info ...
kr 5.70

Generisk Compazine

Compazine

Prochlorperazine 5mg

Generic Compazine is used for controlling severe nausea and vomiting and treating schizophrenia. It is also used for the short-term (4 weeks) treatment of generalized nonpsychotic anxiety.
Mer Info ...
kr 6.69

Generisk Effexor Xr

Effexor Xr

Venlafaxine 37.5/75/150mg

Generic Effexor Extended-Release is used for treating depression, panic disorder, generalized or social anxiety disorder.
Mer Info ...
kr 6.65

Generisk Geriforte

Geriforte

Geriforte 100pills

GERIFORTE also known as StressCare in the US is a herbal ayurvedic formulation. Geriforte acts as an antioxidant, antistress and adaptogenic tonic. It provides a broad range of health benefits proven by clinical studies. Geriforte helps delay the physiological conditions that cause aging, accelerates cell regeneration and repair. It increases physical capacity, raises the threshold of fatigue and promotes overall well-being.
Mer Info ...
kr 213.52

Generisk Haridra

Haridra

Haridra 60pills

Haridra (Turmeric/Curcuma longa) is a vital herb in Ayurvedic medicine, whose spice form can be recognized by its dazzling yellow color. The rhizome of the herb, used either fresh or dried, has a host of medicinal benefits. It acts as a carminative and also enhances the complexion and skin tone. Apart from that, Haridra can be used to combat liver damage, respiratory disorders and ulcers.
Mer Info ...
kr 85.32

Generisk Lamictal Dispersible

Lamictal Dispersible

Lamotrigine 25/50/100mg

Generic Lamictal Dispersible is used for treating certain types of seizures. It may be used alone or with other medicines. It may also be used to delay the occurrence of mood problems in certain patients with bipolar disorder.
Mer Info ...
kr 7.66

Generisk Loxitane

Loxitane

Loxapine 10/25mg

Generic Loxitane is an antipsychotic medication. It is used for treating schizophrenia.
Mer Info ...
kr 7.83

Generisk Mellaril

Mellaril

Thioridazine 10/25/50mg

Generic Mellaril is used for treating mental disorder known as schizophrenia (a severe loss of contact with reality).
Mer Info ...
kr 4.99

Generisk Namzaric

Namzaric

Donezepil And Memantine 5mg + 5mg

Namzaric inneholder en kombinasjon av donepezil og memantin. Donepezil forbedrer funksjonen av nerveceller i hjernen. Det virker ved å hindre nedbryting av et kjemikalie som kalles acetylkolin. Personer med demens har som regel lavere nivåer av dette stoffet, som er viktig for prosesser av hukommelse, tenkning, og resonnement. Memantin reduserer virkning av kjemikaliene i hjernen som kan bidra til symptomene på Alzheimers sykdom. Namzaric brukes til å behandle moderat til alvorlig demens av Alzheimers type.
Mer Info ...
kr 15.19

Generisk Paxil

Paxil

Paroxetine 10/20/30/40mg

Generisk Paxil brukes til behandling av depresjon eller obsessive-kompulsiv lidelse (OCD). Kan brukes til behandling av panikklidelse, posttraumatisk stresslidelse (PTSD), engstelig personlighetsforstyrrelse eller sosial angstlidelse.
Mer Info ...
kr 7.25

Generisk Risperdal

Risperdal

Risperidone 1/2/3/4mg

Generic Risperdal is used for treating schizophrenia or bipolar disorder. It is used to treat irritability caused by autistic disorder.
Mer Info ...
kr 4.17

Super Vegiehills®

Super Vegiehills

Vegiehills Blend 1mg

Green veggie formula contains: Spinach which is a rich source of dietary fiber as well as Iron which helps to treat anemia; Beet Root & Carrot containing beta-carotenes which act as the excellent tonic for eyes, skin and nerves.This formula may help to increase hemoglobin level; Cabbage contains antioxidant & anti-inflammatory properties which may help enhance immunity; Methi seeds contain anti-lipidemic properties which may help to control cholesterol levels.
Mer Info ...
kr 1.90

Vitality®

Vitality

Vitality 1mg

Vitality contains powerful anti-stress, anti-ageing antioxidant rich herbs that relieve stress & restore energy. Vitality provides increased life force, builds stamina & endurance, offers deep overall rejuvenation and speeds recovery from illness.
Mer Info ...
kr 2.61

Generisk Zoloft

Zoloft

Sertraline 25/50/100mg

Zoloft (sertraline) is an antidepressant in a group of drugs called selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs). The way sertraline works is still not fully understood. It is thought to positively affect communication between nerve cells in the central nervous system and/or restore chemical balance in the brain. Zoloft is used to treat depression, obsessive-compulsive disorder, panic disorder, anxiety disorders, post-traumatic stress disorder (PTSD), and premenstrual dysphoric disorder (PMDD).
Mer Info ...
kr 4.27
Ved å bli på vårt nettsted samtykker du automatisk til lagring og behandling av dine personopplysninger i samsvar med vår personvernpolicy.