Ögon Vård

Generisk Acular

Acular

Ketorolac Tromethamine 0.5% 5ml

Generic Acular relieves the itchy eyes brought on by seasonal allergies. It is also prescribed to reduce inflammation after cataracts have been removed from the eyes.
Mer Info ...
kr 41.58

Generisk Alphagan

Alphagan

Brimonidine Tartrate 0.10% 5/0.15% 5ml

Alphagan minskar mänden vätska i ögat för att in sin tur minska trycket i ögat. Alphagan (för ögat) används för att behandla starr och/eller högt tryck i ögat.
Mer Info ...
kr 249.37

Generisk Ansaid

Ansaid

Flurbiprofen 0.03% 5/0.03% 10ml

Ansaid är ögondroppar, som används för att behandla mios under operationer och förebyggande av utvecklingen av reaktiv postoperativ inflammation i ögonen.
Mer Info ...
kr 66.45

Generisk Azopt

Azopt

Brinzolamide 1% 5ml

Azopt minskar mängden vätska i ögat för att i sin tur minska trycket i ögat. Azpot (för ögat) används för att behandla olika sorters starr och andra orsaker till högt tryck i ögat.
Mer Info ...
kr 360.26

Generisk Besivance

Besivance

Besifloxacin 0.6% 5ml

Besivance ophthalmic används för att behandla bakteriella ögoninfektioner. Besifloxacin tillhör en klass av läkemedel som kallas kinolonantibiotika. Det fungerar genom att stoppa tillväxten av bakterier. Detta läkemedel behandlar endast bakteriella ögoninfektioner. Det kommer inte att fungera för andra typer av ögoninfektioner (såsom infektioner som orsakas av virus, svampar, mykobakterier).
Mer Info ...
kr 166.25

Generisk Betagan

Betagan

Levobunolol 0.5% 5ml

Generic Betagan is used for lowering eye pressure and treating glaucoma.
Mer Info ...
kr 83.17

Generisk Bimatoprost

Bimatoprost

Bimatoprost 0.03% 3ml

Generic Bimatoprost reduces pressure in the eye by increasing the amount of fluid that drains from the eye. Bimatoprost ophthalmic (for the eyes) is used to treat certain types of glaucoma and other causes of high pressure inside the eyes.
Mer Info ...
kr 415.76

Generisk Ciloxan

Ciloxan

Ciprofloxacin 0.3% 5ml

Generic Ciloxan is used for treating eye infections caused by certain bacteria.
Mer Info ...
kr 58.22

Generisk Cosopt

Cosopt

Dorzolamide, Timolol 2% + 0.5% 5ml

Generic Cosopt is used to treat certain types of glaucoma and other causes of high pressure inside the eye. Dorzolamide reduces the amount of fluid in the eye, which decreases pressure inside the eye. Timolol is a beta-blocker that also reduces pressure inside the eye.
Mer Info ...
kr 277.09

Generisk Cyclogyl

Cyclogyl

Cyclopentolate 1% 5ml

Generic Cyclogyl is used for dilating the eye before an exam or surgery and preventing the eye from focusing.
Mer Info ...
kr 41.58

Generisk Flarex

Flarex

Fluorometholone 0.1% 5ml

Flarex is a glucocorticosteroid for topical application in the form of eye drops. Therapeutic efficacy is manifested in its anti-inflammatory, anti allergic and anti-exudative action, due to its vasoconstrictor effect. The remedy is designed for the treatment of inflammatory diseases of the conjunctiva, the cornea, the anterior part of the eye.
Mer Info ...
kr 166.25

Generisk Haridra

Haridra

Haridra 60pills

Haridra (Turmeric/Curcuma longa) is a vital herb in Ayurvedic medicine, whose spice form can be recognized by its dazzling yellow color. The rhizome of the herb, used either fresh or dried, has a host of medicinal benefits. It acts as a carminative and also enhances the complexion and skin tone. Apart from that, Haridra can be used to combat liver damage, respiratory disorders and ulcers.
Mer Info ...
kr 83.03

I-vegiehills

I-vegiehills

Vegiehills Blend 1mg

Herbal Iron Vegetable formulation contains Beetroot, Spinach & Barley Grass which is rich source of Iron, Calcium & Beta-carotenes considered as an excellent tonic for eyes. Nitrates may help improve blood circulation and control blood pressure. As an antioxidant it has a property which may help to enhance immunity. These tablets may help to improve the health of arteries and control blood pressure.
Mer Info ...
kr 1.85

Generisk Lotemax

Lotemax

Loteprednol 0.5% 5ml

Generic Lotemax is used for treating swelling, itching, redness, or irritation of the eye caused by bacterial or viral infections, surgery, or certain allergies.
Mer Info ...
kr 83.17

Generisk Melatonin

Melatonin

Melatonin 3mg

Människor använder melatonin för att justera kroppens interna klocka. Den används för jetlag, för att justera sömnväckningscykel hos personer vars dagliga arbetsschema förändras (skiftförloppsförlust) och för att hjälpa blinda personer att upprätta en dag och nattcykel. Melatonin används också när man har en oförmåga att somna (sömnlöshet); fördröjt sömfas-syndrom (DSPS); snabb ögonrörelse sova beteendestörning (RBD); sömnlöshet associerad med uppmärksamhetsunderskott-hyperaktivitetsstörning (ADHD); sömnlöshet på grund av vissa högt blodtrycksmedicin som kallas beta-blockerare; och sömnproblem hos barn med utvecklingsstörningar, inklusive autism, cerebral pares och intellektuella funktionshinder. Det används också som sömnhjälp efter avbrytande av användning av bensodiazepinläkemedel och för att minska biverkningarna när man slutar röka. Vissa människor använder melatonin för Alzheimers sjukdom eller minnesförlust (demens), bipolär sjukdom, en lungsjukdom som kallas kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), sömnlöshet orsakad av beta-blockerande läkemedel, endometrios, öronring, depression eller säsongssyndrom (SAD), mild psykisk nedsättning, icke alkoholisk leversjukdom, kronisk trötthetssyndrom (CFS), fibromyalgi, rastlös bensyndrom, en inflammatorisk sjukdom som kallas sarkoidos, schizofreni, migrän och andra huvudvärk, åldersrelaterad synförlust, godartad prostatahyperplasi (BPH) Irritabel tarmsyndrom (IBS), benförlust (osteoporos), en rörelsestörning som kallas tardiv dyskinesi (TD), sur refluxsjukdom, Helicobacter pylori (H. pylori), träningsförmåga, infertilitet, epilepsi, åldrande, för klimakteriet, metaboliskt syndrom, för återhämtning efter operation, agitation orsakad av anestesi, stress, ofrivillig rörelsestörning (tardiv dyskinesi), förändringar i hjärtfrekvensen när man rörar från en sänkningsposition till sittande ställning (pos turalykardi-syndrom), delirium, oförmåga att kontrollera urinering, käksmärta, inflammatorisk tarmsjukdom (ulcerös kolit) och för födelsekontroll.
Mer Info ...
kr 3.69

Neem Vegie

Neem Vegie

Neem Extract 1mg

Azadirachta Indica , better known as Neem as a plant has been consumed as a daily in many parts of Asia. Some of the most widely recognized benefits of Neem are its strong antibacterial and antimicrobial effects. This comes into play both internally and externally, which is why neem is considered to be such a general tonic for the immune system and as a simple way to keep your overall health better protected. It is commonly associated with treating skin conditions, but its effects are far more extensive than that! Neem has undergone many clinical studies in India and provides a long list of benefits in the Ayurvedic tradition. It has been associated with improving eye health, skin health, ear health, and boosting overall immunity (clearing up acne, psoriasis, eczema, high blood glucose, arthritis, chronic fatigue, and more). Neem is also commonly used for skin issues (dryness, itchiness, wrinkles, warts, skin ulcers, etc.)
Mer Info ...
kr 1.85

Generisk Ocuflox

Ocuflox

Ofloxacin 0.3% 5ml

Generic Ocuflox is used for treating and preventing eye infections associated with conjunctivitis (pink eye) and corneal ulcers caused by certain bacteria in patients 1 year of age and older.
Mer Info ...
kr 41.58

Ocuhills®

Ocuhills

Triphala 1mg

Ayurvedic Eye Care Ocuhills capsule has the antioxidant & rejuvenating properties of Triphala which helps in protecting eyes from damage by free radicals.It may provide protection to eyes. Triphala detoxifies the digestive tract & improves metabolism which is helpful to eyes. The coolant properties of Cow Ghee help with the eyes cooling.
Mer Info ...
kr 2.77

Generisk Optivar

Optivar

Azelastine 0.05% 15ml

Optivar Ophthalmic används för att behandla kliande ögon som orsakas av allergier (allergisk konjunktivit). Azelastine tillhör en klass av läkemedel som kallas antihistaminer. Det fungerar genom att blockera vissa naturliga ämnen som kallas histaminer och som är ansvariga för allergiska symtom.

Mer Info ...
kr 58.14

Generisk Pilagan

Pilagan

Pilocarpine 2% 5ml

Generic Pilagan is used to treat glaucoma or ocular hypertension (high pressure inside the eye).
Mer Info ...
kr 45.67

Generisk Restasis

Restasis

Cyclosporine 0.05% 3ml

Cyclosporine is an immunosuppressant. Cyclosporine ophthalmic (for use in the eye) can increase tear production that has been reduced by inflammation in the eye(s). Cyclosporine ophthalmic is used to treat chronic dry eye that may be caused by inflammation.
Mer Info ...
kr 207.84

Restasis®

Brand Restasis

Cyclosporine 0.05% 0.4ml

Restasis® - ophthalmic emulsion containing 0.05% of cyclosporine, made by Allergan, which is indicated to increase tear production in patients whose tear production is presumed to be suppressed due to ocular inflammation associated with keratoconjunctivitis sicca. Increased tear production was not seen in patients currently taking topical anti-inflammatory drugs or using punctal plugs.
Mer Info ...
kr 45.74

Super Vegiehills®

Super Vegiehills

Vegiehills Blend 1mg

Green veggie formula contains: Spinach which is a rich source of dietary fiber as well as Iron which helps to treat anemia; Beet Root & Carrot containing beta-carotenes which act as the excellent tonic for eyes, skin and nerves.This formula may help to increase hemoglobin level; Cabbage contains antioxidant & anti-inflammatory properties which may help enhance immunity; Methi seeds contain anti-lipidemic properties which may help to control cholesterol levels.
Mer Info ...
kr 1.85

Generisk Timoptic

Timoptic

Timolol 0.5% 5ml

Generic Timoptic is used for treating increased pressure in the eye (ocular hypertension) and open-angle glaucoma.
Mer Info ...
kr 41.58

Generisk Tobradex

Tobradex

Tobramycin/dexamethasone 0.1%/0,3% 10ml

Tobradex ophthalmic används för att behandla bakteriella infektioner i ögonen. Tobramycin är ett antibiotikum. Det används för att behandla bakteriella infektioner. Dexamethasone är en steroid. Dexamethasone ophthalmic används för att behandla svullnad i samband med bakteriella infektioner i ögat.
Mer Info ...
kr 41.50

Generisk Trusopt

Trusopt

Dorzolamide 2% 5ml

Truspot minskar mängden vätska i ögat för att minska trycket inuti ögat. Trusopt (för ögonen) används för att behandla starr och andra orsaker till högt tryck i ögat.
Mer Info ...
kr 235.51

Generisk Xalacom

Xalacom

Latanoprost + Timolol 0.005% + 0.5% 2.5ml

Xalacom - eye drops, related to combined antiglaucoma drugs. The drops contain 2 active components: timolol maleate, which reduces the accumulation of moisture, watery consistency in the ciliary epithelium and latanoprost, which reduces the intraocular pressure due to the acceleration of the outflow of water accumulated. The drops act already during the first hour after the beginning of their use and maximum efficiency develops after six-eight hours.
Mer Info ...
kr 332.59

Xalacom®

Brand Xalacom

Latanoprost + Timolol 2.5ml

Xalacom® är ett kombinerat läkemedel mot glaukom med miotisk effekt. Varje ml av Xalacom® innehåller Latanoprost 50mcg och Timolol Maleate LP motsvarande timolol 5 mg. Dessa substanser bidrar till en effektiv minskning av ökat intraokulärt tryck på grund av två olika verkningsmekanismer, vilket bidrar till en bättre klinisk effekt jämfört med monoterapi.
Mer Info ...
kr 457.35

Generisk Xalatan

Xalatan

Latanoprost 0.005% 2.5ml

Generic Xalatan reduces pressure in the eye by increasing the amount of fluid that drains from the eye. Generic Xalatan (for the eyes) is used to treat certain types of glaucoma and other causes of high pressure inside the eye.
Mer Info ...
kr 249.37

Generisk Zovirax Ophtalmic

Zovirax Ophtalmic

Acyclovir 3% 5g

Zovirax är en oftalmisk salva som används för behandling av herpes och andra virusinfektioner i ögat. Aciclovir (den huvudsakliga ingrediensen i Zovirax) tillhör antivirala läkemedel. Denna medicin fungerar genom att stoppa produktionen av herpes simplexviruset. OBS! Denna salva hjälper till att bli av med viruset bara i ditt öga, inte i din kropp.
Mer Info ...
kr 83.09
Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.