Oční Péče

Genericky Acular

Acular

Ketorolac Tromethamine 0.5% 5ml

Generic Acular relieves the itchy eyes brought on by seasonal allergies. It is also prescribed to reduce inflammation after cataracts have been removed from the eyes.
Více Info ...
Kč 107.45

Genericky Alphagan

Alphagan

Brimonidine Tartrate 0.10% 5/0.15% 5ml

Alfagan redukuje množství tekutiny v oku, čímž snižuje nitrooční tlak. Alfagan ophthalmic (k očnímu podání) se používá k léčbě glaukomu s otevřeným úhlem a okulární hypertenze (vysokého nitroočního tlaku).
Více Info ...
Kč 644.37

Genericky Ansaid

Ansaid

Flurbiprofen 0.03% 5/0.03% 10ml

Ansaid - oční kapky, které se používají k léčbě myózy během operací a prevenci rozvoje reaktivního pooperačního zánětu očí.
Více Info ...
Kč 171.71

Genericky Azopt

Azopt

Brinzolamide 1% 5ml

Azopt redukuje množství tekutiny v oku, čímž snižuje nitrooční tlak. Azopt ophthalmic (k očnímu podání) se používá k léčbě některých typů glaukomu a dalších příčin vysokého nitroočního tlaku.
Více Info ...
Kč 930.91

Genericky Besivance

Besivance

Besifloxacin 0.6% 5ml

Besivance oční se používá k léčbě bakteriálních očních infekcí. Besifloxacin patří do skupiny léčiv známých jako chinolonová antibiotika. Funguje tak, že zastaví růst bakterií. Tento lék léčí pouze bakteriální oční infekce. Nebude fungovat pro jiné typy očních infekcí (jako jsou infekce způsobené viry, plísněmi, mykobakteriemi).
Více Info ...
Kč 429.60

Genericky Betagan

Betagan

Levobunolol 0.5% 5ml

Generic Betagan is used for lowering eye pressure and treating glaucoma.
Více Info ...
Kč 214.91

Genericky Bimatoprost

Bimatoprost

Bimatoprost 0.03% 3ml

Generic Bimatoprost reduces pressure in the eye by increasing the amount of fluid that drains from the eye. Bimatoprost ophthalmic (for the eyes) is used to treat certain types of glaucoma and other causes of high pressure inside the eyes.
Více Info ...
Kč 1074.33

Genericky Ciloxan

Ciloxan

Ciprofloxacin 0.3% 5ml

Generic Ciloxan is used for treating eye infections caused by certain bacteria.
Více Info ...
Kč 150.44

Genericky Cosopt

Cosopt

Dorzolamide, Timolol 2% + 0.5% 5ml

Generic Cosopt is used to treat certain types of glaucoma and other causes of high pressure inside the eye. Dorzolamide reduces the amount of fluid in the eye, which decreases pressure inside the eye. Timolol is a beta-blocker that also reduces pressure inside the eye.
Více Info ...
Kč 716.00

Genericky Cyclogyl

Cyclogyl

Cyclopentolate 1% 5ml

Generic Cyclogyl is used for dilating the eye before an exam or surgery and preventing the eye from focusing.
Více Info ...
Kč 107.45

Genericky Flarex

Flarex

Fluorometholone 0.1% 5ml

Flarex je kortikosteroid pro místní aplikaci ve formě očních kapek. Terapeutická účinnost se projevuje v protizánětlivém, antialergickém a antiexsudativním účinku v důsledku vázokonstrikčního účinku. Přípravek je určen k léčbě zánětlivých onemocnění spojivky, rohovky, předního segmentu oka.
Více Info ...
Kč 429.60

Genericky Haridra

Haridra

Haridra 60pills

Haridra (Turmeric/Curcuma longa) is a vital herb in Ayurvedic medicine, whose spice form can be recognized by its dazzling yellow color. The rhizome of the herb, used either fresh or dried, has a host of medicinal benefits. It acts as a carminative and also enhances the complexion and skin tone. Apart from that, Haridra can be used to combat liver damage, respiratory disorders and ulcers.
Více Info ...
Kč 214.55

I-vegiehills

I-vegiehills

Vegiehills Blend 1mg

Herbal Iron Vegetable formulation contains Beetroot, Spinach & Barley Grass which is rich source of Iron, Calcium & Beta-carotenes considered as an excellent tonic for eyes. Nitrates may help improve blood circulation and control blood pressure. As an antioxidant it has a property which may help to enhance immunity. These tablets may help to improve the health of arteries and control blood pressure.
Více Info ...
Kč 4.77

Genericky Lotemax

Lotemax

Loteprednol 0.5% 5ml

Generic Lotemax is used for treating swelling, itching, redness, or irritation of the eye caused by bacterial or viral infections, surgery, or certain allergies.
Více Info ...
Kč 214.91

Genericky Melatonin

Melatonin

Melatonin 3mg

Lidé používají melatonin k nastavení vnitřních hodin těla. Používá se k léčbě pásmové nemoci, pro úpravu cyklů spánku-bdění u lidí při směnném provozu a pro pomoc slepým lidem při vytváření denního a nočního cyklu. Melatonin se také používá k léčbě takových onemocnění, jako jsou neschopnost usnout (nespavost); syndrom opožděné fáze spánku (DSPS); porucha chování v REM spánku (RBD); nespavost spojená s poruchou pozornosti s hyperaktivitou (ADHD); nespavost způsobená některými léky s vysokým krevním tlakem nazývanými beta-blokátory; a problémy se spánkem u dětí s vývojovými poruchami, včetně autismu, mozkové obrny a mentálním postižením. Používá se také jako pomoc při spánku po přerušení užívání benzodiazepinových léků a ke snížení nežádoucích účinků při odvykání kouření. Někteří lidé užívají melatonin pro Alzheimerovu chorobu nebo ztrátu paměti (demence), bipolární poruchu, onemocnění plic nazývanou chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN), nespavost způsobená beta-blokátory, endometrióza, zvonění v uších, deprese nebo sezónní afektivní porucha (SAD), mírné mentální poruchy, nealkoholické jaterní onemocnění, chronický únavový syndrom (CFS), fibromyalgie, syndrom neklidných nohou, zánětlivé onemocnění zvané sarkoidóza, schizofrenie, migréna a jiné bolesti hlavy, s věkem související ztráta zraku, benigní hyperplazie prostaty (BPH), syndrom dráždivého tračníku (IBS), ztráta kostní hmoty (osteoporóza), pohybová porucha nazývaná tardivní dyskineze (TD), gastroezofageální reflux, Helicobacter pylori (H. pylori), neplodnost, epilepsie, stárnutí, menopauza, metabolický syndrom, zotavení po operaci, agitovanost způsobená anestezií, stres, nedobrovolná pohybová porucha (tardivní dyskineze), změny srdeční frekvence při pohybu (syndrom posturální tachykardie), delirium, neschopnost kontrolovat močení, bolesti čelistí, zánětlivé onemocnění střev (ulcerózní kolitida) a jako antikoncepce.
Více Info ...
Kč 9.55

Neem Vegie

Neem Vegie

Neem Extract 1mg

Azadirachta Indica , better known as Neem as a plant has been consumed as a daily in many parts of Asia. Some of the most widely recognized benefits of Neem are its strong antibacterial and antimicrobial effects. This comes into play both internally and externally, which is why neem is considered to be such a general tonic for the immune system and as a simple way to keep your overall health better protected. It is commonly associated with treating skin conditions, but its effects are far more extensive than that! Neem has undergone many clinical studies in India and provides a long list of benefits in the Ayurvedic tradition. It has been associated with improving eye health, skin health, ear health, and boosting overall immunity (clearing up acne, psoriasis, eczema, high blood glucose, arthritis, chronic fatigue, and more). Neem is also commonly used for skin issues (dryness, itchiness, wrinkles, warts, skin ulcers, etc.)
Více Info ...
Kč 4.77

Genericky Ocuflox

Ocuflox

Ofloxacin 0.3% 5ml

Generic Ocuflox is used for treating and preventing eye infections associated with conjunctivitis (pink eye) and corneal ulcers caused by certain bacteria in patients 1 year of age and older.
Více Info ...
Kč 107.45

Ocuhills®

Ocuhills

Triphala 1mg

Ayurvedic Eye Care Ocuhills capsule has the antioxidant & rejuvenating properties of Triphala which helps in protecting eyes from damage by free radicals.It may provide protection to eyes. Triphala detoxifies the digestive tract & improves metabolism which is helpful to eyes. The coolant properties of Cow Ghee help with the eyes cooling.
Více Info ...
Kč 7.16

Genericky Optivar

Optivar

Azelastine 0.05% 15ml

Optivar Oční se používá k léčbě svědění očí způsobených alergiemi (alergická konjunktivitida). Azelastine patří do třídy léků známých jako antihistaminika. Funguje tak, že blokuje některé přírodní látky zvané histaminy, které jsou odpovědné za alergické příznaky.
Více Info ...
Kč 150.22

Genericky Pilagan

Pilagan

Pilocarpine 2% 5ml

Generic Pilagan is used to treat glaucoma or ocular hypertension (high pressure inside the eye).
Více Info ...
Kč 118.02

Genericky Restasis

Restasis

Cyclosporine 0.05% 3ml

Cyklosporin je imunosupresivum. Cyclosporin (pro použití v oku) může zvýšit produkci slz, která byla snížena zánětem oka (očí). Cyklosporin se používá k léčbě chronických případů syndromu suchého oka způsobených zánětem.
Více Info ...
Kč 537.06

Restasis®

Brand Restasis

Cyclosporine 0.05% 0.4ml

Restasis® - oční emulze obsahující 0,05% cyklosporinu, vyrobená společností Allergan, která je indikována ke zvýšení tvorby slz u pacientů, u nichž se předpokládá, že slzná tvorba je potlačena z důvodu očního zánětu spojeného s keratokonjunktivitidou sicca. Zvýšená tvorba slz nebyla pozorována u pacientů, kteří v současné době užívají lokální protizánětlivé léky nebo používají uzávěry slzného punkta.
Více Info ...
Kč 118.19

Super Vegiehills®

Super Vegiehills

Vegiehills Blend 1mg

Green veggie formula contains: Spinach which is a rich source of dietary fiber as well as Iron which helps to treat anemia; Beet Root & Carrot containing beta-carotenes which act as the excellent tonic for eyes, skin and nerves.This formula may help to increase hemoglobin level; Cabbage contains antioxidant & anti-inflammatory properties which may help enhance immunity; Methi seeds contain anti-lipidemic properties which may help to control cholesterol levels.
Více Info ...
Kč 4.77

Genericky Timoptic

Timoptic

Timolol 0.5% 5ml

Generic Timoptic is used for treating increased pressure in the eye (ocular hypertension) and open-angle glaucoma.
Více Info ...
Kč 107.45

Genericky Tobradex

Tobradex

Tobramycin/dexamethasone 0.1%/0,3% 10ml

Tobradex oční se používá k léčbě bakteriálních infekcí očí. Tobramycin je antibiotikum. Používá se k léčbě bakteriálních infekcí. Dexamethasone je steroid. Dexamethasone oční se používá k léčbě otoku spojeného s bakteriálními infekcemi oka.
Více Info ...
Kč 107.24

Genericky Trusopt

Trusopt

Dorzolamide 2% 5ml

Trusopt redukuje množství tekutiny v oku, čímž snižuje nitrooční tlak. Trusopt ophthalmic (do očí) se používá k léčbě glaukomu s otevřeným úhlem a dalších příčin vysokého nitroočního tlaku.
Více Info ...
Kč 608.55

Genericky Xalacom

Xalacom

Latanoprost + Timolol 0.005% + 0.5% 2.5ml

Xalacom jsou oční kapky, patřící ke kombinovaným lékům proti glaukomu. Kapky obsahují 2 účinné složky: timolol maleát, který zpomaluje tvorbu nitrooční tekutiny a latanoprost, jež snižuje tlak v oku zvýšením odtoku nitrooční tekutiny z oka. Kapky působí již během první hodiny po začátku používání a maximální účinek se projeví po šesti až osmi hodinách.
Více Info ...
Kč 859.42

Xalacom®

Brand Xalacom

Latanoprost + Timolol 2.5ml

Xalacom® je kombinovaný lék proti glaukomu s myotickým účinkem. Každý ml Xalacom® obsahuje Latanoprost 50mcg a Timolol Maleate LP ekvivalentní 5 mg timolol. Tyto látky přispívají k účinnému snížení zvýšeného nitroočního tlaku v důsledku dvou různých mechanismů působení, což přispívá k lepšímu klinickému účinku ve srovnání s monoterapií.
Více Info ...
Kč 1181.78

Genericky Xalatan

Xalatan

Latanoprost 0.005% 2.5ml

Generic Xalatan reduces pressure in the eye by increasing the amount of fluid that drains from the eye. Generic Xalatan (for the eyes) is used to treat certain types of glaucoma and other causes of high pressure inside the eye.
Více Info ...
Kč 644.37

Genericky Zovirax Ophtalmic

Zovirax Ophtalmic

Acyclovir 3% 5g

Zovirax je oční mast používána k léčbě očních infekcí způsobených virem herpes simplex. Aciclovir (hlavní léčivá látka oční masti Zovirax) patří do skupiny léčivých přípravků označovaných jako antivirotika. Působí tak, že brání produkci viru herpes simplex. Tato mast nepomůže odstranit virus z vašeho těla a je vhodná pouze pro léčbu oči.
Více Info ...
Kč 214.69
Návštěvou a používáním našich stránek souhlasíte s uchováním a zpracováním vašich osobních údajů v souladu s zásadami ochrany osobních údajů.