Magtarmkanalen

Generisk Aciphex

Aciphex

Rabeprazole Sodium 10/20mg

Generic Aciphex is used to treat symptoms of gastroesophageal reflux disease (GERD) and other conditions involving excessive stomach acid such as Zollinger-Ellison syndrome. It is also used to promote healing of erosive esophagitis (damage to your esophagus caused by stomach acid).
Mer Info ...
kr 6.33

Generisk Acofide

Acofide

Acotiamide 100mg

Generic Acofide(Acotiamide) is used in the treatment of functional dyspepsia. It helps to relieve the symptoms like bloating after meal, epigastric pain/discomfort and early satiety. Acotiamide increases the release of acetylcholine, a chemical that can increase the motility of the intestine.
Mer Info ...
kr 25.30

Arsohills®

Arsohills

Suran, Nagkesar, Shuddha, Triphala... 1mg

Arsohills Tablets – hemoroidal formula.Ayurvedic Hemorrhoids formulation may have the lubricant, laxative, stool softener properties of Suran, Triphala and Senna helps ease the passage of stools, constipation & regulates the bowel movement. Antioxidant & hemostatic properties of Nagkeshar helps to reduce excessive bleeding. Anti-inflammatory properties may control the swelling of hemorrhoids.
Mer Info ...
kr 1.68

Generisk Asacol

Asacol

Mesalamine 400mg

Generic Asacol is used for treating and causing remission of various forms of mild to moderate ulcerative colitis (inflammation of the colon).
Mer Info ...
kr 6.56

Barley Grass

Barley Grass

Barley Grass Extract 1mg

Organic Barleygrass tablets contain Minerals, Calcium, Iron, Potassium, Chlorophyll, Vitamins such as A, C, B1, B2, folic acid and B12. Due to its detoxifying properties it helps in weight loss regimen ans gives a healthy boost. It may help increase body’s self healing properties. Its alkalizing properties may heal urinary tract & kidney problems.
Mer Info ...
kr 1.87

Bonnisan®

Bonnisan

Amalaki, Guduchi, Shatapushpa 100ml

Bonnisan® - herbal ayurvedic carminative and digestive, which relieve symptoms of colic in gastrointestinal disorders in infants and children. As a daily health supplement, it prevents digestive complaints.
Mer Info ...
kr 56.10

Bonnispaz®

Bonnispaz

Bishop’s Weed, Caraway, Ginger 15ml

Bonnispaz® - an unique herbal medicine recommended for spasms and colic in infants. Safe, herbal and doctor-recommended phytopharmaceutical.
Mer Info ...
kr 37.03

Bowelcare®

Bowelcare

Bowelcare 1mg

Bowelcare® facilitates satisfying elimination by cleansing the intestinal walls, helping to remove toxins and waste and improving peristalsis. Excellent for rejuvenating the gastrointestinal tract, Bowelcare® is a warming nurturing demulcent, providing soothing support for the colon.
Mer Info ...
kr 2.58

Generisk Buscopan

Buscopan

Butylscopolamine 10mg

BUTYLSCOLOPAMINE(other names of active ingridient - scopolamine butylbromide, butylhyoscine and hyoscine butylbromide) is an anticholinergic medicine. Butylscopolamine has many effects in the body including decreasing the secretion of fluids, slowing the stomach and intestines, and dilation of the pupils. Butylscopolamine is used to relieve nausea, vomiting, and dizziness associated with motion sickness and recovery from anesthesia and surgery. Butylscopolamine may also be used in the treatment of parkinsonism, spastic muscle states, irritable bowel syndrome, diverticulitis, and other conditions.
Mer Info ...
kr 6.32

Generisk Canasa

Canasa

Mesalamine 500mg

Canasa (Mesalamins påverkan) är ett ämne i kroppen orsakar inflammation, vävnadsskada och diarré. Mesalamine Rectal används för att behandla ulcerös kolit, proktit och proktosigmoidit. Mesalamin används även för att förhindra upprepande symptomen på ulcerös kolit.
Mer Info ...
kr 16.87

Generisk Carafate

Carafate

Sucralfate 1g

Generic Carafate is used for treating and preventing ulcers.
Mer Info ...
kr 12.65

Generisk Celebrex

Celebrex

Celecoxib 100/200mg

Generic Celebrex användas under behandling av reumatoid artrit, artros, ankyloserande spondylit, juvenil artrit eller menstruationssmärtor. Det användas också i familjär adenomatös polypos (FAP) för att minska antalet polyper (utväxter) i ändtarms område.
Mer Info ...
kr 5.86

Celol®

Celol

Calcium Carbonate 500mg

Calcium is a mineral that is found naturally in foods. Calcium is necessary for many normal functions of the body, especially bone formation and maintenance. Calcium carbonate is used to prevent or to treat a calcium deficiency.
Mer Info ...
kr 2.11

Generisk Colofac

Colofac

Mebeverine 135mg

Generic Colofac is used for treatment of irritable bowel syndrome. It is also indicated for treatment of gastrointestinal spasm secondary to organic disorder.
Mer Info ...
kr 8.90

Generisk Creon

Creon

Pancrelipase 150mg

Generisk Creon är en kombination av tre enzymer (proteiner): lipase, protease, and amylase. Dessa enzymer produceras vanligtvis av bukspottskörteln och är bidrar till att förbränna fetter, proteiner och socker. Pancrelipase används för att ersätta dessa enzymer när kroppen inte har tillräckligt många själv. Visa sjukdommar kan leda till brist på enzymer, däribland cystisk fibros, kroniskt inflammerad bukspottskörtel och blockerad bukspotsskörtel. Pancrelipase kan också användas efter att en bukspottskörtel opererats bort.
Mer Info ...
kr 18.74

Generisk Cytotec

Cytotec

Misoprostol 200mcg

Generic Cytotec (Misoprostol) minskar magsyra och hjälper till att skydda magsäcken från skador som kan orsakas om man tar icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID), sådana som aspirin, ibuprofen (Alvedon, Motrin), naproxen (Aleve), celecoxib, diklofenak, indometacin, meloxikam och andra. Misoprostol används för att skydda mot magsår under behandling med aspirin eller NSAID. Misoprostol kan orsaka fosterskador, prematur födsel, uterusruptur, missfall eller ofullständig missfall och farlig livmoderblödningar. Använd inte misoprostol under graviditeten. Om det finns en chans att du är gravid, måste du ha ett negativt graviditetstest innan du börjar denna behandling. Du kommer också att behöva använda effektiva preventivmedel för att skydda dig mot graviditeten under behandlingen.
Mer Info ...
kr 7.61

Detoxilhills®

Detoxilhills

Pudina, Triphala, Jeera, Sunthee, Garcinia, Dhania 1mg

Detoxhills Tablets are synergistically selected and blended together to form easy to swallow tablets. It may help in gently cleansing and detoxifying the liver, colon and the whole body. It may also help in managing constipation, flushing out toxins, and may improve the digestion. It may also help in enhancing the immune system. Additionally, these palatable tablets may encourage the whole-body detox and increase the energy levels. These tablets may help in healthy detoxification and thus aid in digestion. It also supports normal bowel functioning.
Mer Info ...
kr 1.50

Digeshills®

Digeshills

Ajma, Belgarba, Chitak, Haritaki, Indrajav, Jeera, Kuta 1mg

Healthy digestive system ayurvedic formulation Digeshills has the carminative & bowel cleansing properties of Haritaki, Triphala, Belgarba gently cleanses the intestinal walls ensuring regular bowel movements. Antioxidant & digestive properties of Ajma, Jeera, Chitrak, Indrajav detoxifies the digestive toxins and thus aid digestion & metabolism. Also effective on associated problems like gas, acidity & flatulence.
Mer Info ...
kr 1.50

Generisk Dramamine

Dramamine

Dimenhydrinate 50mg

Dimenhydrinate is used to prevent and treat nausea, vomiting, dizziness, and vertigo associated with motion sickness.
Mer Info ...
kr 4.92

Dudhi®

Dudhi

Dudhi Extract 1mg

Organic Dudhi Tablet is a Dietary fibres helps in healthy weight & fat metabolism. It may help in lowering lipid levels. Dudhi acts as an excellent Liver tonic. It may work well against acidity. It is helpful in improving bowel movements.
Mer Info ...
kr 1.87

Generisk Dulcolax

Dulcolax

Bisacodyl 5mg

Generisk Dulcolax(Bisacodyl) är ett laxerande läkemedel. Det verkar direkt på tarmen och stimulerar tarmrörelse. Bisocodyl används för att lindra förstoppning och oregelbundenhet.
Mer Info ...
kr 4.22

Fenugreek Vegie

Fenugreek Vegie

Fenugreek Seed Extract 1mg

Well-known today as a culinary herb, fenugreek has been valued since ancient times for its unique ability to promote healthy carbohydrate and lipid metabolism.
Mer Info ...
kr 1.87

Gelusil Mps

Gelusil Mps

Aluminium Hydroxide + Magnesium Hydroxide 1mg

Gelusil MPS® är en receptfri produkt, släppt i en form av tuggbara tabletter, innehållande aluminum hydroxide, magnesium hydroxide och simethicone som aktiva ingredienser. Aluminium och magnesium är naturligt förekommande mineraler. Aluminum hydroxide och magnesium hydroxide är antacida. Simethicone tillåter gasbubblor i magen och tarmarna att komma ihop lättare, vilket möjliggör enklare passage av gas. Gelusil MPS® är ett kombinerat läkemedel som används för att behandla halsbränna, sura matsmältningsbesvär, orolig mage och uppblåsthet orsakad av gas.
Mer Info ...
kr 4.22

Ginger Vegie

Ginger Vegie

Ginger Extract 1mg

Ginger is a valued herb for its carminative and stimulation action on the gastrointestinal tract. It helps to eliminate gas and is considered to be helpful in digestion, motion sickness and stomach cramps. Ginger has warming properties, it is traditionally used to enhance circulation and lessen pain. Modern study has shown that ginger is beneficial for various types of pain, and the effects may be comparable to popular pain supplements. Digestion Support Ginger is a valued herb for its carminative and stimulant action on the gastrointestinal tract. Ginger helps eliminate gas.
Mer Info ...
kr 1.68

Generisk Haridra

Haridra

Haridra 60pills

Haridra (Turmeric/Curcuma longa) is a vital herb in Ayurvedic medicine, whose spice form can be recognized by its dazzling yellow color. The rhizome of the herb, used either fresh or dried, has a host of medicinal benefits. It acts as a carminative and also enhances the complexion and skin tone. Apart from that, Haridra can be used to combat liver damage, respiratory disorders and ulcers.
Mer Info ...
kr 84.22

Haritaki Vegie

Haritaki Vegie

Haritaki Extract 1mg

Haritaki has active ingredient tannin which stimulates evacuation of the bowels- can be defined as a mild form of laxative action. It may help improve digestion, promote the absorption of nutrients, and regulate colon function.This has been backed up with numerous modern scientific studies demonstrating the positive effect of its component herb to provide astringent, laxative, anti oxidant and rejuvenative effect.
Mer Info ...
kr 1.68

Generisk Imodium

Imodium

Loperamide 2mg

Generic Imodium is used for treating symptoms of certain types of diarrhea. It is also used to decrease the amount of discharge from an ileostomy.
Mer Info ...
kr 4.22

Generisk Lasuna

Lasuna

Lasuna 60pills

Lasuna (Garlic/Allium sativum) is well-known as a pungent, culinary spice in several cultures; the herb is one of the most researched plants for its medicinal benefits. Scientists at the Department of Medicinal Chemistry, Hebrew University-Hassadah Medical School, Jerusalem, recently studied Lasuna for its antioxidant activity and support of normal cardiovascular function. They found the herb to be supportive of normal plasma lipid levels and noted its various ‘positive influences’ (Molecular Nutrition and Food Research, November 2007, 51(11):1365-81).
Mer Info ...
kr 84.22

Liv First

Liv First

Guduchi, Kalmegh, Bhringraj... 1mg

Liver Support Ayurvedic Formula Liver Care has the hepatoprotective & regenerative properties of Kalmegh provides support to hepatic detoxification that helps rejuvenate the liver. The antioxidant properties of Guduchi, Bhuiamla & Tulsi helps promote immunity and aids in removal of toxins from the liver and kidneys. The immunostimulant properties alongwith hepatoprotective properties of these herbs helps to stimulate expulsion of bile from liver & protect liver from free radical damage The properties of Bhringraj promotes the metabolism of liver and helps improve the strength of the body.
Mer Info ...
kr 1.68

Generisk Melatonin

Melatonin

Melatonin 3mg

Människor använder melatonin för att justera kroppens interna klocka. Den används för jetlag, för att justera sömnväckningscykel hos personer vars dagliga arbetsschema förändras (skiftförloppsförlust) och för att hjälpa blinda personer att upprätta en dag och nattcykel. Melatonin används också när man har en oförmåga att somna (sömnlöshet); fördröjt sömfas-syndrom (DSPS); snabb ögonrörelse sova beteendestörning (RBD); sömnlöshet associerad med uppmärksamhetsunderskott-hyperaktivitetsstörning (ADHD); sömnlöshet på grund av vissa högt blodtrycksmedicin som kallas beta-blockerare; och sömnproblem hos barn med utvecklingsstörningar, inklusive autism, cerebral pares och intellektuella funktionshinder. Det används också som sömnhjälp efter avbrytande av användning av bensodiazepinläkemedel och för att minska biverkningarna när man slutar röka. Vissa människor använder melatonin för Alzheimers sjukdom eller minnesförlust (demens), bipolär sjukdom, en lungsjukdom som kallas kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), sömnlöshet orsakad av beta-blockerande läkemedel, endometrios, öronring, depression eller säsongssyndrom (SAD), mild psykisk nedsättning, icke alkoholisk leversjukdom, kronisk trötthetssyndrom (CFS), fibromyalgi, rastlös bensyndrom, en inflammatorisk sjukdom som kallas sarkoidos, schizofreni, migrän och andra huvudvärk, åldersrelaterad synförlust, godartad prostatahyperplasi (BPH) Irritabel tarmsyndrom (IBS), benförlust (osteoporos), en rörelsestörning som kallas tardiv dyskinesi (TD), sur refluxsjukdom, Helicobacter pylori (H. pylori), träningsförmåga, infertilitet, epilepsi, åldrande, för klimakteriet, metaboliskt syndrom, för återhämtning efter operation, agitation orsakad av anestesi, stress, ofrivillig rörelsestörning (tardiv dyskinesi), förändringar i hjärtfrekvensen när man rörar från en sänkningsposition till sittande ställning (pos turalykardi-syndrom), delirium, oförmåga att kontrollera urinering, käksmärta, inflammatorisk tarmsjukdom (ulcerös kolit) och för födelsekontroll.
Mer Info ...
kr 3.75

Generisk Miralax

Miralax

Polyethylene Glycol 3350 119g

Polyethylene glycol 3350 is a laxative solution, a completely different way to treat constipation. MiraLAX is the only clinically proven method to alleviate constipation without serious side effects. MiraLAX works by naturally keeping the water in your digestive system in balance to relieve constipation without serious adverse reactions. It gently increases the frequency of bowel movements and softens the stool so that it is easier to pass.
Mer Info ...
kr 106.21

Moringa®

Moringa

Moringa Extract 1mg

Moringa® is also used to reduce swelling, increase sex drive (as an aphrodisiac), prevent pregnancy, boost the immune system, and increase breast milk production. Some people use it as a nutritional supplement or tonic. Moringa contains proteins, vitamins, and minerals. As an antioxidant, it seems to help protect cells from damage.
Mer Info ...
kr 1.50

Generisk Motegrity

Motegrity

Prucalopride 1/2mg

Motegrity (prucalopride) is a serotonin-4 (5-HT4) receptor agonist used in the treatment of gastrointestinal disorders. Motegrity is a prescription medicine used to treat chronic idiopathic constipation Idiopathic means without a known cause.
Mer Info ...
kr 12.65

Generisk Motilium

Motilium

Domperidone 10mg

Generic Motilium is a medicine that increases the movements or contractions of the stomach and bowel. It is also used to treat nausea and vomiting caused by other drugs used to treat Parkinson's Disease.
Mer Info ...
kr 5.00

Generisk Neem

Neem

Neem 60pills

NEEM (Margosa Tree/Azadirachta indica) has been described in Ayurveda’s prime text, the Charaka Samhita, as sarva roga nivarini (that which keeps all diseases at bay) or arishtha (reliever of disease). Neem has been used in the Ayurvedic tradition for thousands of years for maintaining health and overall well-being. The roots, bark, gum, leaves, fruit, seed kernels and seed oil are all used in therapeutic preparations for both internal and topical use.
Mer Info ...
kr 84.22

Neem Vegie

Neem Vegie

Neem Extract 1mg

Azadirachta Indica , better known as Neem as a plant has been consumed as a daily in many parts of Asia. Some of the most widely recognized benefits of Neem are its strong antibacterial and antimicrobial effects. This comes into play both internally and externally, which is why neem is considered to be such a general tonic for the immune system and as a simple way to keep your overall health better protected. It is commonly associated with treating skin conditions, but its effects are far more extensive than that! Neem has undergone many clinical studies in India and provides a long list of benefits in the Ayurvedic tradition. It has been associated with improving eye health, skin health, ear health, and boosting overall immunity (clearing up acne, psoriasis, eczema, high blood glucose, arthritis, chronic fatigue, and more). Neem is also commonly used for skin issues (dryness, itchiness, wrinkles, warts, skin ulcers, etc.)
Mer Info ...
kr 1.87

Generisk Nexium

Nexium

Esomeprazole 20/40mg

Generisk Nexium sänker magsyra OCHj för Att behandla symtom in gastroesofageal refluxsjukdom (GERD) and Andra villkor medför oskäliga magsyra såsom Zollinger-Ellisons syndrom. DET främjar läkning of erosiv esofagit (Skador in matstrupen of magsyra).
Mer Info ...
kr 5.86

Ocuhills®

Ocuhills

Triphala 1mg

Ayurvedic Eye Care Ocuhills capsule has the antioxidant & rejuvenating properties of Triphala which helps in protecting eyes from damage by free radicals.It may provide protection to eyes. Triphala detoxifies the digestive tract & improves metabolism which is helpful to eyes. The coolant properties of Cow Ghee help with the eyes cooling.
Mer Info ...
kr 2.81

Generisk One-alpha

One-alpha

Alfacalcidol 0.25/0.5mcg

Alfacalcidol är en aktiv metabolit av Vitamin D, som utför viktiga funktioner vid reglering av kalciumbalansen och benmetabolismen. Alfacalcidol är en hormon, analog av vitamin D som aktiveras av enzymet 25-hydroxylas i levern för systemiska och i osteoblaster för lokala D-hormon åtgärder. Den har ett unikt mönster av pleiotropa effekter på, t.ex. tarm, ben, parartyroider, muskel och hjärna. Alfacalcidol överträffar vanligt vitamin D (cholecalciferol) eftersom den slutliga aktiveringen av njurarna som regleras av en negativ återkopplingsmekanism. Även om alfacalcidol används ofta vid behandling av osteoporos, är dess verkningsmekanism i ben inte fullständigt förstådd. Alfacalcidol är stimulerar intestinal absorption av kalcium (Ca), ökar utsöndring av Ca i urin, ökar nivåer av serum och undertrycker parathormon (PTH).
Mer Info ...
kr 5.06

Orahelp®

Orahelp

Choline Salicylate, Lignocaine 8.5% + 2% 15g

Orahelp® is an antiseptic oral gel. It is an effective remedy for various types of mouth ulcers. The specific indications for the medication are ulcers in mouth, toothaches, and abrasions in the mouth.
Mer Info ...
kr 67.40

Generisk Ovol

Ovol

Simethicone 15ml

Ovol låter gasbubblor i magen och tarmarna enklare sammansluts så att gas enklare kan passera. Ovol används för att minska smärtsamt tryck som skapas av gas i magen och tarmarna. Ovol används för bebisar, barn och vuxna.
Mer Info ...
kr 75.84

Generisk Pepcid

Pepcid

Famotidine 20/40mg

Generic Pepcid is used for treating and preventing ulcers; treating and preventing heartburn associated with acid indigestion and sour stomach. It is also used to treat gastroesophageal reflux disease (GERD), conditions that cause increased acid secretion and esophagitis.
Mer Info ...
kr 5.02

Prepro®

Prepro

Probiotics And Prebiotics 1mg

PrePro® capsules is used for Bowel problems, Irritable bowel syndrome, Indigestion, Decreasing constipation, Diarrhea, Bacterial infections, Constipation, Diarrhea associated with using antibiotics, Eczema, Diarrhea in children and other conditions. PrePro® capsules may also be used for purposes not listed in this medication guide. PrePro® capsules contains Bifidobacterium Drevea, Bifidobacterium Infantis, Bifidobacterium Longum, Fructo Oligosaccharide, Lactobacillus Acidophilus, Lactobacillus Buigenea, Lactobacillus Casei Variety Rhamnosus, Lactobacillus Plantanum, Lactobacillus Rhamnosus and Streptococcus Thermophilus as active ingredients.
Mer Info ...
kr 8.43

Generisk Prevacid

Prevacid

Lansoprazole 15/30mg

Generic Prevacid decreases the amount of acid produced in the stomach. It is used to treat and prevent stomach and intestinal ulcers, erosive esophagitis (damage to the esophagus from stomach acid) and other conditions involving excessive stomach acid such as Zollinger-Ellison syndrome.
Mer Info ...
kr 5.86

Generisk Prilosec

Prilosec

Omeprazole 10/20/40mg

Generic Prilosec is used for treating heartburn or irritation of the esophagus caused by gastroesophageal reflux disease (GERD). It may also be used for short-term treatment of ulcers of the stomach or small intestines and to help prevent them from coming back; to treat conditions that cause your body to make too much stomach acid (eg, Zollinger-Ellison syndrome).
Mer Info ...
kr 5.86

Pro-wel

Pro-wel

Probiotics And Prebiotics 1mg

Pro-Wel® sachet is used for gastric ulcer and other conditions. Pro-Wel® Sachet may also be used for purposes not listed in this medication guide. Pro-Wel® Sachet contains Probiotic Composite as an active ingredient. Pro-Wel® Sachet works by restoring the pro/antioxidant balance in the gastric mucosa.
Mer Info ...
kr 10.54

Generisk Protonix

Protonix

Pantoprazole 20/40mg

Generisk Protonix används för att behandla erosiv esofagit (skador på matstrupen från magsyra) och andra förhållanden där alltför magsyra såsom Zollinger-Ellisons syndrom.
Mer Info ...
kr 5.62

Generisk Reglan

Reglan

Metoclopramide 10mg

Generic Reglan is used for short-term treatment of gastroesophageal reflux disease (GERD) in certain patients who do not respond to other therapy. It is used to treat symptoms of a certain digestive problem in diabetic patients (diabetic gastroparesis).
Mer Info ...
kr 5.97

Senna Vegie

Senna Vegie

Senna Leaves Extract 1mg

Senna Vegie Capsules - Natural Bowel Support. Each capsule contains 325 mg Senna leaves Powder and 125 mg of extract (as dry extract) from Senna leaves ( Cassia augustifolia) (7:1) (equivalent to 875 mg of Senna leaves). When assayed these capsules contain Calcium sennosides NLT 3%. Ayurveda mentions Senna to be an excellent laxative. The same has been backed by numerous scientific studies and even modern medicine makes extensive use of Senna in their medicines. Senna brings about movements of the intestine and ensures complete Bowel evacuation. This makes it very effective in constipation.
Mer Info ...
kr 1.68

Generisk Shatavari

Shatavari

Shatavari 60pills

Shatavari regulates hormonal secretion and acts as a galactogogue in nursing women. Researchers at the Interdisciplinary School of Health Sciences, the University of Pune, India, also found Shatavari to be supportive of normal lymphocyte levels and immune system function.
Mer Info ...
kr 84.22

Spirulina®

Spirulina

Spirulina 1mg

The contents of Spirulina tablets may help in promoting energy, strength & boost immunity. Revitalising property may rejuvenate & revitalise the body & its functions. The tablets may help to increase body’s self healing properties. The antioxidant property, may help to boost immunity & protect vital organs in long standing diseases. The product stimulates metabolism, so demonstrates weight loosing properties as well.
Mer Info ...
kr 1.87

Super Greenhills®

Super Greenhills

Greenhills Blend 1mg

Green Superfood contains Wheatgrass, Barleygrass, Alfalfa, Spirulina an excellent combination for daily nutritional requirements.It provides essential micronutrients Wheatgrass rich in chlorophyll is a complete food. It may help to boost immunity, increase energy levels. Also it's an excellent blood tonic. The properties of Alfalfa may help regulate bowel movements & improve digestion. Spirulina contains beta-carotene, chlorophyll & phyto-nutrients may help in producing red blood cells.
Mer Info ...
kr 1.87

Trikatu®

Trikatu

Trikatu , Long Pepper, Black Pepper 1mg

Trikatu® promotes appetite and aids healthy digestion. Piperine and gingerols, the active constituents of Trikatu, stimulate the enzyme activity that is responsible for healthy digestion. Stimulates the liver to secrete bile which is vital for fat digestion and absorption. Soothes and calms the digestive system, relieving abdominal bloating and belching. Supports the normal bioavailability of nutrients from food.
Mer Info ...
kr 1.54

Triphala Powder

Triphala Powder

Amalaki Fruit, Haritaki Fruit, Vibhitaki Fruit 100g

Triphala is a powerful rejuvenating and detoxifying formulation that cleanses the colon and supports the entire Gastrointestinal tract, improwing digestion, assimilation of nutrients and elimination. Triphala helps remove fat deposits and toxins from the intestines. Triphala is rich in natural Vitamin C, abundant in antioxidants and helps balance healthy acid/alkaline levels.
Mer Info ...
kr 126.40

Triphala Syrup

Triphala Syrup

Triphala 200ml

An immensely popular Ayurvedic herbal formula, Triphala(Terminalia chebula,Terminalia bellirica and Emblica officinalis) is an effective bowel cleanser. It combines the goodness of India. Gooseberry, Belleric Myrobalan and Chebulic Myrobalan, which work together to produce effective bowel movements. The herbal compound provides overall support for digestion and helps ensure that the digestive tract works at optimal levels. Triphala relieves constipation and regularizes the digestive system, without disrupting the fluid-electrolyte balance in the body. The herbs that make up Triphala are found in abundance in India.
Mer Info ...
kr 84.22

Triphalahills®

Triphalahills

Triphala 1mg

Herbal Hills Triphalahills is a blend of Amla, Baheda, Harde and it is interdependently prepared and traditionally cultivated to ensure premium quality standards. Herbal Hills is one of the renowned manufacturer of herbal supplements and is committed in producing the optimum-quality herbal tablets such as Triphalahills. The standardise Triphalahills 500 mg tablet is an Ayurvedic formulation of 250 mg fruits of Triphala powder and 250 mg fruits of Triphala extract . With various nutrients and beneficial medicinal properties, these tablets may promote healthy digestion.
Mer Info ...
kr 1.50

Turmeric Vegie

Turmeric Vegie

Turmeric Extract 1mg

Turmeric, a natural source of Curcumin, is a plant native to South East Asia. It is a member of the ginger family and often used as a spice for cooking. Turmeric has been used as an Ayurvedic medicine for centuries due to its active ingredient, Curcumin, which helps support digestive health. Curcumin gives Turmeric its distinctive color.
Mer Info ...
kr 1.87

Generisk Valproate

Valproate

Valporic Acid 500mg

Kontrollerar vissa sorters anfall vid behandling av epilepsi hos patienter som inte kan ta valporate i oral form. Det kan också användas för behandla andra tillstånd efter din läkares rekommendation. Valporate är en antiepileptika. Den verkar genom att öka särskilda substanser i hjärnan.
Mer Info ...
kr 8.43

Yogut®

Yogut

Probiotics And Prebiotics 1mg

Yogut® capsules is a Probiotic composite containing oligofructose, lactobacillus acidophilus, lactobacillus rhamnosus, bifidobacterium bifidum, bifidobacterium infantis, bifidobacterium longum. Yogut® capsules is a preparation that normalizes gut organisms/flora. The excessive use of certain antibiotics will also cause several side effects, with one of the most common being diarrhea. Yogut® capsules is quite useful in treating diarrhea caused by antibiotics. It is worth mentioning that Yogut® capsules contains probiotics, so it offers several benefits related to your digestive system.
Mer Info ...
kr 8.43

Generisk Zantac

Zantac

Ranitidine 150/300mg

Generisk Zantac minskar produktionen av magsyra. Det används också för att behandla sår i tunntarmen som andra behandlingar inte biter på.
Mer Info ...
kr 2.11

Generisk Zofran

Zofran

Ondansetron 4/8mg

Generic Zofran is used to prevent nausea and vomiting that may be caused by surgery or by medicine to treat cancer (chemotherapy or radiation). Ondansetron blocks the actions of chemicals in the body that can trigger nausea and vomiting.
Mer Info ...
kr 12.65
Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.