Luftvägarna

Generisk Ventolin Inhaler

Ventolin Inhaler

Albuterol (salbutamol) 100mcg

Generic Ventolin inhaler is a bronchodilator that relaxes muscles in the airways and increases air flow to the lungs. Albuterol inhalation is used to treat or prevent bronchospasm in people with reversible obstructive airway disease. Albuterol is also used to prevent exercise-induced bronchospasm
Mer Info ...
kr 124.46

Generisk Advair Diskus

Advair Diskus

Fluticasone - Salmeterol 0.10mg + 0.05/0.25mg + 0.05/0.5mg + 0.05mg

Generic Advair Diskus is used for long-term treatment of asthma and chronic obstructive pulmonary disease (COPD) in certain patients.
Mer Info ...
kr 913.19

Bresol Syrup

Bresol Syrup

Holy Basil, Malabar Nut, Turmeric 100ml

Bresol Syrup® - a potent herbal combination of Tulasi, Vasaka and Haridra. Bresol is an Ayurvedic medicine for chronic respiratory disorders, allergies.
Mer Info ...
kr 49.73

Generisk Bromhexine

Bromhexine

Bromhexine 8mg

Bromhexine Hydrochloride tablet är en mucolytisk medicinering. Den tunnar och lossnar slem i näsan, luftstrupen och lungorna vilket gör det lättare att hosta ut.
Mer Info ...
kr 4.15

Generisk Haridra

Haridra

Haridra 60pills

Haridra (Turmeric/Curcuma longa) is a vital herb in Ayurvedic medicine, whose spice form can be recognized by its dazzling yellow color. The rhizome of the herb, used either fresh or dried, has a host of medicinal benefits. It acts as a carminative and also enhances the complexion and skin tone. Apart from that, Haridra can be used to combat liver damage, respiratory disorders and ulcers.
Mer Info ...
kr 82.88

Immunity®

Immunity

- 1mg

Immunity® strengthens immune response to illness and infection. Immunity® offers relief from cold, flu and other respiratory tract infections. Immunity® is recommended to be taken regularly to build and maintain a strong, healthy immune system and prevent illnesses.
Mer Info ...
kr 2.53

Koflet Syrup

Koflet Syrup

Licorice , Holy Basil, Honey 100ml

Mer Info ...
kr 91.11

Generisk Melatonin

Melatonin

Melatonin 3mg

Människor använder melatonin för att justera kroppens interna klocka. Den används för jetlag, för att justera sömnväckningscykel hos personer vars dagliga arbetsschema förändras (skiftförloppsförlust) och för att hjälpa blinda personer att upprätta en dag och nattcykel. Melatonin används också när man har en oförmåga att somna (sömnlöshet); fördröjt sömfas-syndrom (DSPS); snabb ögonrörelse sova beteendestörning (RBD); sömnlöshet associerad med uppmärksamhetsunderskott-hyperaktivitetsstörning (ADHD); sömnlöshet på grund av vissa högt blodtrycksmedicin som kallas beta-blockerare; och sömnproblem hos barn med utvecklingsstörningar, inklusive autism, cerebral pares och intellektuella funktionshinder. Det används också som sömnhjälp efter avbrytande av användning av bensodiazepinläkemedel och för att minska biverkningarna när man slutar röka. Vissa människor använder melatonin för Alzheimers sjukdom eller minnesförlust (demens), bipolär sjukdom, en lungsjukdom som kallas kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), sömnlöshet orsakad av beta-blockerande läkemedel, endometrios, öronring, depression eller säsongssyndrom (SAD), mild psykisk nedsättning, icke alkoholisk leversjukdom, kronisk trötthetssyndrom (CFS), fibromyalgi, rastlös bensyndrom, en inflammatorisk sjukdom som kallas sarkoidos, schizofreni, migrän och andra huvudvärk, åldersrelaterad synförlust, godartad prostatahyperplasi (BPH) Irritabel tarmsyndrom (IBS), benförlust (osteoporos), en rörelsestörning som kallas tardiv dyskinesi (TD), sur refluxsjukdom, Helicobacter pylori (H. pylori), träningsförmåga, infertilitet, epilepsi, åldrande, för klimakteriet, metaboliskt syndrom, för återhämtning efter operation, agitation orsakad av anestesi, stress, ofrivillig rörelsestörning (tardiv dyskinesi), förändringar i hjärtfrekvensen när man rörar från en sänkningsposition till sittande ställning (pos turalykardi-syndrom), delirium, oförmåga att kontrollera urinering, käksmärta, inflammatorisk tarmsjukdom (ulcerös kolit) och för födelsekontroll.
Mer Info ...
kr 3.69

Generisk Proair

Proair

Albuterol (salbutamol) 100mcg

ProAir används för att behandla väsande andning och andfåddhet orsakad av andningsproblem (såsom astma eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom). ProAir hör till en klass läkemedel som kallas bronkodilatorer. ProAir fungerar i luftvägarna genom att öppna andningspassager och muskler.
Mer Info ...
kr 138.30

Generisk Seromycin

Seromycin

Cycloserine 250mg

Generic Seromycin is used for treating tuberculosis in the lungs and other places in the body (including the kidneys) when treatment with other medicines has not been effective. This medicine should be used in combination with other medicines.
Mer Info ...
kr 37.36

Generisk Trecator-sc

Trecator-sc

Ethionamide 250mg

Generic Trtecator-SC is an antibiotic. It prevents the growth of bacteria in your body. It is used to treat tuberculosis (TB).
Mer Info ...
kr 12.57

Generisk Volmax Cr

Volmax Cr

Albuterol (salbutamol) 8mg

Generic Volmax CR is used to treat bronchospasm (wheezing, shortness of breath) associated with reversible obstructive airway disease such as asthma.
Mer Info ...
kr 5.00

Generisk Advair Rotahaler

Advair Rotahaler

Fluticasone - Salmeterol 50mg + 100/50mg + 250/50mg + 500mg

Generic Advair is used for long-term treatment of asthma and chronic obstructive pulmonary disease (COPD) in certain patients. With every order of a pack of Advair rotacaps you get a rotahaler for free.
Mer Info ...
kr 221.32

Generisk Amalaki

Amalaki

Amalaki 60pills

Amalaki is highly nutritious and is an important dietary source of vitamin C, minerals and amino acids. The dominant active constituent of Amalaki is a group of tannins derived from gallic and ellagic acids, which make up a large portion of the extractable nonnutritive constituents. All of these constituents work together to enhance immunity, rejuvenate skin, combat premature aging and hyperacidity.
Mer Info ...
kr 82.88

Bro-zedex Syrup

Bro-zedex Syrup

Bromhexine/guaifenesin/menthol/terbutaline 100ml

Bro Zedex® Syrup tillhör klassen av läkemedel som kallas Mucolytics. Läkemedlet används för att avlägsna slem från luftvägarna. Det används också vid härdning av hosta, slemhinnor och lunginflammation. Det hjälper också vid obehag i bröstet. Bro Zedex® används oftast för att behandla en hosta med slem, men det kan också användas för att behandla andra tillstånd, t ex: astma, lungtuberkulos, kronisk obstruktiv lungsjukdom, halsont, akut samt kronisk bronkopulmonell sjukdomar i samband med ovanliga slemhinnor sekretion, emfysem.
Mer Info ...
kr 82.94

Generisk Combivent

Combivent

Ipratropium Bromide & Albuterol (salbutamol) 100mcg

Combivent is a metered-dose inhaler containing a combination of albuterol and ipratropium. Albuterol and ipratropium are bronchodilators that relax muscles in the airways and increase air flow to the lungs.
Mer Info ...
kr 470.31

Generisk Ilosone

Ilosone

Erythromycin 250/500mg

Generic Ilosone is used to treat many kinds of infections and to prevent ''strep'' infections in patients with a history of rheumatic heart disease who may be allergic to penicillin.
Mer Info ...
kr 5.07

Kofhills®

Kofhills

Dalchini, Lavang, Kali Miri... 1mg

Kofhills Tea Tablets - Natural Adjuvant For Common Cold & Cough.Ayurvedic Kofhills Tea Tablets have antibacterial, antifungal & immuno-modulating properties of Kali Miri, Dalchini, Lavang, Sunthee Lemongrass, Elachi which may help to support immunity health. May help clear throat irritation, cough and cold. May help maintain healthy respiratory system.
Mer Info ...
kr 2.49

Generisk Lasuna

Lasuna

Lasuna 60pills

Lasuna (Garlic/Allium sativum) is well-known as a pungent, culinary spice in several cultures; the herb is one of the most researched plants for its medicinal benefits. Scientists at the Department of Medicinal Chemistry, Hebrew University-Hassadah Medical School, Jerusalem, recently studied Lasuna for its antioxidant activity and support of normal cardiovascular function. They found the herb to be supportive of normal plasma lipid levels and noted its various ‘positive influences’ (Molecular Nutrition and Food Research, November 2007, 51(11):1365-81).
Mer Info ...
kr 82.88

Generisk Myambutol

Myambutol

Ethambutol 400/800mg

Generic Myambutol is used for treating tuberculosis infections of the lung along with other medicines.
Mer Info ...
kr 5.99

Generisk Rifadin

Rifadin

Rifampin 150/300/450/600mg

Rifadin är en antibiotika som bekämpar bakterier och motverkar att de sprids i din kropp. Rifadin används för att behandla turberkolos (TBC). Rifadin kan också användas för att minska somliga sorters bakterier i näsan och halsen som kan leda till hjärnhinneinflammation och andra infektioner. Rifandin förebygger att dessa bakterier sprids, men medicinen kan inte användas för att behandla en pågående infektion.
Mer Info ...
kr 4.15

Generisk Spiriva

Spiriva

Tiotropium Bromide 9mcg

Generic Spiriva is an anticholinergic agent. It works by enlarging the airways to allow easier breathing. Generic Spiriva is used to prevent bronchospasm (narrowing of the airways in the lungs) in people with bronchitis, emphysema, or COPD (chronic obstructive pulmonary disease).
Mer Info ...
kr 248.92

Generisk Ventolin

Ventolin

Albuterol (salbutamol) 2/4mg

Ventolin är en bronchodilator. Den hjälper till att öppna luftvägarna i dina lungor för att göra det lättare att andas. Medicinen används för att behandla och motverka bronchospasmer.
Mer Info ...
kr 4.15

Generisk Wellbutrin Sr

Wellbutrin Sr

Bupropion 150mg

Generic Wellbutrin fördröjd frisättning är ett antidepressivt läkemedel. Också bistår det att sluta röka.
Mer Info ...
kr 8.30
Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.