Leki Przeciwdepresyjne

Ogólny Priligy

Priligy

Dapoxetine 30/60/90mg

Generyczny lek Priligy stosuje się w terapii przeciw przedwczesnemu wytryskowi.
Więcej Info »;...
zl 7.56

Ogólny Anafranil

Anafranil

Clomipramine 10/25/50mg

Generic Anafranil is used for treating obsessive-compulsive disorder (OCD).
Więcej Info »;...
zl 2.73

Ogólny Aygestin

Aygestin

Norethisterone Bp 5mg

Generic Aygestin is used for treating certain menstrual problems or uterine problems (eg, abnormal bleeding, endometriosis).
Więcej Info »;...
zl 3.07

Ogólny Celexa

Celexa

Citalopram Hydrobromide 10/20mg

Generic Celexa is used for treating depression.
Więcej Info »;...
zl 2.94

Ogólny Desyrel

Desyrel

Trazodone 25/50/100mg

Generic Desyrel is used for treating depression.
Więcej Info »;...
zl 2.57

Ogólny Effexor

Effexor

Venlafaxine 37.5/75mg

Generic Effexor stosowany jako lek przeciwdepresyjny, Substancji chemiczny wpływają na mózg, które mogą stać się niezrównoważony i spowodować depresję.
Więcej Info »;...
zl 2.55

Ogólny Elavil

Elavil

Amitriptyline 10/25/50/75mg

Generic Elavil is prescribed for the relief of symptoms of mental depression. It is a member of the group of drugs called tricyclic antidepressants.
Więcej Info »;...
zl 3.03

Ogólny Geriforte

Geriforte

Geriforte 100pills

GERIFORTE also known as StressCare in the US is a herbal ayurvedic formulation. Geriforte acts as an antioxidant, antistress and adaptogenic tonic. It provides a broad range of health benefits proven by clinical studies. Geriforte helps delay the physiological conditions that cause aging, accelerates cell regeneration and repair. It increases physical capacity, raises the threshold of fatigue and promotes overall well-being.
Więcej Info »;...
zl 94.50

Ogólny Lexapro

Lexapro

Escitalopram 5/10/20mg

Generic Lexapro is used for treating depression and generalized anxiety disorder.
Więcej Info »;...
zl 3.01

Ogólny Melatonin

Melatonin

Melatonin 3mg

Ludzie stosują melatoninę w celu uregulowania wewnętrznego zegara. Stosuje się go do łagodzenia jet lagu, do dostosowywania cyklów snu u osób, których codzienne godziny pracy zmieniają się (zaburzenia ze względu na zmienne godziny pracy), a także pomaganie osobom niewidomym w ustalaniu cyklu dziennego i nocnego. Melatonina jest również używana do leczenia bezsenności; zespołu opóźnionej fazy snu (DSPS); zaburzenia snu fazy REM (RBD); bezsenność związana z zaburzeniem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD); bezsenność z powodu niektórych leków na nadciśnienie zwanych beta-blokerami; zaburzenia snu u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, w tym autyzmem, porażeniem mózgowym i niepełnosprawnością intelektualną. Jest również stosowany jako środek wspomagający sen po zaprzestaniu stosowania leków benzodiazepinowych oraz w celu zmniejszenia skutków ubocznych po rzuceniu palenia. Niektórzy ludzie stosują melatoninę w chorobie Alzheimera lub utracie pamięci (demencja), chorobie afektywnej dwubiegunowej, chorobie płuc zwanej przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (COPD), bezsenności spowodowanej lekami beta-blokerami, endometriozą, dzwonieniem w uszach, depresją lub sezonowym zaburzeniem afektywnym (SAD), łagodne zaburzenia psychiczne, niealkoholowa choroba wątroby, zespół chronicznego zmęczenia (CFS), fibromialgię, zespół niespokojnych nóg, chorobę zapalną zwaną sarkoidozą, schizofrenią, migreną i innymi bólami głowy, utratą wzroku związaną z wiekiem, łagodnym przerostem prostaty (BPH) zapalenie oskrzeli, zespół jelita drażliwego (IBS), utrata masy kostnej (osteoporoza), zaburzenia ruchowe zwane dyskretną dyskinezą (TD), kwas refluksowy, Helicobacter pylori (H. pylori), sprawność fizyczna, niepłodność, epilepsja, starzenie się, menopauza, zespół metaboliczny, do regeneracji po zabiegach chirurgicznych, pobudzenie spowodowane znieczuleniem, stresem, zaburzeniami ruchowymi mimowolnymi (dyskineza późna), zmiany tętna, tachykardia, delirium, zaburzenia kontrolowania oddawania moczu, ból żuchwy, zapalenie jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego) oraz w celu antykoncepcyjnym.
Więcej Info »;...
zl 1.68

Ogólny Paxil

Paxil

Paroxetine 10/20/30/40mg

Generic Paxil lek przeciwdepresyjny z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Lek stosowany w leczeniu: zaburzeń depresyjnych, depresyjno-lękowych, obsesyjno-kompulsywnych, zespołu lęku panicznego, fobii społecznej, zespołu lęku uogólnionego.
Więcej Info »;...
zl 3.21

Ogólny Pristiq

Pristiq

Desvenlafaxine 50/100mg

Generic Pristiq is an antidepressant in a group of drugs called selective serotonin and norepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs). Generic Pristiq affects chemicals in the brain that may become unbalanced and cause depression. Generic Pristiq is used to treat major depressive disorder.
Więcej Info »;...
zl 3.57

Ogólny Savella

Savella

Milnacipran 50mg

Generic Savella affects certain chemicals in the brain called neurotransmitters. An abnormality in these chemicals is thought to be related to fibromyalgia. Milnacipran is not used to treat depression but how it works in the body is similar to how some antidepressants work. Generic Savella is used to treat a chronic pain disorder called fibromyalgia.
Więcej Info »;...
zl 3.78

Ogólny Tofranil

Tofranil

Imipramine 25/75mg

Generic Tofranil is used for treating depression. It is also used in some children to help reduce bedwetting. It works by increasing the activity of certain chemicals in the brain that help elevate mood.
Więcej Info »;...
zl 2.10

Ogólny Zoloft

Zoloft

Sertraline 25/50/100mg

Zoloft (sertralina) jest lekiem przeciwdepresyjnym w grupie leków zwanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Sposób działania sertraliny nadal nie jest do końca zbadany. Uważa się, że pozytywnie wpływa na komunikację między komórkami nerwowymi w centralnym układzie nerwowym i/lub przywraca równowagę chemiczną w mózgu. Preparat Zoloft stosuje się w leczeniu depresji, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego, zaburzeń paniki, zaburzeń lękowych, zaburzeń stresu pourazowego (PTSD) oraz zaburzeń dysforycznych przedmiesiączkowych (PMDD).
Więcej Info »;...
zl 1.89

Ogólny Abana

Abana

Abana 60pills

Abana - is a herbal product that inhibits platelet aggregation, normalizes lipid profile, also functions as anti-hypertensive and antistress product.
Więcej Info »;...
zl 37.76

Ogólny Aventyl

Aventyl

Nortriptyline 25mg

Generic Aventyl is prescribed for the relief of symptoms of depression. It is one of the drugs known as tricyclic antidepressants.
Więcej Info »;...
zl 3.66

Ogólny Brahmi

Brahmi

Brahmi 60pills

Used in Ayurveda for centuries, BRAHMI (Bacopa/Bacopa monnieri) supports normal mental function, intellect, consciousness and spirit. According to the Alternative Medicine Review (March 2004), ‘Recent research has focused primarily on Bacopa's cognitive effects, specifically memory learning and concentration, and results support the traditional Ayurvedic claims.’ Brahmi is a nervine tonic that enhances learning, academic performance and improves mental ability.
Więcej Info »;...
zl 37.76

Ogólny Cymbalta

Cymbalta

Duloxetine 20/30/40/60mg

Generic Cymbalta is used for treating depression and generalized anxiety disorder. It is also used for managing pain caused by fibromyalgia and diabetic peripheral neuropathy (DPNP).
Więcej Info »;...
zl 3.62

Ogólny Dosulepin

Dosulepin

Dosulepin 25/50/75mg

Dosulepin należy do grupy leków zwanych lekami przeciwdepresyjnymi. Dosulepin jest stosowany w leczeniu depresji i może również pomóc zmniejszyć uczucie niepokoju. Ten lek będzie stosowany tylko wtedy, gdy inne leki okażą się nieodpowiednie. 
Więcej Info »;...
zl 2.10

Ogólny Effexor Xr

Effexor Xr

Venlafaxine 37.5/75/150mg

Generic Effexor Extended-Release is used for treating depression, panic disorder, generalized or social anxiety disorder.
Więcej Info »;...
zl 2.94

Ogólny Fluoxetine

Fluoxetine

Fluoxetine 10/20/40/60mg

Fluoxetine jest to selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny(SSRI). Jak pracuje ten lek, dotychczas do końca nie zbadano. Mechanizm działania farmakologicznego fluoksetyny polega na hamowaniu zwrotnego wychwytu serotoniny przez blokowanie transportera serotoniny. Fluoxetine stosowany jako lek przeciwdepresyjny. Ponadto znalazł zastosowanie w leczeniu bulimii, przedmiesiączkowych zaburzeń dysforycznych (PMDD), zespołu lęku napadowego i depresji w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego. Fluoxetine czasami stosują jako lek przeciwpsychotyczny. Wskazany jest w leczeniu ostrym i podtrzymującym schizofrenii i innych psychoz z wyraźnymi objawami wytwórczymi (depresja maniakalna). Kombinacja jest również stosowana w leczeniu depresji co najmniej dwóch innych lekach bez skutecznego leczenia objawów.
Więcej Info »;...
zl 1.05

Ogólny Geriforte Syrup

Geriforte Syrup

Geriforte - Syrup 200ml

GERIFORTE also known as StressCare in the US is a herbal ayurvedic formulation. Geriforte acts as an antioxidant, antistress and adaptogenic tonic. It provides a broad range of health benefits proven by clinical studies. Geriforte helps delay the physiological conditions that cause aging, accelerates cell regeneration and repair. It increases physical capacity, raises the threshold of fatigue and promotes overall well-being.
Więcej Info »;...
zl 207.85

Ogólny Luvox

Luvox

Fluvoxamine 50/100mg

Generic Luvox is an antidepressant in a group of drugs called selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs). It is used for treating social anxiety disorder or obsessive-compulsive disorder (OCD).
Więcej Info »;...
zl 4.89

Ogólny Pamelor

Pamelor

Nortriptyline 25mg

Generic Pamelor is in a group of drugs called tricyclic antidepressants. It is used for treating depression.
Więcej Info »;...
zl 3.31

Ogólny Paxil Cr

Paxil Cr

Paroxetine 12.5/25/37.5mg

Generic Paxil Controlled-Release is used for treating depression, panic disorder, or social anxiety disorder. It may also be used to treat premenstrual dysphoric disorder (PMDD), a severe form of premenstrual syndrome.
Więcej Info »;...
zl 6.78

Ogólny Remeron

Remeron

Mirtazapine 7.5/15/30mg

Generic Remeron (Mirtazapine) jest lekiem przeciwdepresyjnym. Uważa się, że pozytywnie wpływa na komunikację między komórkami nerwowymi w centralnym układzie nerwowym i/lub przywraca równowagę chemiczną w mózgu. Mirtazapine jest stosowany w leczeniu poważnego zaburzenia depresyjnego.
Więcej Info »;...
zl 2.73

Ogólny Sinequan

Sinequan

Doxepin 10/25/75mg

Generic Sinequan is in a group of drugs called tricyclic antidepressants. It is used for treating depression and anxiety.
Więcej Info »;...
zl 2.10

Ogólny Wellbutrin Sr

Wellbutrin Sr

Bupropion 150mg

Generic Wellbutrin Sustained-Release to antydepresant. Jest również skutecznym jako środek wspomagający przy zaprzestaniu palenia.
Więcej Info »;...
zl 3.78
Pozostając na naszej stronie automatycznie zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie Twoich danych osobowych, zgodnie z naszą Polityką prywatności.