Kreft

Generisk Synthroid

Synthroid

Levothyroxine 25/50/88/100/200mcg

Generic Synthroid brukes til å behandle lav skjoldbruks- aktivitet og til å behandle eller undertrykke ulike typer av struma. Det brukes også sammen med kirurgi og andre medikamenter til å behandle visse typer kreft i skjolbrukskjertelen.
Mer Info ...
kr 139.20

Generisk Arimidex

Arimidex

Anastrozole 1mg

Generisk Arimidex blir brukt for å behandle brystkreft hos kvinner som er ferdig med overgangsalderen, inkludert kvinner med bedring av sykdommen etter behandling med tamoxifen.
Mer Info ...
kr 73.14

Generisk Casodex

Casodex

Bicalutamide 50mg

Generic Casodex is used for treating prostate cancer.This medicine is intended for use with other medicines.
Mer Info ...
kr 38.90

Dekarsinohills®

Dekarsinohills

Guduchi,shuddha, Trumeric, Garlic ... 1mg

Healthy Cell Care Ayurvedic Formulation dekarsinohills has the antioxidant, anti-inflammatory, anti-allergic & cell renewal properties functions as a complimentary supplementary therapy in cell care. Immune boosting properties helps in reducing fatigue and improving energy levels. Also may help to avoid complications & prolongs healthy life.
Mer Info ...
kr 1.48

Generisk Eulexin

Eulexin

Flutamide 250mg

Generic Eulexin is an antiandrogen. It works in the body to prevent the actions of androgens (male hormones). It is used in the treatment of prostate cancer.
Mer Info ...
kr 13.47

Generisk Gleevec

Gleevec

Imatinib 100/400mg

Generic Gleevec interferes with the growth of some cancer cells. Generic Gleevec is used to treat certain types of leukemia (blood cancer), bone marrow disorders, and skin cancer, or certain tumors of the stomach and digestive system.
Mer Info ...
kr 66.87

Generisk Kytril

Kytril

Granisetron 1mg

Generic Kytril is used for preventing nausea and vomiting caused by cancer chemotherapy and radiation.
Mer Info ...
kr 17.77

Generisk Melatonin

Melatonin

Melatonin 3mg

Folk bruker melatonin til å justere kroppens indre klokke. Det brukes til å behandle jetlag, kontrollere døgnrytmer hos personer som jobber med skiftende arbeidstid (har skiftarbeidsforstyrrelse), og til å hjelpe blinde pasienter etablere en lys-mørkesyklusen. Melatonin brukes også for søvnløshet (insomni); forsinket søvnfase syndrom (DSPS); RBD (REM sleep Behaviour Disorder, eller parasomni); søvnløshet assosiert med ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder eller hyperkinetisk forstyrrelse); søvnløshet forårsaket av visse høyt blodtrykk medisiner kalt betablokkere; og søvnproblemer hos barn med utviklingsforstyrrelser, inkludert autisme, cerebral parese og intellektuelle funksjonshemminger. Det brukes også som søvnmiddel etter avsluttet behandling med benzodiazepin og for å redusere bivirkninger ved røykeslutt. Noen bruker melatonin ved Alzheimers sykdom eller hukommelsestap (demens), bipolar lidelse, en lungesykdom kalt kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), søvnløshet forårsaket av betablokkere, endometriose, tinnitus, sesongavhengig depresjon (SAD), mild sinnslidelse, ikke-alkoholrelatert leversykdom, kronisk utmattelsessyndrom (CFS), fibromyalgi, rastløse bein (urolige bein), en immunsykdom kalt sarkoidose, schizofreni, migrene og andre hodepine, aldersrelatert synstap, godartet prostataforstørrelse (BPH), irritabel tykktarm (IBS), benskjørhet (lav benmasse eller osteoporose), en motorisk forstyrrelse kalt tardiv dyskinesi (TD), gastroøsofageal refluks, Helicobacter pylori (H. pylori), treningsytelse, infertilitet, epilepsi, eldring, ved menopause, metabolsk syndrom, for gjenoppretting etter operasjon, sinnsbevegelse forårsaket av anestesi, stress, endringer i hjertefrekvens ved overgang fra liggende til stående stilling (postural tachycardia syndrome), ufrivillig vannlating, kjeve smerter, inflammatorisk tarmsykdom (ulcerøs kolitt) og for prevensjon.
Mer Info ...
kr 3.71

Generisk Nexavar

Nexavar

Sorafenib 200mg

Nexavar er et kreftmedikament som blander seg inn veksten og spredningen av kreftceller i kroppen. NexAVAR brukes for å behandle leverkreft, tyreoideakreft, eller en type nyrekreft kalt avansert renalcellekarcinom.
Mer Info ...
kr 66.88

Generisk Premarin

Premarin

Conjugated Estrogens Usp 0.625mg

Generisk Premarin brukes til behandling av noen menopausesymptomer (for eksempel, hetetokter, tørrhet i skjeden eller kløe). Brukes til forebygging av osteoporose (benskjørhet) etter menopause hos enkelte pasienter. Det brukes også for enkelte pasienter til behandling av lave østrogennivåer, prostatakreft eller brystkreft.
Mer Info ...
kr 17.17

Generisk Tarceva

Tarceva

Erlotinib 150mg

Generisk Tarceva (erlotinib) er en kreftmedisin som forstyrrer veksten av kreftceller og forsinker deres spredning i kroppen. Erlotinib brukes til å behandle ikke-småcellet lungekreft eller pankreatisk kreft som har spredd seg til andre deler av kroppen (metastatisk). Erlotinib gis vanligvis etter at andre kreftmedisiner har blitt forsøkt uten suksess.
Mer Info ...
kr 278.66

Generisk Vepesid

Vepesid

Etoposide 50mg

Generic Vepesid is used for treating patients with lung cancer and recurrent testicular tumors. It is used in combination with other cancer medications. VePesid is an antineoplastic. It works by stopping the tumor cells from dividing (mitosis), which prevents the spread of certain types of cancer.
Mer Info ...
kr 83.59

Generisk Xtandi

Xtandi

Enzalutamide 40mg

Enzalutamide is an anti-androgen. It works in the body by preventing the actions of androgens (male hormones). Enzalutamide is used to treat prostate cancer. Enzalutamide is used together with other medicines, or with surgery.
Mer Info ...
kr 358.28

Generisk Alkeran

Alkeran

Melphalan 2mg

Alkeran er en kreftmedisin ('antineoplastisk' eller 'cytotoksisk'). Dette er cellegift klassifisert som et alkylerende stoff. Alkeran brukes til å behandle multippelt myelom, eggstokkreft, nevroblastom, rabdomyosarkom, brystkreft, melanom. Legemidlet kan også brukes i noen protokoll for benmargstransplantasjon.
Mer Info ...
kr 62.70

Generisk Aromasin

Aromasin

Exemestane 25mg

Aromaskin brukes til å redusere østrogennivåer hos postmenopausale kvinner, som kan vise veksten av visse typer brysttumorer som behøver østrogen for å vokse i kroppen. Aromasin brukes til å behandle brystkreft hos postmenopausale kvinner. Den gis ofte til kvinner hvis kreft har vokst frem selv etter kirurgi, stråling eller andre kreftmedikamenter har blitt prøvd uten hell.
Mer Info ...
kr 31.35

Generisk Cytoxan

Cytoxan

Cyclophosphamide 50mg

Generic Cytoxan is used for treating certain types of the following cancers: lymphoma, multiple myeloma, leukemia, mycosis fungoides, neuroblastoma, ovarian cancer, eye cancer and breast cancer. It is usually used in combination with other medicines. It may also be used to treat certain kidney problems (nephrotic syndrome) in children.
Mer Info ...
kr 6.96

Generisk Droxia

Droxia

Hydroxyurea 500mg

Generic Droxia is used for treating skin cancer, cancer of the ovary or chronic myelocytic leukemia that is recurrent, has spread or cannot be helped with surgery. It may also be used with radiation to control skin cancers of the head and neck.
Mer Info ...
kr 25.00

Generisk Femara

Femara

Letrozole 2.5mg

Letrozol er et hormonelt legemiddel som reduserer østrogennivået hos kvinner etter overgangsalderen. Det bremser vekst av visse typer brystsvulster som trenger østrogener for å vokse. Letrozol brukes til å behandle brystkreft og livmorskreft etter klimakteriet.
Mer Info ...
kr 5.57

Generisk Kisqali

Kisqali

Ribociclib 200mg

Generisk Kisqali (ribociclib) er en medisin for kreftbehandling som forhindrer vekst og spredning av kreftceller i kroppen. Den blir brukt til å behandle kvinner med hormonrelatert brystkreft. Ribociclib brukes kun ved negative tester for et protein  'human epidermal growth factor receptor 2' (HER2). HER2-proteinet kan forårsake vekst av kreftceller. Denne medisinen blir brukt i situasjoner når sykdommen har utviklet seg eller har spredt seg til andre deler av kroppen etter andre behandlinger. Kisqali blir vanligvis foreskrevet i kombinasjon med andre kreftmedisiner som letrozole (Femara) eller fulvestrant (Faslodex).
Mer Info ...
kr 517.51

Generisk Leukeran

Leukeran

Chlorambucil 2/5mg

Leukeran er en kreftmedisin som forhindrer vekst og spredning av kreftceller. Chlorambucil brukes til behandling av flere typer kreft, blant annet Hodgkins sykdom og visse typer leukemi eller lymfom.
Mer Info ...
kr 27.17

Moringa®

Moringa

Moringa Extract 1mg

Moringa® is also used to reduce swelling, increase sex drive (as an aphrodisiac), prevent pregnancy, boost the immune system, and increase breast milk production. Some people use it as a nutritional supplement or tonic. Moringa contains proteins, vitamins, and minerals. As an antioxidant, it seems to help protect cells from damage.
Mer Info ...
kr 1.48

Generisk Nolvadex

Nolvadex

Tamoxifen 10/20mg

Generisk Nolvadex brukes til behandling av brystkreft som har spredt seg til andre organer. I tillegg er det benyttet sammen med andre medisiner for å behandle andre typer brystkreft.  Det kan brukes hos kvinner som har høy risiko for brystkreft og hos kvinner med DCIS (etter kirurgi og stråling) for å redusere risikoen for å utvikle brystkreft.
Mer Info ...
kr 3.48

Generisk Rheumatrex

Rheumatrex

Methotrexate 2.5/10mg

Generic Rheumatrex is used for treating certain types of cancer, severe psoriasis or rheumatoid arthritis in certain patients.
Mer Info ...
kr 6.29

Generisk Tasigna

Tasigna

Nilotinib 200mg

Nilotinib is a cancer medicine that interferes with the growth and spread of cancer cells in the body. Nilotinib is used to treat a type of blood cancer called Philadelphia chromosome positive chronic myeloid leukemia (CML) in adults and children who are at least 1 year old. Nilotinib is usually given after other medications have been tried without success.
Mer Info ...
kr 179.14

Generisk Xeloda

Xeloda

Capecitabine 500mg

Generic Xeloda is an antimetabolite. It works by interfering with the production of proteins necessary for cancer cell growth and reproduction. Treating certain types of breast, colon, or colorectal cancer in some patients.
Mer Info ...
kr 164.40

Generisk Zytiga

Zytiga

Abiraterone 250mg

Abiraterone works by reducing androgen production in the body. Androgens are male hormones that can promote tumor growth in the prostate gland. Abiraterone is used together with steroid medication (prednisone or methylprednisolone) to treat prostate cancer that has spread to other parts of the body. abiraterone is used in men whose prostate cancer cannot be treated with surgery or other medicines.
Mer Info ...
kr 83.60
Ved å bli på vårt nettsted samtykker du automatisk til lagring og behandling av dine personopplysninger i samsvar med vår personvernpolicy.