Kirurgi

Generisk Atarax

Atarax

Hydroxyzine 10/25mg

Generisk Atarax brukes mot angst, som beroligende middel før og etter generell anestesi og mot kløe ved noen allergitilstander, samt allergiutslett og kontaktdermatitt. HYDROKSYXIN (som aktiv komponent) er antihistamin. Legemmiddelet brukes mot allergisymptomer og ikke allergi. Det brukes også mot partialtrykk. Legemiddelet kan brukes med andre legemidler for bedøving før kirurgisk inngrep.
Mer Info ...
kr 5.86

Generisk Betadine

Betadine

Providone - Iodine 10% 15g

Betadinkrem brukes for å behandle mindre sår og infeksjoner, så vel som å drepe bakterier. Betadinkrem er en antiseptisk kombinasjon. Det virker ved å drepe sensitive bakterier.
Mer Info ...
kr 117.96

Generisk Cellcept

Cellcept

Mycophenolate Mofetil 250/500mg

Generic CellCept is used for preventing organ rejection following kidney, liver or heart transplants. This medicine is used in combination with other medicines.
Mer Info ...
kr 71.16

Generisk Cyclogyl

Cyclogyl

Cyclopentolate 1% 5ml

Generic Cyclogyl is used for dilating the eye before an exam or surgery and preventing the eye from focusing.
Mer Info ...
kr 42.16

Generisk Cyklokapron

Cyklokapron

Tranexamic Acid 250/500mg

Generic Cyklokapron is used for short-term use (2 to 8 days) for reducing or preventing excessive bleeding and reducing the need for blood clotting factor transfusions during or after tooth extractions in patients with hemophilia.
Mer Info ...
kr 24.70

Generisk Dilantin

Dilantin

Phenytoin 100mg

Generic Dilantin is used for treating tonic-clonic (grand mal) and partial seizures. It is also used to prevent and treat seizures that may occur during or after brain or nervous system surgery.
Mer Info ...
kr 5.75

Generisk Emla

Emla

Lidocaine + Prilocaine 5g

Emlakrem er et lokalt bedøvelsesmiddel (medisin som gjør deg nummen) som inneholder lidocaine og prilocaine. Det virker ved å blokkere nervesignaler i kroppen din. Emlakrem brukes for å gjøre normal, intakt hud nummen eller gjøre det samme med membranoverflatene av penis eller vagina. Emla brukes for å forberede deg for mindre operasjon eller medisinske inngrep i disse områdene.
Mer Info ...
kr 168.55

Generisk Haridra

Haridra

Haridra 60pills

Haridra (Turmeric/Curcuma longa) is a vital herb in Ayurvedic medicine, whose spice form can be recognized by its dazzling yellow color. The rhizome of the herb, used either fresh or dried, has a host of medicinal benefits. It acts as a carminative and also enhances the complexion and skin tone. Apart from that, Haridra can be used to combat liver damage, respiratory disorders and ulcers.
Mer Info ...
kr 84.18

Generisk Imuran

Imuran

Azathioprine 50mg

Generic Imuran is used for preventing kidney transplant rejection along with other medicine. It may also be used to treat signs and symptoms of active rheumatoid arthritis.
Mer Info ...
kr 7.23

Generisk Lotemax

Lotemax

Loteprednol 0.5% 5ml

Generic Lotemax is used for treating swelling, itching, redness, or irritation of the eye caused by bacterial or viral infections, surgery, or certain allergies.
Mer Info ...
kr 84.32

Generisk Melatonin

Melatonin

Melatonin 3mg

Folk bruker melatonin til å justere kroppens indre klokke. Det brukes til å behandle jetlag, kontrollere døgnrytmer hos personer som jobber med skiftende arbeidstid (har skiftarbeidsforstyrrelse), og til å hjelpe blinde pasienter etablere en lys-mørkesyklusen. Melatonin brukes også for søvnløshet (insomni); forsinket søvnfase syndrom (DSPS); RBD (REM sleep Behaviour Disorder, eller parasomni); søvnløshet assosiert med ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder eller hyperkinetisk forstyrrelse); søvnløshet forårsaket av visse høyt blodtrykk medisiner kalt betablokkere; og søvnproblemer hos barn med utviklingsforstyrrelser, inkludert autisme, cerebral parese og intellektuelle funksjonshemminger. Det brukes også som søvnmiddel etter avsluttet behandling med benzodiazepin og for å redusere bivirkninger ved røykeslutt. Noen bruker melatonin ved Alzheimers sykdom eller hukommelsestap (demens), bipolar lidelse, en lungesykdom kalt kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), søvnløshet forårsaket av betablokkere, endometriose, tinnitus, sesongavhengig depresjon (SAD), mild sinnslidelse, ikke-alkoholrelatert leversykdom, kronisk utmattelsessyndrom (CFS), fibromyalgi, rastløse bein (urolige bein), en immunsykdom kalt sarkoidose, schizofreni, migrene og andre hodepine, aldersrelatert synstap, godartet prostataforstørrelse (BPH), irritabel tykktarm (IBS), benskjørhet (lav benmasse eller osteoporose), en motorisk forstyrrelse kalt tardiv dyskinesi (TD), gastroøsofageal refluks, Helicobacter pylori (H. pylori), treningsytelse, infertilitet, epilepsi, eldring, ved menopause, metabolsk syndrom, for gjenoppretting etter operasjon, sinnsbevegelse forårsaket av anestesi, stress, endringer i hjertefrekvens ved overgang fra liggende til stående stilling (postural tachycardia syndrome), ufrivillig vannlating, kjeve smerter, inflammatorisk tarmsykdom (ulcerøs kolitt) og for prevensjon.
Mer Info ...
kr 3.75

Mucopain®

Mucopain

Bemzocaine 20% 15g

Mucopain Gel er et lokalbedøvende middel som inneholder Benzocaine I.P. 20% i vannoppløselig base som blir brukt som smertestillende. Det bidrar til å lindre smerter forårsaket av hudirritasjoner, sår hals, solbrenthet, smerter når tenner kommer, vaginal eller rektal irritasjon, inngrodde tånegler, hemorrhoider, canker sår, sår tannkjøtt, munn/tannkjøtt skader o s. v. Det virker ved å numme smerteområde. Smerter, verk, eksem, kløe, lokal bedøvelse av munnhinne og faryngeal slimhinne. Mucopain Gel brukes også for behandling av smerter, verk, eksem, kløe, lokal bedøvelse av munnhinne og faryngeal slimhinne, analkløe, snittsår, kløe og irritasjon fra insektsbitt, hud chafe o s. v.
Mer Info ...
kr 1686.13

Generisk Neoral

Neoral

Cyclosporine 25/50/100mg

Generic Neoral is used for preventing the rejection of organ transplants (kidney, liver, and heart). This medicine is also used to treat psoriasis and rheumatoid arthritis in certain patients.
Mer Info ...
kr 25.29

Orahelp®

Orahelp

Choline Salicylate, Lignocaine 8.5% + 2% 15g

Orahelp® is an antiseptic oral gel. It is an effective remedy for various types of mouth ulcers. The specific indications for the medication are ulcers in mouth, toothaches, and abrasions in the mouth.
Mer Info ...
kr 67.37

Generisk Pilagan

Pilagan

Pilocarpine 2% 5ml

Generic Pilagan is used to treat glaucoma or ocular hypertension (high pressure inside the eye).
Mer Info ...
kr 46.30

Generisk Prograf

Prograf

Tacrolimus 0.5/1/5mg

Generic Prograf is used for preventing organ rejection in patients following liver, kidney or heart transplant. It may be used along with other medicines.
Mer Info ...
kr 35.24

Generisk Protopic

Protopic

Tacrolimus 0.03% 10/0.1% 10g

Protopic er et immunosuppressivt stoff. Det virker ved å svekke kroppens immunsystem. Protopic tropical (for hud) brukes for å behandle alvorlig atopisk dermatitt (eksem).
Mer Info ...
kr 210.69

Generisk Tapazole

Tapazole

Methimazole 5/10mg

Generic Tapazole iprevents the thyroid gland from producing too much thyroid hormone. Generic Tapazole is used to treat hyperthyroidism (overactive thyroid). It is also used before thyroid surgery or radioactive iodine treatment.
Mer Info ...
kr 4.68

Generisk Toradol

Toradol

Ketorolac 10mg

Toradol (ketorolac) is a nonsteroidal anti-inflammatory drug. Ketorolac works by reducing hormones that cause inflammation and pain in the body. Toradol is used short-term (5 days or less) to treat moderate to severe pain. You should not use Toradol if you have any active or recent bleeding, a head injury, a stomach ulcer, severe kidney disease, a bleeding or blood-clotting disorder if you are scheduled to have surgery, if you are in late pregnancy, or if you are breast-feeding a baby.
Mer Info ...
kr 4.21

Generisk Urecholine

Urecholine

Bethanechol 25mg

Generisk Urecholine stimulerer blæren din til å tømmes. Bethanechol brukes til å behandle urinretensjon (problemer med vannlating), som kan oppstå etter operasjon, etter fødsel, og i andre situasjoner.
Mer Info ...
kr 10.54

Generisk Xarelto

Xarelto

Rivaroxaban 20mg

Generisk Xarelto (rivaroksaban) er en antikoagulerende (blodfortynnende) som hindrer dannelse av blodpropper. Xarelto benyttes til å forebygge eller behandle en type blodpropp kalt dyp venetrombose (DVT), som kan føre til blodpropp i lungene (lungeemboli). En DVT kan oppstå etter visse typer operasjoner. Xarelto brukes også på personer med atrieflimmer (en hjerterytmeforstyrrelse) for å senke risikoen for slag forårsaket av en blodpropp.
Mer Info ...
kr 105.39

Generisk Xylocaine

Xylocaine

Lidocaine 2% 30g

Generic Xylocaine is used for causing loss of feeling during dental or surgical procedures, labor, or delivery.
Mer Info ...
kr 42.16
Ved å bli på vårt nettsted samtykker du automatisk til lagring og behandling av dine personopplysninger i samsvar med vår personvernpolicy.