Kardiovaskulární Onemocnění

Genericky Abana

Abana

Abana 60pills

Abana - is a herbal product that inhibits platelet aggregation, normalizes lipid profile, also functions as anti-hypertensive and antistress product.
Více Info ...
Kč 215.31

Genericky Aceon

Aceon

Perindopril Erbumine 2/4/8mg

Generic Aceon is in a group of drugs called ACE inhibitors. It is used to treat high blood pressure (hypertension) and to prevent heart attack in people with coronary artery disease.
Více Info ...
Kč 37.14

Genericky Adalat

Adalat

Nifedipine 10/20/30mg

Generic Adalat is used for treating high blood pressure and angina (chest pain).
Více Info ...
Kč 11.98

Genericky Adalat Cc

Adalat Cc

Nifedipine 30mg

Generic Adalat CC Extended-Release is used for treating high blood pressure.
Více Info ...
Kč 72.25

Genericky Aggrenox

Aggrenox

Aspirin - Dipyridamole 25mg + 200mg

Generic Aggrenox is used for reducing the risk of stroke in patients who have previously had a stroke due to a blood clot in the brain. It is also used to reduce the risk of stroke in patients who have had transient ischemic attacks (TIAs).
Více Info ...
Kč 20.64

Genericky Altace

Altace

Ramipril 1.25/2.5/5/10mg

Generic Altace is used for treating high blood pressure or decreasing the risk of heart attack, stroke, and death in certain patients. It may be used alone or with other medicines. It is used along with other medicines to manage heart failure and improve survival after a heart attack.
Více Info ...
Kč 15.58

Arjuna Vegie

Arjuna Vegie

Arjuna 1mg

Arjuna vegie capsules for Heart Care is the best herb that helps in maintaining healthy heart (cardiac control), relieving mental stress & nervousness. Each capsule contains 250 mg Arjuna Powder and 250 mg of extract (as dry extract) from Arjuna Bark (Terminalia Arjuna) (8:1) (equivalent to 2000 mg of Arjuna Bark. When assayed these capsules contain Tannin NLT 12%, Arjunic acid 0.5%. In Ayurvedic herbalism for thousands of years, Arjuna has been historically used to improve heart function. Arjuna is considered to deliver optimum support for normal heart muscle function and coronary artery health. Terminalia Arjuna herb demonstrates antioxidant activities. This has been backed up with numerous modern scientific studies demonstrating the positive effect of its component herb to provide to support cardiovascular health and overall health and wellness. Arjuna helps in maintaining healthy cholesterol levels.
Více Info ...
Kč 4.31

Genericky Azor

Azor

Olmesartan And Amlodipine 20mg + 5/40mg + 5mg

Azor obsahuje kombinaci amlodipinu a olmesartanu. Amlodipin je látka ze skupiny blokátorů vápníkových kanálů, která uvolňuje srdeční svaly a stěny cév. Olmesartan je blokátor angiotenzinu II. Zabraňuje zúžení cév, což vede ke snížení krevního tlaku a zlepšení průtoku krve. Azor se užívá k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze). Snížení krevního tlaku může přispět ke omezení rizika vzniku mrtvice nebo srdečního záchvatu.
Více Info ...
Kč 35.94

Genericky Brilinta

Brilinta

Ticagrelor 90mg

Ticagrelor pomáhá předcházet akumulaci krevních destiček v krvi a tvorbě sraženin. Nežádoucí krevní sraženina se může objevit v určitých stavech srdce nebo cév. Díky tomuto přípravku riziko opakování mrtvice je nižší.
Více Info ...
Kč 91.14

Brilinta®

Brand Brilinta

Ticagrelor 90mg

Brilinta® se používá ke snížení rizika vzniku mozkové mrtvice nebo vážných srdečních potíží po infarktu nebo silné bolesti na hrudi (stenocardie), zabraňuje tvorbě krevních sraženin.
Více Info ...
Kč 105.68

Genericky Bystolic

Bystolic

Nebivolol 2.5/5/10mg

Generic Bystolic is used in treatment of hypertension and for left ventricular failure.
Více Info ...
Kč 17.25

Genericky Calan

Calan

Verapamil 40/80mg

Generic Calan is used for treating supraventricular tachycardia, a rhythm disturbance of the heart. It is also used for controlling heart rate response to other rhythm disturbances, specifically atrial fibrillation and atrial flutter.
Více Info ...
Kč 11.98

Genericky Calan Sr

Calan Sr

Verapamil 120/240mg

Generic Calan Sustained-Release is used for treating high blood pressure. It may be used alone or other medicines.
Více Info ...
Kč 17.97

Genericky Cartia

Cartia

Diltiazem Hcl 30/60/90/120mg

Generic Cartia is used for treating high blood pressure and chronic stable angina (chest pain). It may be used alone or in combination with other medicines.
Více Info ...
Kč 17.83

Genericky Cartia Xt

Cartia Xt

Diltiazem Hcl 90/120/180mg

Generic Cartia XT is used for treating high blood pressure and chronic stable angina (chest pain). It may be used alone or in combination with other medicines.
Více Info ...
Kč 23.06

Genericky Catapres

Catapres

Clonidine 100mcg

Catapres (klonidin) snižuje krevní tlak a to tak, že zmenšuje hladiny některých chemických látek v krvi. To umožňuje uvolnění krevních cév a srdce bije pomaleji a snadno. Clonidin značky Catapres se používá k léčbě hypertenze (vysokého krevního tlaku). Clonidin značky Kapvay se používá k léčbě hyperaktivity s poruchou pozornosti (ADHD).
Více Info ...
Kč 4.79

Genericky Cordarone

Cordarone

Amiodarone 100/200mg

Generic Cordarone is an antiarrhythmic medication that affects the rhythm of heartbeats. It is used to help keep the heart beating normally in people with life-threatening heart rhythm disorders.
Více Info ...
Kč 21.56

Genericky Coreg

Coreg

Carvedilol 3.125/6.25/12.5/25mg

Generic Coreg is used for treating high blood pressure or certain types of heart failure. It may also be used after a heart attack to improve survival in certain patients. It may be used along with other medicines.
Více Info ...
Kč 13.48

Genericky Coumadin

Coumadin

Warfarin 1/2/5mg

Generic Coumadin is used for treating or preventing blood clots that may occur in the veins and lungs. It is used to treat or prevent blood clots that may occur because of a certain type of abnormal heartbeat (atrial fibrillation) or heart valve replacement. It is also used to reduce the risk of death, recurring heart attack, or blood clotting events (eg, stroke) after a heart attack.
Více Info ...
Kč 13.78

Genericky Diovan

Diovan

Valsartan 40/80/160mg

Generic Diovan is used for treating high blood pressure alone or with other medicines. It is also used for treating heart failure in patients who do not tolerate angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors.
Více Info ...
Kč 25.76

Genericky Edarbi

Edarbi

Azilsartan 40/80mg

Edarbi (azilsartan) je antagonista receptoru angiotensinu II. Azilsartan zabraňuje zúžení cév, což snižuje krevní tlak a zlepšuje krevní oběh. Edarbi se používá k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze).
Více Info ...
Kč 43.13

Genericky Effient

Effient

Prasugrel 5/10mg

Effient se používá s aspirinem u pacientů se srdečními chorobami (nedávný srdeční infarkt, nestabilní angina pectoris), kteří se podrobují určitému srdečnímu zákroku (angioplastika). Tento lék pomáhá předcházet dalším vážným problémům se srdečními cévami (jako jsou srdeční infarkty, mrtvice, krevní sraženiny ve stentech). Funguje tak, že blokuje krevní destičky z lepení k sobě a brání jim ve vytváření škodlivých krevních sraženin. Tento „anti-destičkový“ účinek pomáhá udržovat hladký průtok krve v těle.
Více Info ...
Kč 21.56

Genericky Entresto

Entresto

Sacubutril + Valsartan 26mg + 24/51mg + 49mg

Entresto je kombinovaný preparát, který obsahuje sakubitril a valsartan. Sacubitril je lék na krevní tlak. Působí tak, že zvýšuje hladiny některých proteinů v těle, které mohou rozšířit krevní cévy. To pomáhá snižovat krevní tlak snížením hladiny sodíku. Valsartan je blokátor receptorů pro angiotensin II (někdy se nazývá ARB). Valsartan zabraňuje zúžení cév, což snižuje krevní tlak a zlepšuje krevní oběh. Entresto se používá u některých lidí s chronickým srdečním selháním. Tento přípravek pomáhá snížit riziko hospitalizace, pokud se symptomy zhorší, a pomáhá snížit riziko úmrtí na srdeční selhání.
Více Info ...
Kč 215.65

Genericky Geriforte

Geriforte

Geriforte 100pills

GERIFORTE also known as StressCare in the US is a herbal ayurvedic formulation. Geriforte acts as an antioxidant, antistress and adaptogenic tonic. It provides a broad range of health benefits proven by clinical studies. Geriforte helps delay the physiological conditions that cause aging, accelerates cell regeneration and repair. It increases physical capacity, raises the threshold of fatigue and promotes overall well-being.
Více Info ...
Kč 538.81

Genericky Haridra

Haridra

Haridra 60pills

Haridra (Turmeric/Curcuma longa) is a vital herb in Ayurvedic medicine, whose spice form can be recognized by its dazzling yellow color. The rhizome of the herb, used either fresh or dried, has a host of medicinal benefits. It acts as a carminative and also enhances the complexion and skin tone. Apart from that, Haridra can be used to combat liver damage, respiratory disorders and ulcers.
Více Info ...
Kč 215.31

I-vegiehills

I-vegiehills

Vegiehills Blend 1mg

Herbal Iron Vegetable formulation contains Beetroot, Spinach & Barley Grass which is rich source of Iron, Calcium & Beta-carotenes considered as an excellent tonic for eyes. Nitrates may help improve blood circulation and control blood pressure. As an antioxidant it has a property which may help to enhance immunity. These tablets may help to improve the health of arteries and control blood pressure.
Více Info ...
Kč 4.79

Genericky Imdur

Imdur

Isosorbide Mononitrate 10/20/30/60mg

Generic Imdur is used for preventing angina (chest pain) caused by heart disease.
Více Info ...
Kč 10.78

Genericky Inderal

Inderal

Propranolol 10/20/40mg

Generický přípravek Inderal se používá k léčbě vysokého krevního tlaku nebo fibrilace síní. Používá se u pacientů s angínou ke snížení frekvence anginy a zvyšování tolerance zátěže; snižuje riziko úmrtí na srdečné selhaní u některých pacientů, kteří přežili infarkt. Používá se na zvládnutí některých typů třesů, srdečního stavu nazývaného hypertrofická subaortální stenóza nebo určitých příznaků feochromocytomu (nádor dřeně nadledvin). Používá se také k prevenci migrénových bolestí hlavy.
Více Info ...
Kč 11.98

Genericky Inderal La

Inderal La

Propranolol 40/80mg

Generic Inderal LA is used for treating high blood pressure or atrial fibrillation. It is used in patients with angina to decrease angina frequency and increase exercise tolerance; to decrease the risk of heart death in certain patients who have survived a heart attack; to manage certain types of tremors, a heart condition called hypertrophic subaortic stenosis, or certain symptoms of pheochromocytoma (an adrenal tumor). It is also used to prevent migraine headaches.
Více Info ...
Kč 17.25

Genericky Inspra

Inspra

Eplerenone 25/50mg

Eplerenon blokuje činnost hormonu aldosteronu v těle. Aldosteron významně ovlivňuje regulaci krevního tlaku. Eplerenon se používá k léčbě městnavých srdečních selhání po infarktu. Eplerenon se dále používá k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze).
Více Info ...
Kč 29.95

Genericky Isordil

Isordil

Isosorbide Dinitrate 10mg

Generic Isordil is used for preventing symptoms of angina (chest pain) caused by heart disease. This medicine is used alone or with other medicines. This medicine is NOT intended for the immediate relief of acute attacks of angina.
Více Info ...
Kč 17.25

Genericky Isordil Sublingual

Isordil Sublingual

Isosorbide Dinitrate 5mg

Generic Isordil Sublingual is used for preventing symptoms of angina (chest pain) caused by heart disease. This medicine is used alone or with other medicines. This medicine is NOT intended for the immediate relief of acute attacks of angina.
Více Info ...
Kč 14.02

Genericky Lanoxin

Lanoxin

Digoxin 0.25mg

Generic Lanoxin is used for treating heart failure and slowing the heart rate in patients with chronic atrial fibrillation, a type of abnormal heart rhythm.
Více Info ...
Kč 11.98

Lipid Care

Lipid Care

- 1mg

ORGANIC INDIA Lipidcare capsules helps to maintain healthy cardio-vascular functions & normal cholesterol levels. It is an active immunomodulator & rich in antioxidants. It is made up of well know and safe lipid controlling herbs useful in prevention and treatment of raised lipid levels and their complications.
Více Info ...
Kč 6.58

Genericky Livalo

Livalo

Pitavastatin 1/2/4mg

Livalo (pitavastatin) patří do skupiny léků nazývaných kompetitivní inhibitory HMG-CoA reduktázy neboli „statiny“. Pitavastatin snižuje hladinu „škodlivého“ cholesterolu (lipoproteinu s nízkou hustotou neboli LDL) a triacylglycerolů (TAG) v krvi a současně zvyšuje hladinu „dobrého“ cholesterolu (lipoproteinu s vysokou hustotou neboli HDL). Livalo se používá k léčbě zvýšeného cholesterolu u dospělých. Díky snížení hladiny cholesterolu může přispět k zabránění vzniku srdečního záchvatu a kornatění tepen a předejít stavům vedoucím k srdečnímu záchvatu, mrtvici a onemocnění tepen.
Více Info ...
Kč 17.97

Genericky Lopressor

Lopressor

Metoprolol 25/50/100mg

Generic Lopressor is used for treating high blood pressure, long-term treatment of chest pain and reducing the risk of death because of heart problems in patients who have had a heart attack.
Více Info ...
Kč 14.98

Genericky Melatonin

Melatonin

Melatonin 3mg

Lidé používají melatonin k nastavení vnitřních hodin těla. Používá se k léčbě pásmové nemoci, pro úpravu cyklů spánku-bdění u lidí při směnném provozu a pro pomoc slepým lidem při vytváření denního a nočního cyklu. Melatonin se také používá k léčbě takových onemocnění, jako jsou neschopnost usnout (nespavost); syndrom opožděné fáze spánku (DSPS); porucha chování v REM spánku (RBD); nespavost spojená s poruchou pozornosti s hyperaktivitou (ADHD); nespavost způsobená některými léky s vysokým krevním tlakem nazývanými beta-blokátory; a problémy se spánkem u dětí s vývojovými poruchami, včetně autismu, mozkové obrny a mentálním postižením. Používá se také jako pomoc při spánku po přerušení užívání benzodiazepinových léků a ke snížení nežádoucích účinků při odvykání kouření. Někteří lidé užívají melatonin pro Alzheimerovu chorobu nebo ztrátu paměti (demence), bipolární poruchu, onemocnění plic nazývanou chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN), nespavost způsobená beta-blokátory, endometrióza, zvonění v uších, deprese nebo sezónní afektivní porucha (SAD), mírné mentální poruchy, nealkoholické jaterní onemocnění, chronický únavový syndrom (CFS), fibromyalgie, syndrom neklidných nohou, zánětlivé onemocnění zvané sarkoidóza, schizofrenie, migréna a jiné bolesti hlavy, s věkem související ztráta zraku, benigní hyperplazie prostaty (BPH), syndrom dráždivého tračníku (IBS), ztráta kostní hmoty (osteoporóza), pohybová porucha nazývaná tardivní dyskineze (TD), gastroezofageální reflux, Helicobacter pylori (H. pylori), neplodnost, epilepsie, stárnutí, menopauza, metabolický syndrom, zotavení po operaci, agitovanost způsobená anestezií, stres, nedobrovolná pohybová porucha (tardivní dyskineze), změny srdeční frekvence při pohybu (syndrom posturální tachykardie), delirium, neschopnost kontrolovat močení, bolesti čelistí, zánětlivé onemocnění střev (ulcerózní kolitida) a jako antikoncepce.
Více Info ...
Kč 9.58

Genericky Nimotop

Nimotop

Nimodipine 30mg

Generic Nimotop is used for reducing problems due to lack of oxygen caused by bleeding from a blood vessel in the brain.
Více Info ...
Kč 28.13

Genericky Nitrostat

Nitrostat

Nitroglycerin 2.6/6.4mg

Nitrostat is in a group of drugs called nitrates. Nitrostat is used to treat or prevent attacks of chest pain (angina).
Více Info ...
Kč 9.58

Genericky Norvasc

Norvasc

Amlodipine 2.5/5/10mg

Generic Norvasc is used for treating high blood pressure and angina (chest pain). It may be used alone or with other medicines.
Více Info ...
Kč 11.38

Genericky Plavix

Plavix

Clopidogrel 75mg

Generic Plavix is used for reducing the risk of stroke or heart attack in patients who have already had a heart attack or stroke or have other circulatory problems due to narrowing and hardening of the arteries.
Více Info ...
Kč 15.70

Genericky Pletal

Pletal

Cilostazol 50/100mg

Generic Pletal is used for reducing attacks of intermittent claudication (pain, cramping, numbness, or weakness in the foot, hip, thigh, or buttocks) that may occur after walking.
Více Info ...
Kč 20.67

Genericky Pradaxa

Pradaxa

Dabigatran 75/110/150mg

Pradaxa se používá k prevenci agregace krevních destiček a vytváření krevních sraženin. Snižuje riziko mrtvice u osob trpících některými poruchami srdečního rytmu. Pradaxa se dále používá k léčbě nebo prevenci výskytu krevních sraženin v žilách nohou (hlubokožilní trombóza neboli DVT) nebo v plicních žilách (plicní embolismus neboli PE).
Více Info ...
Kč 140.17

Genericky Procoralan

Procoralan

Ivabradine 5mg

Procoralan ovlivňuje elektrickou aktivitu srdce a zpomaluje tak srdeční tep. Ivabradin se používá u některých pacientů trpících chronickými srdečními vadami, u kterých pomáhá předcházet nutnosti hospitalizace v případě zhoršení příznaků. Ivabradin nelze použít k léčbě již existujících příznaků srdeční vady, které se vyskytly před zahájením podávání léku. Ivabradin lze použít i k účelům neuvedeným v těchto pokynech k užívání.
Více Info ...
Kč 28.75

Genericky Ranexa

Ranexa

Ranolazine 500/1000mg

Ranexa (ranolazin) je antianginózní léčivý přípravek. Mechanizmus účinku spočívá ve zlepšení proudění krve, což podporuje lepší výkonnost srdce. Ranolazin se užívá k léčbě chronické anginy (bolest na hrudníku). Ranolazin by se neměl užívat při akutním záchvatu anginy.
Více Info ...
Kč 21.56

Genericky Samsca

Samsca

Tolvaptan 15mg

Tolvaptan snižuje hladinu hormonu, který reguluje rovnováhu vody a soli (sodíku) v těle. Vysoké hladiny tohoto hormonu mohou způsobit nerovnováhu, která má za následek nízkou hladinu sodíku a zadržování tekutin. Tolvaptan se používá k léčbě hyponatrémie (nízké hladiny sodíku v krvi) u pacientů se srdečním selháním a určité hormonální nerovnováhy. Tolvaptan zlepšuje tok moči, aniž by způsobil ztrátu sodíku při močení.
Více Info ...
Kč 215.66

Genericky Shatavari

Shatavari

Shatavari 60pills

Shatavari regulates hormonal secretion and acts as a galactogogue in nursing women. Researchers at the Interdisciplinary School of Health Sciences, the University of Pune, India, also found Shatavari to be supportive of normal lymphocyte levels and immune system function.
Více Info ...
Kč 215.31

Genericky Tambocor

Tambocor

Flecainide 50/100mg

Tambocor patří mezi antiarytmika třídy IC. Ovlivňuje srdeční rytmus. Flekainid se za určitých okolností používá k prevenci srdeční arytmie.
Více Info ...
Kč 21.56

Genericky Tenormin

Tenormin

Atenolol 25/50/100mg

Obecný Tenormin je používán ke snížení rizika smrti kvůli srdečním problémům po infarktu. ATENOLOL (aktivní ingredience) je beta-blokátor. Beta-blokátory snižují zátěž na srdce a pomáhají mu tlouci pravidelněji. Tato medicína se používá k léčbě vysokého krevního tlaku a předcházení bolesti na hrudi. Také se používá k ochraně srdce při infarktu a k předcházení dalším infarktům.
Více Info ...
Kč 11.71

Genericky Ticlid

Ticlid

Ticlopidine 250mg

Generic Ticlid is used for reducing the risk of stroke. It may also be used in combination with aspirin to prevent a blood clot from forming after a stent is placed in the coronary artery.
Více Info ...
Kč 44.92

Genericky Tribenzor

Tribenzor

Olmesartan, Amlodipine And Hydrochlorothiazide 20mg + 5mg + 12.5/40mg + 5mg + 12.5mg

Tribenzor obsahuje kombinaci amlodipinu, hydrochlorothiazidu a olmesartanu. Amlodipin je látka ze skupiny blokátorů vápníkových kanálů, která uvolňuje (rozšiřuje) cévy a zlepšuje průtok krve organismem. Hydrochlorothiazid je thiazidové diuretikum, které zabraňuje vstřebávání nadbytečného množství soli do organismu a zbavuje tělo nadbytečné vody. Olmesartan je blokátor angiotenzinu II., který zabraňuje zúžení cév a díky tomu snižuje krevní tlak a zlepšuje průtok krve. Tribenzor se užívá k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze).
Více Info ...
Kč 43.13

Genericky Vasotec

Vasotec

Enalapril 2.5/5/10mg

Generic Vasotec is used for treating high blood pressure, heart failure, and other heart problems. Enalapril is an angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor. It works by helping to relax blood vessels.
Více Info ...
Kč 14.98

Genericky Vastarel

Vastarel

Trimetazidine 20/60mg

Vastarel je antianginální lék. Normalizuje energetický metabolismus buněk podstupujících hypoxii nebo ischémii. Podporuje energetický metabolismus srdce a neurosenzorických orgánů. Používá se k prevenci záchvatů anginy pectoris u koronárních srdečních chorob, stejně jako u Meniereovy choroby, tinnitusu, závratě způsobené cévní mozkovou příhodou.
Více Info ...
Kč 21.56

Genericky Xarelto

Xarelto

Rivaroxaban 20mg

Generický přípravek Xarelto (rivaroxaban)je antikoagulant (lék na ředění krve), který brání tvorbě krevních sraženin. Xarelto slouží k prevenci nebo léčbě potíží známých jako hluboká žilní trombóza (DVT), při které hrozí vznik krevních sraženin v plicích (plicní embolie). K DVT může docházet po některých typech operací. Xarelto se dále používá k léčbě pacientů trpících fibrilací síní (porucha srdečního rytmu) se zvýšeným rizikem mrtvice v důsledku tvorby krevních sraženin.
Více Info ...
Kč 269.56

Genericky Zestril

Zestril

Lisinopril 2.5/5/10mg

Obecný Zestril se používá k léčbě vysokého krevního tlaku samostatně nebo společně s jinou medicínou. Také se používá k zvládnutí srdečního selhání nebo zvýšení šance na přežití po infarktu.
Více Info ...
Kč 13.42
Návštěvou a používáním našich stránek souhlasíte s uchováním a zpracováním vašich osobních údajů v souladu s zásadami ochrany osobních údajů.