Hypertenze

Genericky Abana

Abana

Abana 60pills

Abana - is a herbal product that inhibits platelet aggregation, normalizes lipid profile, also functions as anti-hypertensive and antistress product.
Více Info ...
Kč 216.01

Genericky Aceon

Aceon

Perindopril Erbumine 2/4/8mg

Generic Aceon is in a group of drugs called ACE inhibitors. It is used to treat high blood pressure (hypertension) and to prevent heart attack in people with coronary artery disease.
Více Info ...
Kč 37.26

Genericky Adalat

Adalat

Nifedipine 10/20/30mg

Generic Adalat is used for treating high blood pressure and angina (chest pain).
Více Info ...
Kč 12.02

Genericky Adalat Cc

Adalat Cc

Nifedipine 30mg

Generic Adalat CC Extended-Release is used for treating high blood pressure.
Více Info ...
Kč 72.48

Genericky Adcirca

Adcirca

Tadalafil 20mg

Adcirca (tadalafil), uvolňuje svaly a zvyšuje průtok krve do určité oblasti těla. Přípravek Adcirca se používá k léčbě plicní arteriální hypertenze a zlepšení zátěžové kapacity u mužů a žen.
Více Info ...
Kč 41.47

Genericky Aldactone

Aldactone

Spironolactone 25/100mg

Obecný Aldactone se používá k léčení otoků a zadržování tekutin u pacientů s městnavým srdečním selháním, cirhózou nebo problémy s ledvinami ( nefrotický syndrom ). Také se používá k léčbě vysokého krevního tlaku. Může být také použit k léčbě nebo prevenci nízké hladiny draslíku.
Více Info ...
Kč 11.96

Genericky Altace

Altace

Ramipril 1.25/2.5/5/10mg

Generic Altace is used for treating high blood pressure or decreasing the risk of heart attack, stroke, and death in certain patients. It may be used alone or with other medicines. It is used along with other medicines to manage heart failure and improve survival after a heart attack.
Více Info ...
Kč 15.63

Genericky Avalide

Avalide

Irbesartan Hydrochlorothiazide 150mg + 12.5mg

Generic Avalide is a combination medication used to treat high blood pressure. One component belongs to a class of blood pressure medications that prevents the hormone angiotensin II from constricting the blood vessels, thereby allowing blood to flow more freely and keeping blood pressure down. The other component is a diuretic that increases the output of urine, removing excess fluid from the body and thus lowering blood pressure.
Více Info ...
Kč 38.80

Genericky Avapro

Avapro

Irbesartan 150/300mg

Generic Avapro is used for treating high blood pressure. It may be used alone or with other blood pressure medicines.
Více Info ...
Kč 24.04

Genericky Azor

Azor

Olmesartan And Amlodipine 20mg + 5/40mg + 5mg

Azor obsahuje kombinaci amlodipinu a olmesartanu. Amlodipin je látka ze skupiny blokátorů vápníkových kanálů, která uvolňuje srdeční svaly a stěny cév. Olmesartan je blokátor angiotenzinu II. Zabraňuje zúžení cév, což vede ke snížení krevního tlaku a zlepšení průtoku krve. Azor se užívá k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze). Snížení krevního tlaku může přispět ke omezení rizika vzniku mrtvice nebo srdečního záchvatu.
Více Info ...
Kč 36.06

Genericky Benicar

Benicar

Olmesartan 20/40mg

Generic Benicar is used to treat high blood pressure (hypertension).
Více Info ...
Kč 23.30

Genericky Benicar Hct

Benicar Hct

Olmesartan - Hydrochlorothiazide 20mg + 12.5mg

Generic Benicar HCT is a diuretic used to treat high blood pressure (hypertension).
Více Info ...
Kč 27.18

Genericky Bystolic

Bystolic

Nebivolol 2.5/5/10mg

Generic Bystolic is used in treatment of hypertension and for left ventricular failure.
Více Info ...
Kč 17.31

Genericky Calan

Calan

Verapamil 40/80mg

Generic Calan is used for treating supraventricular tachycardia, a rhythm disturbance of the heart. It is also used for controlling heart rate response to other rhythm disturbances, specifically atrial fibrillation and atrial flutter.
Více Info ...
Kč 12.02

Genericky Calan Sr

Calan Sr

Verapamil 120/240mg

Generic Calan Sustained-Release is used for treating high blood pressure. It may be used alone or other medicines.
Více Info ...
Kč 18.03

Genericky Cartia

Cartia

Diltiazem Hcl 30/60/90/120mg

Generic Cartia is used for treating high blood pressure and chronic stable angina (chest pain). It may be used alone or in combination with other medicines.
Více Info ...
Kč 17.89

Genericky Cartia Xt

Cartia Xt

Diltiazem Hcl 90/120/180mg

Generic Cartia XT is used for treating high blood pressure and chronic stable angina (chest pain). It may be used alone or in combination with other medicines.
Více Info ...
Kč 23.14

Genericky Catapres

Catapres

Clonidine 100mcg

Catapres (klonidin) snižuje krevní tlak a to tak, že zmenšuje hladiny některých chemických látek v krvi. To umožňuje uvolnění krevních cév a srdce bije pomaleji a snadno. Clonidin značky Catapres se používá k léčbě hypertenze (vysokého krevního tlaku). Clonidin značky Kapvay se používá k léčbě hyperaktivity s poruchou pozornosti (ADHD).
Více Info ...
Kč 4.80

Genericky Coreg

Coreg

Carvedilol 3.125/6.25/12.5/25mg

Generic Coreg is used for treating high blood pressure or certain types of heart failure. It may also be used after a heart attack to improve survival in certain patients. It may be used along with other medicines.
Více Info ...
Kč 13.52

Genericky Cozaar

Cozaar

Losartan 25/50/100mg

Generic Cozaar is used for treating high blood pressure. It is also used to reduce the risk of stroke in certain patients with high blood pressure and for treating kidney disease in certain patients with type 2 diabetes.
Více Info ...
Kč 15.02

Genericky Demadex

Demadex

Torsemide 10/20mg

Generic Demadex is used for treatment of edema (swelling) associated with heart, kidney, or liver failure or conditions when there is excess body water. It is also used alone or with other medicines to treat high blood pressure.
Více Info ...
Kč 13.20

Genericky Diamox

Diamox

Acetazolamide 250mg

Generic Diamox is used for treating certain types of glaucoma in combination with other medicines. It is also used to treat or prevent symptoms of mountain sickness.
Více Info ...
Kč 15.02

Genericky Diovan

Diovan

Valsartan 40/80/160mg

Generic Diovan is used for treating high blood pressure alone or with other medicines. It is also used for treating heart failure in patients who do not tolerate angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors.
Více Info ...
Kč 25.84

Genericky Diovan Hct

Diovan Hct

Valsartan - Hydrochlorothiazide 80mg + 12.5/160mg + 12.5mg

Generic Diovan HCT is used for treating high blood pressure.
Více Info ...
Kč 32.31

Genericky Edarbi

Edarbi

Azilsartan 40/80mg

Edarbi (azilsartan) je antagonista receptoru angiotensinu II. Azilsartan zabraňuje zúžení cév, což snižuje krevní tlak a zlepšuje krevní oběh. Edarbi se používá k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze).
Více Info ...
Kč 43.27

Genericky Entresto

Entresto

Sacubutril + Valsartan 26mg + 24/51mg + 49mg

Entresto je kombinovaný preparát, který obsahuje sakubitril a valsartan. Sacubitril je lék na krevní tlak. Působí tak, že zvýšuje hladiny některých proteinů v těle, které mohou rozšířit krevní cévy. To pomáhá snižovat krevní tlak snížením hladiny sodíku. Valsartan je blokátor receptorů pro angiotensin II (někdy se nazývá ARB). Valsartan zabraňuje zúžení cév, což snižuje krevní tlak a zlepšuje krevní oběh. Entresto se používá u některých lidí s chronickým srdečním selháním. Tento přípravek pomáhá snížit riziko hospitalizace, pokud se symptomy zhorší, a pomáhá snížit riziko úmrtí na srdeční selhání.
Více Info ...
Kč 216.35

Genericky Frumil

Frumil

Amiloride And Furosemide 5mg + 40mg

Generic Frumil is a combination of two diuretics used for treating fluid retention (oedema), either in the legs or on the lungs.
Více Info ...
Kč 19.23

Genericky Hytrin

Hytrin

Terazosin 1/2/5mg

Generic Hytrin is used for treating high blood pressure and treating signs and symptoms of benign prostatic hyperplasia (BPH).
Více Info ...
Kč 27.05

Genericky Hyzaar

Hyzaar

Losartan - Hydrochlorothiazide 50mg + 12.5mg

Generic Hyzaar is used for treating high blood pressure. It may be used to decrease the risk of stroke in certain patients with high blood pressure.
Více Info ...
Kč 20.70

I-vegiehills

I-vegiehills

Vegiehills Blend 1mg

Herbal Iron Vegetable formulation contains Beetroot, Spinach & Barley Grass which is rich source of Iron, Calcium & Beta-carotenes considered as an excellent tonic for eyes. Nitrates may help improve blood circulation and control blood pressure. As an antioxidant it has a property which may help to enhance immunity. These tablets may help to improve the health of arteries and control blood pressure.
Více Info ...
Kč 4.80

Genericky Inderal

Inderal

Propranolol 10/20/40mg

Generický přípravek Inderal se používá k léčbě vysokého krevního tlaku nebo fibrilace síní. Používá se u pacientů s angínou ke snížení frekvence anginy a zvyšování tolerance zátěže; snižuje riziko úmrtí na srdečné selhaní u některých pacientů, kteří přežili infarkt. Používá se na zvládnutí některých typů třesů, srdečního stavu nazývaného hypertrofická subaortální stenóza nebo určitých příznaků feochromocytomu (nádor dřeně nadledvin). Používá se také k prevenci migrénových bolestí hlavy.
Více Info ...
Kč 12.02

Genericky Inderal La

Inderal La

Propranolol 40/80mg

Generic Inderal LA is used for treating high blood pressure or atrial fibrillation. It is used in patients with angina to decrease angina frequency and increase exercise tolerance; to decrease the risk of heart death in certain patients who have survived a heart attack; to manage certain types of tremors, a heart condition called hypertrophic subaortic stenosis, or certain symptoms of pheochromocytoma (an adrenal tumor). It is also used to prevent migraine headaches.
Více Info ...
Kč 17.30

Genericky Inspra

Inspra

Eplerenone 25/50mg

Eplerenon blokuje činnost hormonu aldosteronu v těle. Aldosteron významně ovlivňuje regulaci krevního tlaku. Eplerenon se používá k léčbě městnavých srdečních selhání po infarktu. Eplerenon se dále používá k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze).
Více Info ...
Kč 30.05

Kamagra® Soft

Kamagra Soft

Sildenafil Citrate 100mg

Kamagra® Soft je obdobou běžně známých tablet Viagra® Soft. Tento lék je dostupný v platíčkách ve 4 různých příchutích: jahoda, pomeranč, banán a ananas. Tablety jsou nepotahované, takže působí rychleji a účinky lze obvykle zaznamenat již za 15-20 minut.
Více Info ...
Kč 43.27

Genericky Lasix

Lasix

Furosemide 40/100mg

Generický Lasix se používá k léčbě vysokého krevního tlaku nebo retence vody (zvyšování) společně s srdečním selháním, onemocněním ledvin nebo jater.
Více Info ...
Kč 9.01

Genericky Lasuna

Lasuna

Lasuna 60pills

Lasuna (Garlic/Allium sativum) is well-known as a pungent, culinary spice in several cultures; the herb is one of the most researched plants for its medicinal benefits. Scientists at the Department of Medicinal Chemistry, Hebrew University-Hassadah Medical School, Jerusalem, recently studied Lasuna for its antioxidant activity and support of normal cardiovascular function. They found the herb to be supportive of normal plasma lipid levels and noted its various ‘positive influences’ (Molecular Nutrition and Food Research, November 2007, 51(11):1365-81).
Více Info ...
Kč 216.01

Genericky Livalo

Livalo

Pitavastatin 1/2/4mg

Livalo (pitavastatin) patří do skupiny léků nazývaných kompetitivní inhibitory HMG-CoA reduktázy neboli „statiny“. Pitavastatin snižuje hladinu „škodlivého“ cholesterolu (lipoproteinu s nízkou hustotou neboli LDL) a triacylglycerolů (TAG) v krvi a současně zvyšuje hladinu „dobrého“ cholesterolu (lipoproteinu s vysokou hustotou neboli HDL). Livalo se používá k léčbě zvýšeného cholesterolu u dospělých. Díky snížení hladiny cholesterolu může přispět k zabránění vzniku srdečního záchvatu a kornatění tepen a předejít stavům vedoucím k srdečnímu záchvatu, mrtvici a onemocnění tepen.
Více Info ...
Kč 18.03

Genericky Lopressor

Lopressor

Metoprolol 25/50/100mg

Generic Lopressor is used for treating high blood pressure, long-term treatment of chest pain and reducing the risk of death because of heart problems in patients who have had a heart attack.
Více Info ...
Kč 15.03

Genericky Lozol

Lozol

Indapamide 1.5/2.5mg

Generic Lozol is a diuretic used to treat high blood pressure and swelling due to excess fluid in the body.
Více Info ...
Kč 24.04

Genericky Lozol Sr

Lozol Sr

Indapamide 1.50/2.5mg

Generic Lozol SR treats fluid retention (edema) in people with congestive heart failure. This medication is also used to treat high blood pressure.
Více Info ...
Kč 23.30

Genericky Melatonin

Melatonin

Melatonin 3mg

Lidé používají melatonin k nastavení vnitřních hodin těla. Používá se k léčbě pásmové nemoci, pro úpravu cyklů spánku-bdění u lidí při směnném provozu a pro pomoc slepým lidem při vytváření denního a nočního cyklu. Melatonin se také používá k léčbě takových onemocnění, jako jsou neschopnost usnout (nespavost); syndrom opožděné fáze spánku (DSPS); porucha chování v REM spánku (RBD); nespavost spojená s poruchou pozornosti s hyperaktivitou (ADHD); nespavost způsobená některými léky s vysokým krevním tlakem nazývanými beta-blokátory; a problémy se spánkem u dětí s vývojovými poruchami, včetně autismu, mozkové obrny a mentálním postižením. Používá se také jako pomoc při spánku po přerušení užívání benzodiazepinových léků a ke snížení nežádoucích účinků při odvykání kouření. Někteří lidé užívají melatonin pro Alzheimerovu chorobu nebo ztrátu paměti (demence), bipolární poruchu, onemocnění plic nazývanou chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN), nespavost způsobená beta-blokátory, endometrióza, zvonění v uších, deprese nebo sezónní afektivní porucha (SAD), mírné mentální poruchy, nealkoholické jaterní onemocnění, chronický únavový syndrom (CFS), fibromyalgie, syndrom neklidných nohou, zánětlivé onemocnění zvané sarkoidóza, schizofrenie, migréna a jiné bolesti hlavy, s věkem související ztráta zraku, benigní hyperplazie prostaty (BPH), syndrom dráždivého tračníku (IBS), ztráta kostní hmoty (osteoporóza), pohybová porucha nazývaná tardivní dyskineze (TD), gastroezofageální reflux, Helicobacter pylori (H. pylori), neplodnost, epilepsie, stárnutí, menopauza, metabolický syndrom, zotavení po operaci, agitovanost způsobená anestezií, stres, nedobrovolná pohybová porucha (tardivní dyskineze), změny srdeční frekvence při pohybu (syndrom posturální tachykardie), delirium, neschopnost kontrolovat močení, bolesti čelistí, zánětlivé onemocnění střev (ulcerózní kolitida) a jako antikoncepce.
Více Info ...
Kč 9.61

Genericky Micardis

Micardis

Telmisartan 20/40/80mg

Generic Micardis is used to treat high blood pressure (hypertension).
Více Info ...
Kč 16.23

Genericky Micardis Hct

Micardis Hct

Telmisartan - Hydrochlorothiazide 40mg + 12.5mg

Generic Micardis HCT is used to treat high blood pressure (hypertension).
Více Info ...
Kč 27.18

Genericky Microzide

Microzide

Hydrochlorothiazide 12.5/25mg

Generic Microzide is a thiazide diuretic that helps prevent your body from absorbing too much salt, which can cause fluid retention. It is used for treating high blood pressure.
Více Info ...
Kč 14.78

Genericky Minipress

Minipress

Prazosin 2/5mg

Generic Minipress is used for treating high blood pressure and benign prostatic hyperplasia (BPH).
Více Info ...
Kč 17.43

Genericky Norvasc

Norvasc

Amlodipine 2.5/5/10mg

Generic Norvasc is used for treating high blood pressure and angina (chest pain). It may be used alone or with other medicines.
Více Info ...
Kč 11.42

Genericky Revatio

Revatio

Sildenafil 20mg

Generic Revation relaxes muscles and increases blood flow to particular areas of the body.
Více Info ...
Kč 36.06

Genericky Tenoretic

Tenoretic

Atenolol - Chlorthalidone 100mg + 25mg

Generic Tenoretic is a beta-blocker and diuretic combination. It is used for treating high blood pressure.
Více Info ...
Kč 22.00

Genericky Tenormin

Tenormin

Atenolol 25/50/100mg

Obecný Tenormin je používán ke snížení rizika smrti kvůli srdečním problémům po infarktu. ATENOLOL (aktivní ingredience) je beta-blokátor. Beta-blokátory snižují zátěž na srdce a pomáhají mu tlouci pravidelněji. Tato medicína se používá k léčbě vysokého krevního tlaku a předcházení bolesti na hrudi. Také se používá k ochraně srdce při infarktu a k předcházení dalším infarktům.
Více Info ...
Kč 11.75

Genericky Trandate

Trandate

Labetalol 100mg

Generic Trandate is an alpha- and beta-blocker used to treat high blood pressure. It may be used alone or in combination with other medicines, such as diuretics.
Více Info ...
Kč 18.03

Genericky Tribenzor

Tribenzor

Olmesartan, Amlodipine And Hydrochlorothiazide 20mg + 5mg + 12.5/40mg + 5mg + 12.5mg

Tribenzor obsahuje kombinaci amlodipinu, hydrochlorothiazidu a olmesartanu. Amlodipin je látka ze skupiny blokátorů vápníkových kanálů, která uvolňuje (rozšiřuje) cévy a zlepšuje průtok krve organismem. Hydrochlorothiazid je thiazidové diuretikum, které zabraňuje vstřebávání nadbytečného množství soli do organismu a zbavuje tělo nadbytečné vody. Olmesartan je blokátor angiotenzinu II., který zabraňuje zúžení cév a díky tomu snižuje krevní tlak a zlepšuje průtok krve. Tribenzor se užívá k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze).
Více Info ...
Kč 43.27

Genericky Vaseretic

Vaseretic

Enalapril - Hydrochlorothiazide 10mg + 25mg

Generic Vaseretic is used for lowering high blood pressure. It works by removing excess fluid from the body and helping to relax blood vessels.
Více Info ...
Kč 22.00

Genericky Vasotec

Vasotec

Enalapril 2.5/5/10mg

Generic Vasotec is used for treating high blood pressure, heart failure, and other heart problems. Enalapril is an angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor. It works by helping to relax blood vessels.
Více Info ...
Kč 15.03

Genericky Zebeta

Zebeta

Bisoprolol Fumarate 5/10mg

Generic Zebeta is used for treatment of high blood pressure. It is a beta-blocker. It works by interfering with certain body chemicals, which cause the heart to beat with less force and pump out less blood.
Více Info ...
Kč 16.80

Genericky Zestoretic

Zestoretic

Lisinopril - Hctz 5mg + 12.5mg

Generic Zestoretic is used to treat hypertension (high blood pressure). Hydrochlorothiazide is a thiazide diuretic (water pill) that helps prevent your body from absorbing too much salt, which can cause fluid retention. Lisinopril lowers blood pressure and also relieves symptoms of fluid retention.
Více Info ...
Kč 22.00

Genericky Zestril

Zestril

Lisinopril 2.5/5/10mg

Obecný Zestril se používá k léčbě vysokého krevního tlaku samostatně nebo společně s jinou medicínou. Také se používá k zvládnutí srdečního selhání nebo zvýšení šance na přežití po infarktu.
Více Info ...
Kč 13.46

Genericky Ziac

Ziac

Biosoprolol - Hydrochlorothiazide 2.5mg + 6.25/5mg + 6.25mg

Ziac is used for treating high blood pressure.
Více Info ...
Kč 23.74
Návštěvou a používáním našich stránek souhlasíte s uchováním a zpracováním vašich osobních údajů v souladu s zásadami ochrany osobních údajů.