Göz Bakımı

Jenerik Acular

Acular

Ketorolac Tromethamine 0.5% 5ml

Generic Acular relieves the itchy eyes brought on by seasonal allergies. It is also prescribed to reduce inflammation after cataracts have been removed from the eyes.
Daha Fazla Bilgi ...
€ 4.13

Jenerik Alphagan

Alphagan

Brimonidine Tartrate 0.10% 5/0.15% 5ml

Alphagan, gözdeki sıvı miktarını azaltır. Bu da göz içerisindeki basıncı düşürür. Oftalmik (göze yönelik) Alphagan, açık açılı glokomun ve oküler hipertansiyonun (göz içerisindeki yüksek basınç) tedavisinde kullanılır.
Daha Fazla Bilgi ...
€ 24.77

Jenerik Ansaid

Ansaid

Flurbiprofen 0.03% 5/0.03% 10ml

Ansaid - ameliyat sırasında miyoziyi tedavi etmek için kullanılan ve gözlerde reaktif postoperatif inflamasyon gelişiminin önlenmesinde kullanılan göz damlaları.
Daha Fazla Bilgi ...
€ 6.60

Jenerik Azopt

Azopt

Brinzolamide 1% 5ml

Azopt, gözdeki sıvı miktarını azaltır. Bu da göz içerisindeki basıncı düşürür. Oftalmik (göze yönelik) Azopt, belirli glokom tiplerinin ve göz içerisinde yüksek basınca neden olan diğer sorunların tedavisinde kullanılır.
Daha Fazla Bilgi ...
€ 35.78

Jenerik Besivance

Besivance

Besifloxacin 0.6% 5ml

Besivance oftalmik bakteriyel göz enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılır. Besifloksasin, kinolon antibiyotik olarak bilinen bir ilaç sınıfına aittir. Bakterilerin büyümesini durdurarak çalışır. Bu ilaç sadece bakteriyel göz enfeksiyonlarını tedavi eder. Diğer göz enfeksiyonlarında (virüs, mantar, mikobakteri kaynaklı enfeksiyonlar gibi) işe yaramayacaktır.
Daha Fazla Bilgi ...
€ 16.51

Jenerik Betagan

Betagan

Levobunolol 0.5% 5ml

Generic Betagan is used for lowering eye pressure and treating glaucoma.
Daha Fazla Bilgi ...
€ 8.26

Jenerik Bimatoprost

Bimatoprost

Bimatoprost 0.03% 3ml

Bimatoprost gözdeki sivi miktarini arttirarak göz tansiyonunu azaltir. Bimatoprost ophthalmic (gözler için) gözlerdeki yüksek tansiyonu ve belli basli glakom çesitlerini tedavi amaçli kullanilir.
Daha Fazla Bilgi ...
€ 41.29

Jenerik Ciloxan

Ciloxan

Ciprofloxacin 0.3% 5ml

Generic Ciloxan is used for treating eye infections caused by certain bacteria.
Daha Fazla Bilgi ...
€ 5.78

Jenerik Cosopt

Cosopt

Dorzolamide, Timolol 2% + 0.5% 5ml

Generic Cosopt is used to treat certain types of glaucoma and other causes of high pressure inside the eye. Dorzolamide reduces the amount of fluid in the eye, which decreases pressure inside the eye. Timolol is a beta-blocker that also reduces pressure inside the eye.
Daha Fazla Bilgi ...
€ 27.52

Jenerik Cyclogyl

Cyclogyl

Cyclopentolate 1% 5ml

Generic Cyclogyl is used for dilating the eye before an exam or surgery and preventing the eye from focusing.
Daha Fazla Bilgi ...
€ 4.13

Jenerik Flarex

Flarex

Fluorometholone 0.1% 5ml

Flarex, göz damlası şeklinde topikal uygulama için bir glukokortikosteroiddir.Terapötik etkinlik, vazokonstriktör etkisinden dolayı anti-inflamatuar, anti alerjik ve anti-eksudatif eylemde kendini gösterir.Gözün ön kısmının konjonktivanın inflamatuvar hastalıklarının, korneanın tedavisi için tasarlanmış bir çözümdür.
Daha Fazla Bilgi ...
€ 16.51

Jenerik Haridra

Haridra

Haridra 60pills

Haridra (Turmeric/Curcuma longa) is a vital herb in Ayurvedic medicine, whose spice form can be recognized by its dazzling yellow color. The rhizome of the herb, used either fresh or dried, has a host of medicinal benefits. It acts as a carminative and also enhances the complexion and skin tone. Apart from that, Haridra can be used to combat liver damage, respiratory disorders and ulcers.
Daha Fazla Bilgi ...
€ 8.25

I-vegiehills

I-vegiehills

Vegiehills Blend 1mg

Herbal Iron Vegetable formulation contains Beetroot, Spinach & Barley Grass which is rich source of Iron, Calcium & Beta-carotenes considered as an excellent tonic for eyes. Nitrates may help improve blood circulation and control blood pressure. As an antioxidant it has a property which may help to enhance immunity. These tablets may help to improve the health of arteries and control blood pressure.
Daha Fazla Bilgi ...
€ 0.18

Jenerik Lotemax

Lotemax

Loteprednol 0.5% 5ml

Generic Lotemax is used for treating swelling, itching, redness, or irritation of the eye caused by bacterial or viral infections, surgery, or certain allergies.
Daha Fazla Bilgi ...
€ 8.26

Jenerik Melatonin

Melatonin

Melatonin 3mg

İnsanlar vücutlarına gerekli uyku süresini ayarlamak için melatonin kullanıyor. Bu, jet lagı, günlük çalışma zamanlaması değişen (vardiyalı çalışma bozukluğu) insanlarda uyku-uyanma döngülerini ayarlamak ve körler için bir gece ve gündüz döngüsü kurmak içinkullanılır. Melatonin de uykuya dalma yetersizliği (uykusuzluk) için kullanılır; gecikmiş uyku faz sendromu (DSPS); hızlı göz hareketi uyku davranış bozukluğu (RBD); dikkat eksikliğihiperaktivite bozukluğu (DEHB) ile ilgili uykusuzluk; beta-bloker denilen bazı yüksek tansiyon ilaçları nedeniyle uykusuzluk; ve gelişimsel bozuklukları olan otizm, serebral felç ve zihinsel engelli çocuklardaki uyku sorunları. Benzodiazepin ilaçlarını kullanmayı bıraktıktan ve sigarayı bırakmanın yan etkilerini azaltmak için uyku yardımcısı olarak da kullanılır. Bazı insanlar Alzheimer hastalığı veya hafıza kaybı (demans), bipolar bozukluk, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olarak adlandırılan bir akciğer hastalığı, beta bloker ilaçların neden olduğu uykusuzluk, endometriozis, kulak çınlaması, depresyon veya mevsimsel duygulanım bozukluğu için melatonin kullanır (SAD), hafif alkolik olmayan karaciğer hastalığı, kronik yorgunluk sendromu (CFS), fibromiyalji, huzursuz bacak sendromu, sarkoidoz, şizofreni, migren ve diğer baş ağrısı adı verilen iltihaplı bir hastalık, yaşla ilgili görme kaybı, benign prostat hiperplazisi (BPH) (TD), asit reflü hastalığı, Helicobacter pylori (H. pylori), egzersiz performansı, infertilite, epilepsi, yaşlanma, menopoz için metabolik sendrom, östrojen gibi metabolik sendromlar gibi aşırı duyarlılık bozuklukları, irritabl bağırsak sendromu (IBS), kemik kaybı (osteoporoz) stres, istemsiz hareket bozukluğu (tardif diskinezi), yatmadan oturma durumuna geçtiğinizde nabızdaki değişiklikler (pos deliryum, idrarı kontrol yetmezliği, çene ağrısı, inflamatuvar bağırsak hastalığı (ülseratif kolit) ve doğum kontrolü için kullanılmaktadır.
Daha Fazla Bilgi ...
€ 0.37

Neem Vegie

Neem Vegie

Neem Extract 1mg

Azadirachta Indica , better known as Neem as a plant has been consumed as a daily in many parts of Asia. Some of the most widely recognized benefits of Neem are its strong antibacterial and antimicrobial effects. This comes into play both internally and externally, which is why neem is considered to be such a general tonic for the immune system and as a simple way to keep your overall health better protected. It is commonly associated with treating skin conditions, but its effects are far more extensive than that! Neem has undergone many clinical studies in India and provides a long list of benefits in the Ayurvedic tradition. It has been associated with improving eye health, skin health, ear health, and boosting overall immunity (clearing up acne, psoriasis, eczema, high blood glucose, arthritis, chronic fatigue, and more). Neem is also commonly used for skin issues (dryness, itchiness, wrinkles, warts, skin ulcers, etc.)
Daha Fazla Bilgi ...
€ 0.18

Jenerik Ocuflox

Ocuflox

Ofloxacin 0.3% 5ml

Generic Ocuflox is used for treating and preventing eye infections associated with conjunctivitis (pink eye) and corneal ulcers caused by certain bacteria in patients 1 year of age and older.
Daha Fazla Bilgi ...
€ 4.13

Ocuhills®

Ocuhills

Triphala 1mg

Ayurvedic Eye Care Ocuhills capsule has the antioxidant & rejuvenating properties of Triphala which helps in protecting eyes from damage by free radicals.It may provide protection to eyes. Triphala detoxifies the digestive tract & improves metabolism which is helpful to eyes. The coolant properties of Cow Ghee help with the eyes cooling.
Daha Fazla Bilgi ...
€ 0.28

Jenerik Optivar

Optivar

Azelastine 0.05% 15ml

Optivar Oftalmik alerjilerin neden olduğu kaşıntıyı tedavi etmek için kullanılır (alerjik konjonktivit). Azelastine antihistaminikler olarak bilinen bir ilaç sınıfına aittir. Alerjik semptomlardan sorumlu olan histamin denilen bazı doğal maddeleri bloke ederek çalışır.
Daha Fazla Bilgi ...
€ 5.77

Jenerik Pilagan

Pilagan

Pilocarpine 2% 5ml

Generic Pilagan is used to treat glaucoma or ocular hypertension (high pressure inside the eye).
Daha Fazla Bilgi ...
€ 4.54

Jenerik Restasis

Restasis

Cyclosporine 0.05% 3ml

Cyclosporine bir bağışıklık bastırıcıdır. Cyclosporine ophthalmic (göz içinde kullanılmak üzere) göz (ler) de iltihapla azaltılmış gözyaşı üretimini artırabilir. Cyclosporine ophthalmic, enflamasyonun neden olabileceği kronik kuru gözü tedavi etmek için kullanılır.
Daha Fazla Bilgi ...
€ 20.64

Restasis®

Brand Restasis

Cyclosporine 0.05% 0.4ml

Restasis®- Keratokonjonktivit sicca ile ilişkili oküler inflamasyon nedeniyle baskılandığı tahmin edilen hastalarda gözyaşı üretimini baskıladığı düşünülen Allergan tarafından yapılan %0,05 siklosporin içeren oftalmik emülsiyon. Topikal antienflamatuar ilaçlar alan veya punktal tıkaç kullanan hastalarda gözyaşı üretiminde artış görülmedi.
Daha Fazla Bilgi ...
€ 4.54

Super Vegiehills®

Super Vegiehills

Vegiehills Blend 1mg

Green veggie formula contains: Spinach which is a rich source of dietary fiber as well as Iron which helps to treat anemia; Beet Root & Carrot containing beta-carotenes which act as the excellent tonic for eyes, skin and nerves.This formula may help to increase hemoglobin level; Cabbage contains antioxidant & anti-inflammatory properties which may help enhance immunity; Methi seeds contain anti-lipidemic properties which may help to control cholesterol levels.
Daha Fazla Bilgi ...
€ 0.18

Jenerik Timoptic

Timoptic

Timolol 0.5% 5ml

Generic Timoptic is used for treating increased pressure in the eye (ocular hypertension) and open-angle glaucoma.
Daha Fazla Bilgi ...
€ 4.13

Jenerik Tobradex

Tobradex

Tobramycin/dexamethasone 0.1%/0,3% 10ml

Tobradex oftalmik gözlerin bakteriyel enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılır. Tobramycin bir antibiyotiktir. Bakteriyel enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılır. Dexamethasone bir steroiddir. Dexamethasone oftalmik, gözün bakteriyel enfeksiyonları ile ilişkili şişliği tedavi etmek için kullanılır.
Daha Fazla Bilgi ...
€ 4.12

Jenerik Trusopt

Trusopt

Dorzolamide 2% 5ml

Trusopt gözün içerisindeki sıvı miktarını azaltır. Bu da göz içerisindeki basıncı azaltmaya yardımcı olur. Oftalmik (göze yönelik) Trusopt, açık açılı glokomun ve göz içerisinde yüksek basınca neden olan diğer sorunların tedavisinde kullanılır.
Daha Fazla Bilgi ...
€ 23.39

Jenerik Xalacom

Xalacom

Latanoprost + Timolol 0.005% + 0.5% 2.5ml

Xalacom - kombine anti-glokom ilaçları grubuna dahil göz damlası. İki aktif bileşen içerir: siliyer epitelindeki nem birikimini ve sulu kıvamı azaltan timolol maleat ve biriken suyun dışarı çıkışını hızlandırarak göz içi basıncını azaltan latanoprost. Bu damlalar, kullanılmaya başlandıktan sonra ilk bir saat içinde harekete geçerler ve altı-sekiz saat sonra maksimum etkinliğe ulaşırlar.
Daha Fazla Bilgi ...
€ 33.03

Xalacom®

Brand Xalacom

Latanoprost + Timolol 2.5ml

Xalacom® - anti-glokom, miyotik etkiye sahip kombine ilaç. Her bir Xalacom® ml'si Latanoprost 50mcg ve 5mg'lık timolol içeren Timolol Maleate LP'yi içerir. Bu maddeler, monoterapiyle karşılaştırıldığında daha iyi bir klinik etkiye katkıda bulunan iki farklı etki mekanizması nedeniyle artan oküler içi basıncın etkili bir şekilde azaltılmasına katkıda bulunur.
Daha Fazla Bilgi ...
€ 45.42

Jenerik Xalatan

Xalatan

Latanoprost 0.005% 2.5ml

Generic Xalatan reduces pressure in the eye by increasing the amount of fluid that drains from the eye. Generic Xalatan (for the eyes) is used to treat certain types of glaucoma and other causes of high pressure inside the eye.
Daha Fazla Bilgi ...
€ 24.77

Jenerik Zovirax Ophtalmic

Zovirax Ophtalmic

Acyclovir 3% 5g

Zovirax - oftalmik merhem, gözün herpes simpleks virüs enfeksiyonlarının tedavisi için kullanılır. Aciclovir (Zovirax oftalmik merhemdeki temel bileşen), anti-viral adı verilen bir ilaç grubuna aittir. Herpes simpleks virüsünün üretimini durdurarak çalışır. Dikkat edin, bu merhem virüsten vücudunuzdan kurtulmanıza yardımcı olmaz ve sadece göze kullanım için uygundur.
Daha Fazla Bilgi ...
€ 8.25
Sitemizde kalarak, kişisel verilerinizin Gizlilik Politikamıza uygun şekilde saklanmasını ve işlenmesini otomatik olarak kabul ediyorsunuz.