Cukrovka

Genericky Actoplus Met

Actoplus Met

Metformin And Pioglitazone 500mg

Generic ActoPlus Met is used for treating type 2 diabetes. It is used along with diet and exercise. It works by decreasing the amount of sugar the liver produces and the intestines absorb.
Více Info ...
Kč 28.01

Genericky Actos

Actos

Pioglitazone Hydrochloride 15/30mg

Generic Actos is used for treating type 2 diabetes in certain patients. It is used along with diet and exercise.
Více Info ...
Kč 25.13

Genericky Amaryl

Amaryl

Glimepiride 1/2/3/4mg

Generic Amaryl is used for treating type 2 diabetes in patients who cannot control blood sugar levels by diet and exercise alone.
Více Info ...
Kč 21.54

Genericky Cozaar

Cozaar

Losartan 25/50/100mg

Generic Cozaar is used for treating high blood pressure. It is also used to reduce the risk of stroke in certain patients with high blood pressure and for treating kidney disease in certain patients with type 2 diabetes.
Více Info ...
Kč 14.96

Genericky Ddavp

Ddavp

Desmopressin 10mcg

Generický přípravek DDAVP je uměle vyrobený hormon, který přirozeně produkuje podvěsek mozkový. Tento hormon je důležitý pro řadu funkcí včetně regulace krevního toku, krevního tlaku, funkce ledvin a regulace využití vody v organismu. Generickým přípravkem DDAVP se léčí pomočování, centrální kraniální diabetes insipidus, nadměrná žízeň nebo časté močení způsobené operací nebo úrazem hlavy.
Více Info ...
Kč 969.29

Diabecon Ds

Diabecon Ds

Shilajeet, Indian Kino Tree’s, Gymnema’s 1mg

Diabecon DS® is a double strength phytopharmaceutical formulation for the effective management of type II diabetes.Diabecon helps in imbalanced carbohydrate metabolism. It takes care of biochemical parameters in the blood and long-term complications that affect vital organs such as eyes and kidneys. Double strength formulation.
Více Info ...
Kč 3.94

Diabohills®

Diabohills

Amalaki, Belpatra, Bivala, Gudmar, Guduchi, Holdee, Karela... 1mg

Diabohills is uniquely intended to bring down the high sugar level in the blood by the natural way. The 100% pure Diabohills is an Ayurvedic formulation of Gudmar, Karela, Amla, Jambu Seeds, Bivala, Guduchi, Mamejawa, Belpatra, Haldee, Trikatu etc. It has carminative, diuretic, anti-diabetic, antilipidemic, antioxidant, rejuvenating & hypoglycemic properties. Each ingredient is carefully chosen for its antioxidant effects. Moreover, these different herbs have a long tradition of utilization in Ayurveda, to recuperate the body and blend the psyche and soul. The various gainful mixes found inside these botanicals offer strong antioxidant prevention agent, antibacterial, antiviral, adaptogenic, and safe upgrading properties. It is viable advance generally wellbeing and bolster the body’s characteristic safeguards. When combined, these ingredients facilitate oxidative balance & help promote lipid & glucose metabolism.
Více Info ...
Kč 4.30

Genericky Farxiga

Farxiga

Dapagliflozin 5/10mg

Dapagliflozin je perorální lék na diabetes, který pomáhá kontrolovat hladinu cukru v krvi. Dapagliflozin pomáhá ledvinám zbavit se glukózy z krevního oběhu. Dapagliflozin se používá společně s dietou a cvičením, zlepšuje kontrolu cukru v krvi u dospělých s diabetes mellitus 2. typu. Dapagliflozin není určen k léčbě diabetu 1. typu.
Více Info ...
Kč 37.71

Farxiga®

Brand Farxiga

Dapagliflozin 5/10mg

Farxiga® (Dapagliflozin) je perorální lék na cukrovku, který pomáhá kontrolovat hladinu cukru v krvi. Farxiga® pomáhá ledvinám zbavit se glukózy z krevního oběhu. Farxiga® se používá společně s dietou a cvičením ke zlepšení kontroly cukru v krvi u dospělých s diabetes mellitus 2. typu. Dapagliflozin není určen k léčbě diabetu 1. typu.
Více Info ...
Kč 63.49

Genericky Galvumet

Galvumet

Vidagliptin + Metformin 50mg + 1000/50mg + 500/50mg + 850mg

Galvumet je kombinovaný lék, který obsahuje dvě aktivní složky 50 mg vildagliptinu a 1000 mg metforminu. Tento léčivý přípravek je indikován jako doplněk k dietě a cvičení ke zlepšení glykemické kontroly u pacientů, u nichž diabetes není dostatečně kontrolován samotným metformin hydrochloridem nebo kteří již dostávají kombinaci vildagliptinu a metformin hydrochloridu jako samostatné tablety. Léčba by neměla být zahájena touto kombinací s pevnými dávkami. Dále Galvumet je indikován pacientům v kombinaci se sulfonylmočovinou (tj. trojitá terapie) jako doplněk stravy a cvičení u pacientů, kteří nejsou dobře kontrolováni metforminem a sulfonylmočovinou. Galvumet také je předepsán jako doplněk k inzulínu a doplněk stravy a cvičení ke zlepšení kontroly glykemie u pacientů, kdy stabilní dávka inzulínu a samotného metforminu neposkytuje dostatečnou glykemickou kontrolu.
Více Info ...
Kč 44.28

Genericky Galvus

Galvus

Vidagliptin 50mg

Galvus je léčivý přípravek, který obsahuje účinnou látku vildagliptin. Je k dispozici ve formě tablet (50 mg). Galvus se používá k léčbě cukrovky 2. typu. Může být použit samostatně (monoterapie) u pacientů, u nichž diabetes není dostatečně kontrolován dietou a cvičením a kteří nemohou užívat metformin; také s metforminem, thiazolidindionem nebo sulfonylmočovinou (dvojitá terapie), pokud cukrovka u pacienta není dostatečně kontrolována tímto lékem užívaným samostatně, ale užívá se pouze v kombinaci se sulfonylmočovinou u pacientů, kteří nemohou užívat metformin. Dále se užívá společně se sulfonylmočovinou a metforminem (trojitá terapie) u pacientů, jejichž diabetes není dostatečně kontrolován těmito léky, dietou a cvičením; také s inzulínem (s metforminem nebo bez něj) u pacientů, u nichž diabetes není dostatečně kontrolován dietou a cvičením a stabilní dávkou inzulinu.
Více Info ...
Kč 51.29

Genericky Glucophage

Glucophage

Metformin 500/850/1000mg

Obecný Glucophae je ústní antidiabetikum, používané k léčbě cukrovky typu 2 (inzulín-dependentní). Pomáhá kontrolovat hladinu cukru v krvi. Léčba je kombinována s dietou a cvičením. Tento lék může být použit samostatně nebo s jinými léky na cukrovku.
Více Info ...
Kč 10.18

Genericky Glucophage Xr

Glucophage Xr

Metformin 500/1000mg

Generic Glucophage Extended-Release is an oral antidiabetic medication used to treat type 2 (non-insulin-dependent) diabetes.
Více Info ...
Kč 14.96

Genericky Glucotrol

Glucotrol

Glipizide 5mg

Generic Glucotrol is used for treating type 2 diabetes in patients who cannot control blood sugar levels by diet and exercise alone.
Více Info ...
Kč 10.77

Genericky Glucotrol Xl

Glucotrol Xl

Glipizide 10mg

Generic Glucotrol XL is used for treating type 2 diabetes in patients who cannot control blood sugar levels by diet and exercise alone.
Více Info ...
Kč 16.16

Genericky Glucovance

Glucovance

Glyburide(glibenclamide) - Metformin 2.5mg + 400/5mg + 500mg

Generic Glucovance is used for treating type 2 diabetes. It is used along with diet and exercise. It may be used alone or with other antidiabetic medicine.
Více Info ...
Kč 14.96

Gurmarhills Vegie

Gurmarhills Vegie

Gurmar Extract 1mg

Gurmar is an herb used in Ayurvedic medicine, the traditional medical system of India, for treating diabetes, constipation and minor digestive complaints. It is also used to facilitate weight loss.
Více Info ...
Kč 4.30

Genericky Haridra

Haridra

Haridra 60pills

Haridra (Turmeric/Curcuma longa) is a vital herb in Ayurvedic medicine, whose spice form can be recognized by its dazzling yellow color. The rhizome of the herb, used either fresh or dried, has a host of medicinal benefits. It acts as a carminative and also enhances the complexion and skin tone. Apart from that, Haridra can be used to combat liver damage, respiratory disorders and ulcers.
Více Info ...
Kč 215.12

Holy Basil Vegie

Holy Basil Vegie

Holy Basil Extract 1mg

Holy Basil is revered as a sacred plant in Ayurveda, the ancient traditional herbal system of India. Holy Basil has more recently been shown to possess powerful adaptogenic properties with the ability to enhance the body's healthy response to normal daily life stress.* In addition, scientific studies have demonstrated that Holy Basil may support healthy carbohydrate metabolism and normal glucose management.It helps body adapt to daily life stress, supports normal carbohydrate metabolism.
Více Info ...
Kč 4.30

Jambuhills Vegie

Jambuhills Vegie

Jambubeej Extract 1mg

Jambu possesses antibacterial properties and is used to strengthen the teeth and gums. It is also useful in cases of diabetes by helping to lower blood sugar levels.
Více Info ...
Kč 4.30

Genericky Janumet

Janumet

Sitagliptin - Metformin 500mg + 50/1000mg + 50mg

Generic Janumet and sitagliptin are oral diabetes medicines that help control blood sugar levels. Generic Janumet works by decreasing glucose (sugar) production in the liver and decreasing absorption of glucose by the intestines. Sitagliptin works by regulating the levels of insulin your body produces after eating
Více Info ...
Kč 43.21

Genericky Januvia

Januvia

Sitagliptin Phosphate 25/50/100mg

Sitagliptin is an oral diabetes medicine that helps control blood sugar levels. It works by regulating the levels of insulin your body produces after eating. Sitagliptin is for people with type 2 diabetes. It is sometimes used in combination with other diabetes medications, but is not for treating type 1 diabetes.
Více Info ...
Kč 75.92

Genericky Jardiance

Jardiance

Empagliflozin 10/25mg

Jardiance (empagliflozin) je orální přípravek určený k léčbě diabetu, který pomáhá kontrolovat hladinu glukózy (cukru) v krvi. Účinná látka empagliflozin pomáhá ledvinám odstraňovat glukózu z krve. Jardiance se používá spolu s dietou a tělesným cvičením u dospělých pacientů s diabetem mellitus II. typu. Kromě toho se používá pro snížení rizika úmrtí od srdečního záchvatu, mrtvice nebo selhání srdce u dospělých pacientů s diabetem mellitus II. typu trpícími chorobami srdce. Jardiance by se neměl používat k léčbě diabetu mellitus I. typu.
Více Info ...
Kč 118.50

Genericky Kombiglyze Xr

Kombiglyze Xr

Metformin + Saxagliptin 1000mg + 5mg

Metformin a saxagliptin jsou perorální antidiabetika, které pomáhají kontrolovat hladinu cukru v krvi. Metformin snižuje produkci glukózy (cukru) v játrech a snižuje absorpci glukózy ze střeva. Saxagliptin reguluje hladinu inzulínu, které vaše tělo produkuje po jídle. Metformin a saxagliptin jsou kombinované léky, které se užívají společně s dietou a cvičením ke zlepšení kontroly cukru v krvi u dospělých s diabetes mellitus 2. typu. Tento léčivý přípravek není určen k léčbě diabetu 1. typu.
Více Info ...
Kč 42.45

Kombiglyze Xr®

Brand Kombiglyze Xr

Metformin + Saxagliptin 500mg + 5/1000mg + 5mg

Kombiglyze XR® obsahuje kombinaci metforminu a saxagliptinu. Metformin a saxagliptin jsou perorální antidiabetika, které pomáhají kontrolovat hladinu cukru v krvi. Metformin snižuje produkci glukózy (cukru) v játrech a snižuje absorpci glukózy ze střeva. Saxagliptin reguluje hladinu inzulínu, které vaše tělo produkuje po jídle. Kombiglyze XR se používá společně s dietou a cvičením ke zlepšení kontroly cukru v krvi u dospělých s diabetes mellitus 2. typu.
Více Info ...
Kč 57.14

Genericky Manjishtha

Manjishtha

Manjishtha 60pills

Manjishtha (Indian Madder/Rubia cordifolia) is helpful in skin conditions like uneven pigmentation and eczema. The Ayurvedic Pharmacopoeia of India recommends the use of the dried stem of Manjishtha in blood, skin and urogenital disorders, dysentery, piles, ulcers, inflammation, erysipelas, skin diseases and rheumatism.
Více Info ...
Kč 215.12

Genericky Melatonin

Melatonin

Melatonin 3mg

Lidé používají melatonin k nastavení vnitřních hodin těla. Používá se k léčbě pásmové nemoci, pro úpravu cyklů spánku-bdění u lidí při směnném provozu a pro pomoc slepým lidem při vytváření denního a nočního cyklu. Melatonin se také používá k léčbě takových onemocnění, jako jsou neschopnost usnout (nespavost); syndrom opožděné fáze spánku (DSPS); porucha chování v REM spánku (RBD); nespavost spojená s poruchou pozornosti s hyperaktivitou (ADHD); nespavost způsobená některými léky s vysokým krevním tlakem nazývanými beta-blokátory; a problémy se spánkem u dětí s vývojovými poruchami, včetně autismu, mozkové obrny a mentálním postižením. Používá se také jako pomoc při spánku po přerušení užívání benzodiazepinových léků a ke snížení nežádoucích účinků při odvykání kouření. Někteří lidé užívají melatonin pro Alzheimerovu chorobu nebo ztrátu paměti (demence), bipolární poruchu, onemocnění plic nazývanou chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN), nespavost způsobená beta-blokátory, endometrióza, zvonění v uších, deprese nebo sezónní afektivní porucha (SAD), mírné mentální poruchy, nealkoholické jaterní onemocnění, chronický únavový syndrom (CFS), fibromyalgie, syndrom neklidných nohou, zánětlivé onemocnění zvané sarkoidóza, schizofrenie, migréna a jiné bolesti hlavy, s věkem související ztráta zraku, benigní hyperplazie prostaty (BPH), syndrom dráždivého tračníku (IBS), ztráta kostní hmoty (osteoporóza), pohybová porucha nazývaná tardivní dyskineze (TD), gastroezofageální reflux, Helicobacter pylori (H. pylori), neplodnost, epilepsie, stárnutí, menopauza, metabolický syndrom, zotavení po operaci, agitovanost způsobená anestezií, stres, nedobrovolná pohybová porucha (tardivní dyskineze), změny srdeční frekvence při pohybu (syndrom posturální tachykardie), delirium, neschopnost kontrolovat močení, bolesti čelistí, zánětlivé onemocnění střev (ulcerózní kolitida) a jako antikoncepce.
Více Info ...
Kč 9.57

Genericky Meshashringi

Meshashringi

Meshashringi 60pills

The key component of Meshashringi (Gymnema/Gymnema sylvestre) leaves is gymnemic acid, which decreases the effect of sucrose when chewed, thus reducing the craving for sweet foods. Research shows that Meshashringi has a similar effect internally, by supporting the normal function of the specialized beta cells of the pancreas which secrete insulin and normalize blood sugar levels.
Více Info ...
Kč 215.12

Genericky Metaglip

Metaglip

Glipizide - Metformin 2.5mg + 250mg

Generic Metaglip is used for lowering blood sugar levels in combination with diet and exercise in patients with type 2 diabetes.
Více Info ...
Kč 10.77

Genericky Micronase

Micronase

Glyburide(glibenclamide) 1.25/2.5/5mg

Generic Micronase is used for treating type 2 diabetes in patients who cannot control blood sugar levels by diet and exercise alone. It may be used alone or with other antidiabetic medicines.
Více Info ...
Kč 9.58

Moringa®

Moringa

Moringa Extract 1mg

Moringa® is also used to reduce swelling, increase sex drive (as an aphrodisiac), prevent pregnancy, boost the immune system, and increase breast milk production. Some people use it as a nutritional supplement or tonic. Moringa contains proteins, vitamins, and minerals. As an antioxidant, it seems to help protect cells from damage.
Více Info ...
Kč 3.82

Genericky Onglyza

Onglyza

Saxagliptin 5mg

Generic Onglyza is an oral diabetes medicine that helps control blood sugar levels. It works by regulating the levels of insulin your body produces after eating. Generic Onglyza is for people with type 2 diabetes. It is sometimes used in combination with other diabetes medications, but is not for treating type 1 diabetes.
Více Info ...
Kč 69.25

Genericky Prandin

Prandin

Repaglinide 0.5/1/2mg

Generic Prandin is used for managing type 2 (non-insulin-dependent) diabetes. It is used in addition to diet and exercise to lower blood sugar in adults who cannot manage with diet, exercise, or diabetic medications alone. It may be used with other diabetes medicines.
Více Info ...
Kč 17.95

Genericky Precose

Precose

Acarbose 25/50mg

Generic Precose is used for treating type 2 diabetes in adults whose diabetes cannot be managed with diet alone. This medicine may be used alone, in combination with other oral diabetes medicines or with insulin.
Více Info ...
Kč 20.61

Genericky Starlix

Starlix

Nateglinide 60/120mg

Generic Starlix is used for lowering blood sugar levels in patients with type 2 diabetes. It used along with diet and exercise.
Více Info ...
Kč 17.91

Sugar-balance

Sugar-balance

Bimbi, Sadabahar, Bougainvillea 1mg

Organic India Sugar Balance capsules are a natural blend of chemical free herbs, which help lower blood sugar levels, delay absorption of dietary sugars and improve insulin utilization. These completely herbal and organic capsules provide a healthy supplement to manage sugar levels in diabetics as well as those who have high sugar levels. Regular use of these capsules also prevent complications related with diabetes such as eye, kidney or heart related disorders.
Více Info ...
Kč 6.58
Návštěvou a používáním našich stránek souhlasíte s uchováním a zpracováním vašich osobních údajů v souladu s zásadami ochrany osobních údajů.