Choroby Psychiczne

Ogólny Strattera

Strattera

Atomoxetine 10/18/25/40/60mg

Generic Strattera lek sympatykomimetyczny o działaniu ośrodkowym. Może być skutecznie stosowany w terapii zaburzeń z deficytem uwagi i nadruchliwością ADHD. Preparat może poprawić koncentracji uwagi, koncentracji i kontroli emocjonalnej.
Więcej Info »;...
zl 2.90

Ogólny Anafranil

Anafranil

Clomipramine 10/25/50mg

Generic Anafranil is used for treating obsessive-compulsive disorder (OCD).
Więcej Info »;...
zl 2.70

Ashwagandhahills Vegie

Ashwagandhahills Vegie

Ashwagandha 1mg

Antistress & Revitaliser Ashwagandha is a herb that may help reduce anxiety and stress levels, increase vitality, vigor & control fatigue. - Each capsule contains 250 mg Ashwagandha Roots Powder and 100 mg of extract (as dry extract) from Ashwagandha Roots (Withania somnifera) (20:1) ( equivalent to 2000 mg of Ashwagandha Roots). When assayed these capsules contain Alkaloids NLT 0.8%, Withanaloids NLT 0.5% - In Ayurvedic literature Ashwagandha has been described for providing Calming, antistress & Rejuvenating effects. This has been backed by modern scientific studies. Ashwagandha has also been used for its adaptogenic properties which help to improve physical & mental strength and wellbeing. Ashwagandha has also been used for centuries for its Aphrodisiac effect.
Więcej Info »;...
zl 0.75

Brahmihills Vegie

Brahmihills Vegie

Brahmi 1mg

Brahmihills 60 Vegie Capsules - a Hair care and Brain Tonic for Memory, Sleep Disorder,stress and Anxiety relief. Acts as a potent nerve tonic. Improves mental functions & longevity. Reduces anxiety & restlessness. Helps in assuring natural sleep. Helps to ease stress.
Więcej Info »;...
zl 0.75

Ogólny Clozaril

Clozaril

Clozapine 25/50/100mg

Generic Clozaril is used for managing schizophrenia in patients who do not respond to other medicines. It is also used to decrease the risk of suicidal behavior in certain patients.
Więcej Info »;...
zl 11.21

Ogólny Depakote

Depakote

Divalproex 125/250/500mg

Generic Depakote is used for controlling certain types of seizures in the treatment of epilepsy. It is also used to treat the manic phase of bipolar disorders (manic-depressive illness) and to prevent migraine headaches.
Więcej Info »;...
zl 2.34

Ogólny Geodon

Geodon

Ziprasidone 20/40mg

Generic Geodon is an antipsychotic medication. It works by changing the effects of chemicals in the brain. It is used to treat schizophrenia and the manic symptoms of bipolar disorder (manic depression).
Więcej Info »;...
zl 2.80

Ogólny Geriforte Syrup

Geriforte Syrup

Geriforte - Syrup 200ml

GERIFORTE also known as StressCare in the US is a herbal ayurvedic formulation. Geriforte acts as an antioxidant, antistress and adaptogenic tonic. It provides a broad range of health benefits proven by clinical studies. Geriforte helps delay the physiological conditions that cause aging, accelerates cell regeneration and repair. It increases physical capacity, raises the threshold of fatigue and promotes overall well-being.
Więcej Info »;...
zl 205.34

Ogólny Lamictal

Lamictal

Lamotrigine 25/50/100/200mg

Generic Lamictal is used for treating certain types of seizures. It may be used alone or with other medicines. It may also be used to delay the occurrence of mood problems in certain patients with bipolar disorder.
Więcej Info »;...
zl 4.46

Ogólny Lithobid

Lithobid

Lithium 300/400mg

Generic Lithobid is used for treating manic episodes in patients with bipolar disorder. It is also used to reduce the frequency and decrease the severity of manic episodes in patients with bipolar disorder.
Więcej Info »;...
zl 2.80

Ogólny Melatonin

Melatonin

Melatonin 3mg

Ludzie stosują melatoninę w celu uregulowania wewnętrznego zegara. Stosuje się go do łagodzenia jet lagu, do dostosowywania cyklów snu u osób, których codzienne godziny pracy zmieniają się (zaburzenia ze względu na zmienne godziny pracy), a także pomaganie osobom niewidomym w ustalaniu cyklu dziennego i nocnego. Melatonina jest również używana do leczenia bezsenności; zespołu opóźnionej fazy snu (DSPS); zaburzenia snu fazy REM (RBD); bezsenność związana z zaburzeniem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD); bezsenność z powodu niektórych leków na nadciśnienie zwanych beta-blokerami; zaburzenia snu u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, w tym autyzmem, porażeniem mózgowym i niepełnosprawnością intelektualną. Jest również stosowany jako środek wspomagający sen po zaprzestaniu stosowania leków benzodiazepinowych oraz w celu zmniejszenia skutków ubocznych po rzuceniu palenia. Niektórzy ludzie stosują melatoninę w chorobie Alzheimera lub utracie pamięci (demencja), chorobie afektywnej dwubiegunowej, chorobie płuc zwanej przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (COPD), bezsenności spowodowanej lekami beta-blokerami, endometriozą, dzwonieniem w uszach, depresją lub sezonowym zaburzeniem afektywnym (SAD), łagodne zaburzenia psychiczne, niealkoholowa choroba wątroby, zespół chronicznego zmęczenia (CFS), fibromialgię, zespół niespokojnych nóg, chorobę zapalną zwaną sarkoidozą, schizofrenią, migreną i innymi bólami głowy, utratą wzroku związaną z wiekiem, łagodnym przerostem prostaty (BPH) zapalenie oskrzeli, zespół jelita drażliwego (IBS), utrata masy kostnej (osteoporoza), zaburzenia ruchowe zwane dyskretną dyskinezą (TD), kwas refluksowy, Helicobacter pylori (H. pylori), sprawność fizyczna, niepłodność, epilepsja, starzenie się, menopauza, zespół metaboliczny, do regeneracji po zabiegach chirurgicznych, pobudzenie spowodowane znieczuleniem, stresem, zaburzeniami ruchowymi mimowolnymi (dyskineza późna), zmiany tętna, tachykardia, delirium, zaburzenia kontrolowania oddawania moczu, ból żuchwy, zapalenie jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego) oraz w celu antykoncepcyjnym.
Więcej Info »;...
zl 1.66

Mentat Syrup

Mentat Syrup

Madhukaparni, Brahmi, Ashvagandha 200ml

Mentat Syrup® - a brain tonic made from potent Ayurvedic herbs like Ashwagandha, known to relive anxiety and induce calmness. It also improves mental concentration and alertness.
Więcej Info »;...
zl 46.62

Ogólny Nootropil

Nootropil

Piracetam 400/800mg

Generic Nootropil jest środkiem nootropowym tj. psychotropowym lekiem, który poprawi bezpośrednio efektywność wyższych funkcji mózgu zaangażowanych w procesy poznawcze, takie jak te związane z uczeniem się, pamięcią, myśleniem i świadomością, zarówno w sytuacjach normalnych jak i rzadkich, przy czym nie jest uspokający z psychostymulantem.
Więcej Info »;...
zl 3.74

Ogólny Paxil Cr

Paxil Cr

Paroxetine 12.5/25/37.5mg

Generic Paxil Controlled-Release is used for treating depression, panic disorder, or social anxiety disorder. It may also be used to treat premenstrual dysphoric disorder (PMDD), a severe form of premenstrual syndrome.
Więcej Info »;...
zl 6.70

Ogólny Seroquel

Seroquel

Quetiapine 25/50/100/200/300mg

Generic Seroquel jest to lek przeciwpsychotyczny atypowy stosowany w leczeniu różnych zaburzeń psychicznych, zwłaszcza schizofrenii i zaburzeń afektywnych dwubiegunowych.
Więcej Info »;...
zl 2.28

Ogólny Thorazine

Thorazine

Chlorpromazine 50/100mg

Generic Thorazine is used for treating certain mental or mood disorders (eg, schizophrenia), the manic phase of manic-depressive disorder, anxiety and restlessness before surgery, porphyria, severe behavioral and conduct disorders in children, nausea and vomiting and severe hiccups. It is also used with other medicines to treat symptoms associated with tetanus.
Więcej Info »;...
zl 1.87

Vitomanhills®

Vitomanhills

Ashwagandha, Shatavari, Krounchobeej... 1mg

Ayurvedic Men’s Health Vitomanhills capsules have the aphrodisiac, rejuvenating properties of Ashwagandha, Safed Musli, Krounchbeej, Shilajit which may help promote sexual health and male vitality. The revitalising property of the herbs may help in physical strength & stamina. It may help reduce anxiety, fatigue & improving energy levels. It supports in toning of muscle. Also may help strengthen immunity.
Więcej Info »;...
zl 1.24

Ogólny Zyprexa

Zyprexa

Olanzapine 2.5/5/7.5/10/15/20mg

Generic Zyprexa is used to treat the symptoms of psychotic conditions such as schizophrenia and bipolar disorder (manic depression).
Więcej Info »;...
zl 2.05

Ogólny Abilify

Abilify

Aripiprazole 5/10/15/20/30mg

Generic Abilify is used for treating agitation caused by schizophrenia or bipolar disorder.
Więcej Info »;...
zl 3.11

Ogólny Anafranil Sr

Anafranil Sr

Clomipramine 75mg

Generic Anafranil Sustained-Release is used for treating obsessive-compulsive disorder (OCD).
Więcej Info »;...
zl 8.05

Ogólny Brahmi

Brahmi

Brahmi 60pills

Used in Ayurveda for centuries, BRAHMI (Bacopa/Bacopa monnieri) supports normal mental function, intellect, consciousness and spirit. According to the Alternative Medicine Review (March 2004), ‘Recent research has focused primarily on Bacopa's cognitive effects, specifically memory learning and concentration, and results support the traditional Ayurvedic claims.’ Brahmi is a nervine tonic that enhances learning, academic performance and improves mental ability.
Więcej Info »;...
zl 37.31

Ogólny Buspar

Buspar

Buspirone 5/10mg

Generic BuSpar is used for the short-term relief of anxiety symptoms.
Więcej Info »;...
zl 2.49

Ogólny Compazine

Compazine

Prochlorperazine 5mg

Generic Compazine is used for controlling severe nausea and vomiting and treating schizophrenia. It is also used for the short-term (4 weeks) treatment of generalized nonpsychotic anxiety.
Więcej Info »;...
zl 2.93

Ogólny Effexor Xr

Effexor Xr

Venlafaxine 37.5/75/150mg

Generic Effexor Extended-Release is used for treating depression, panic disorder, generalized or social anxiety disorder.
Więcej Info »;...
zl 2.91

Ogólny Geriforte

Geriforte

Geriforte 100pills

GERIFORTE also known as StressCare in the US is a herbal ayurvedic formulation. Geriforte acts as an antioxidant, antistress and adaptogenic tonic. It provides a broad range of health benefits proven by clinical studies. Geriforte helps delay the physiological conditions that cause aging, accelerates cell regeneration and repair. It increases physical capacity, raises the threshold of fatigue and promotes overall well-being.
Więcej Info »;...
zl 93.36

Ogólny Haridra

Haridra

Haridra 60pills

Haridra (Turmeric/Curcuma longa) is a vital herb in Ayurvedic medicine, whose spice form can be recognized by its dazzling yellow color. The rhizome of the herb, used either fresh or dried, has a host of medicinal benefits. It acts as a carminative and also enhances the complexion and skin tone. Apart from that, Haridra can be used to combat liver damage, respiratory disorders and ulcers.
Więcej Info »;...
zl 37.31

Ogólny Lamictal Dispersible

Lamictal Dispersible

Lamotrigine 25/50/100mg

Generic Lamictal Dispersible is used for treating certain types of seizures. It may be used alone or with other medicines. It may also be used to delay the occurrence of mood problems in certain patients with bipolar disorder.
Więcej Info »;...
zl 3.35

Ogólny Loxitane

Loxitane

Loxapine 10/25mg

Generic Loxitane is an antipsychotic medication. It is used for treating schizophrenia.
Więcej Info »;...
zl 3.43

Ogólny Mellaril

Mellaril

Thioridazine 10/25/50mg

Generic Mellaril is used for treating mental disorder known as schizophrenia (a severe loss of contact with reality).
Więcej Info »;...
zl 2.18

Ogólny Namzaric

Namzaric

Donezepil And Memantine 5mg + 5mg

Namzaric zawierające kombinację donepezilu oraz memantyn. Donepezil stosowany w leczeniu objawów otępienia, wskazaniem do stosowania leku są zaburzenia poznawcze w przebiegu otępienia w chorobie Alzheimera, otępienia mieszanego. Memantyna stosowany jako lek prokognitywny. Znajduje zastosowanie w leczeniu otępienia w przebiegu choroby Alzheimera. Namzaric jest wskazany do do leczenia umiarkowanych i ciężkich postaci choroby Alzheimera.
Więcej Info »;...
zl 6.64

Ogólny Paxil

Paxil

Paroxetine 10/20/30/40mg

Generic Paxil lek przeciwdepresyjny z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Lek stosowany w leczeniu: zaburzeń depresyjnych, depresyjno-lękowych, obsesyjno-kompulsywnych, zespołu lęku panicznego, fobii społecznej, zespołu lęku uogólnionego.
Więcej Info »;...
zl 3.17

Ogólny Risperdal

Risperdal

Risperidone 1/2/3/4mg

Generic Risperdal is used for treating schizophrenia or bipolar disorder. It is used to treat irritability caused by autistic disorder.
Więcej Info »;...
zl 1.83

Super Vegiehills®

Super Vegiehills

Vegiehills Blend 1mg

Green veggie formula contains: Spinach which is a rich source of dietary fiber as well as Iron which helps to treat anemia; Beet Root & Carrot containing beta-carotenes which act as the excellent tonic for eyes, skin and nerves.This formula may help to increase hemoglobin level; Cabbage contains antioxidant & anti-inflammatory properties which may help enhance immunity; Methi seeds contain anti-lipidemic properties which may help to control cholesterol levels.
Więcej Info »;...
zl 0.83

Vitality®

Vitality

Vitality 1mg

Vitality contains powerful anti-stress, anti-ageing antioxidant rich herbs that relieve stress & restore energy. Vitality provides increased life force, builds stamina & endurance, offers deep overall rejuvenation and speeds recovery from illness.
Więcej Info »;...
zl 1.14

Ogólny Zoloft

Zoloft

Sertraline 25/50/100mg

Zoloft (sertralina) jest lekiem przeciwdepresyjnym w grupie leków zwanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Sposób działania sertraliny nadal nie jest do końca zbadany. Uważa się, że pozytywnie wpływa na komunikację między komórkami nerwowymi w centralnym układzie nerwowym i/lub przywraca równowagę chemiczną w mózgu. Preparat Zoloft stosuje się w leczeniu depresji, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego, zaburzeń paniki, zaburzeń lękowych, zaburzeń stresu pourazowego (PTSD) oraz zaburzeń dysforycznych przedmiesiączkowych (PMDD).
Więcej Info »;...
zl 1.87
Pozostając na naszej stronie automatycznie zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie Twoich danych osobowych, zgodnie z naszą Polityką prywatności.