Ogólny Mysoline(Primidone)

Leki Przeciwpadaczkowe

Generic Mysoline is an anti-epileptic drug, also called an anticonvulsant. It is used to control seizures. It may be taken alone or with other medicines.

Ogólna nazwa: Mysoline

Producent: Nicholas Piramal India Ltd.

Używany do: Seizures / Epilepsy

Wybierz dawkowania
Pakiet
Cena
Za pigułki
Oszczędności
Zamówienie
Pakiet250mg × 30 tablet
Cenazl 157.47
Za pigułkizl 5.25
Oszczędności
Pakiet250mg × 60 tablet
Cenazl 275.61
Za pigułkizl 4.59
Oszczędnościzl 39.34
Pakiet250mg × 90 tablet
Cenazl 393.74
Za pigułkizl 4.37
Oszczędnościzl 78.68
Pakiet250mg × 120 tablet
Cenazl 472.50
Za pigułkizl 3.94
Oszczędnościzl 157.39
Pakiet250mg × 180 tablet
Darmowe wysyłki pocztą lotniczą
Cenazl 669.39
Za pigułkizl 3.72
Oszczędnościzl 275.45
Pakiet250mg × 360 tablet
Darmowe wysyłki pocztą lotniczą
Cenazl 1181.30
Za pigułkizl 3.28
Oszczędnościzl 708.37

Produkty z tej samej kategorii:

Ogólny Melatonin

Melatonin

Melatonin 3mg

Ludzie stosują melatoninę w celu uregulowania wewnętrznego zegara. Stosuje się go do łagodzenia jet lagu, do dostosowywania cyklów snu u osób, których codzienne godziny pracy zmieniają się (zaburzenia ze względu na zmienne godziny pracy), a także pomaganie osobom niewidomym w ustalaniu cyklu dziennego i nocnego. Melatonina jest również używana do leczenia bezsenności; zespołu opóźnionej fazy snu (DSPS); zaburzenia snu fazy REM (RBD); bezsenność związana z zaburzeniem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD); bezsenność z powodu niektórych leków na nadciśnienie zwanych beta-blokerami; zaburzenia snu u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, w tym autyzmem, porażeniem mózgowym i niepełnosprawnością intelektualną. Jest również stosowany jako środek wspomagający sen po zaprzestaniu stosowania leków benzodiazepinowych oraz w celu zmniejszenia skutków ubocznych po rzuceniu palenia. Niektórzy ludzie stosują melatoninę w chorobie Alzheimera lub utracie pamięci (demencja), chorobie afektywnej dwubiegunowej, chorobie płuc zwanej przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (COPD), bezsenności spowodowanej lekami beta-blokerami, endometriozą, dzwonieniem w uszach, depresją lub sezonowym zaburzeniem afektywnym (SAD), łagodne zaburzenia psychiczne, niealkoholowa choroba wątroby, zespół chronicznego zmęczenia (CFS), fibromialgię, zespół niespokojnych nóg, chorobę zapalną zwaną sarkoidozą, schizofrenią, migreną i innymi bólami głowy, utratą wzroku związaną z wiekiem, łagodnym przerostem prostaty (BPH) zapalenie oskrzeli, zespół jelita drażliwego (IBS), utrata masy kostnej (osteoporoza), zaburzenia ruchowe zwane dyskretną dyskinezą (TD), kwas refluksowy, Helicobacter pylori (H. pylori), sprawność fizyczna, niepłodność, epilepsja, starzenie się, menopauza, zespół metaboliczny, do regeneracji po zabiegach chirurgicznych, pobudzenie spowodowane znieczuleniem, stresem, zaburzeniami ruchowymi mimowolnymi (dyskineza późna), zmiany tętna, tachykardia, delirium, zaburzenia kontrolowania oddawania moczu, ból żuchwy, zapalenie jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego) oraz w celu antykoncepcyjnym.
Więcej Info »;...
zl 1.75

Ogólny Depakote

Depakote

Divalproex 125/250/500mg

Generic Depakote is used for controlling certain types of seizures in the treatment of epilepsy. It is also used to treat the manic phase of bipolar disorders (manic-depressive illness) and to prevent migraine headaches.
Więcej Info »;...
zl 2.46

Ogólny Haridra

Haridra

Haridra 60pills

Haridra (Turmeric/Curcuma longa) is a vital herb in Ayurvedic medicine, whose spice form can be recognized by its dazzling yellow color. The rhizome of the herb, used either fresh or dried, has a host of medicinal benefits. It acts as a carminative and also enhances the complexion and skin tone. Apart from that, Haridra can be used to combat liver damage, respiratory disorders and ulcers.
Więcej Info »;...
zl 39.31

Primidone tablet

What is this medicine?

PRIMIDONE is a barbiturate. This medicine is used to control seizures in certain types of epilepsy. It is not for use in absence (petit mal) seizures.

What should I tell my health care provider before I take this medicine?

They need to know if you have any of these conditions:

 • kidney disease
 • liver disease
 • porphyria
 • suicidal thoughts, plans, or attempt; a previous suicide attempt by you or a family member
 • an unusual or allergic reaction to primidone, phenobarbital, other barbiturates or seizure medications, other medicines, foods, dyes, or preservatives
 • pregnant or trying to get pregnant
 • breast-feeding

How should I take this medicine?

Take this medicine by mouth with a glass of water. Take your doses at regular intervals. Do not take your medicine more often than directed. Do not stop taking except on the advice of your doctor or health care professional.

Contact your pediatrician or health care professional regarding the use of this medication in children. Special care may be needed. While this drug may be prescribed for children for selected conditions, precautions do apply.

Overdosage: If you think you have taken too much of this medicine contact a poison control center or emergency room at once.

NOTE: This medicine is only for you. Do not share this medicine with others.

What if I miss a dose?

If you miss a dose, take it as soon as you can. If it is almost time for your next dose, take only that dose. Do not take double or extra doses.

What may interact with this medicine?

Do not take this medicine with any of the following:

 • voriconazole

This medicine may also interact with the following:

 • cancer-treating medications
 • cyclosporine
 • disopyramide
 • doxycycline
 • female hormones, including contraceptive or birth control pills
 • medicines for mental depression, anxiety or other mood problems
 • medicines for treating HIV infection or AIDS
 • modafinil
 • prescription pain medications
 • quinidine
 • warfarin

Tell your prescriber or health care professional about all other medicines you are taking, including non-prescription medicines, nutritional supplements, or herbal products. Also tell your prescriber or health care professional if you are a frequent user of drinks with caffeine or alcohol, if you smoke, or if you use illegal drugs. These may affect the way your medicine works. Check with your health care professional before stopping or starting any of your medicines.

What should I watch for while taking this medicine?

Visit your doctor or health care professional for regular checks on your progress. It may be 2 to 3 weeks before you see the full effects of this medicine. Do not suddenly stop taking this medicine, you may increase the risk of seizures. Your doctor or health care professional may want to gradually reduce the dose. Wear a medical identification bracelet or chain to say you have epilepsy, and carry a card that lists all your medications.

You may get drowsy or dizzy. Do not drive, use machinery, or do anything that needs mental alertness until you know how this medicine affects you. Do not stand or sit up quickly, especially if you are an older patient. This reduces the risk of dizzy or fainting spells. Alcohol may interfere with the effect of this medicine. Avoid alcoholic drinks.

Birth control pills may not work properly while you are taking this medicine. Talk to your doctor about using an extra method of birth control.

The use of this medicine may increase the chance of suicidal thoughts or actions. Pay special attention to how you are responding while on this medicine. Any worsening of mood, or thoughts of suicide or dying should be reported to your health care professional right away.

What side effects may I notice from taking this medicine?

Side effects that you should report to your prescriber or health care professional as soon as possible:

 • allergic reactions like skin rash, itching or hives, swelling of the face, lips, or tongue
 • blurred, double vision, or uncontrollable rolling or movements of the eyes
 • redness, blistering, peeling or loosening of the skin, including inside the mouth
 • shortness of breath or difficulty breathing
 • unusual excitement or restlessness, more likely in children and the elderly
 • unusually weak or tired
 • worsening of mood, thoughts or actions of suicide or dying

Side effects that usually do not require medical attention (report to your prescriber or health care professional if they continue or are bothersome):

 • clumsiness, unsteadiness, or a hang-over effect
 • decreased sexual ability
 • dizziness, drowsiness
 • loss of appetite
 • nausea or vomiting

This list may not describe all possible side effects.

Where can I keep my medicine?

Keep out of the reach of children in a container that small children cannot open.

Store at room temperature, approximately 25 degrees C (77 degrees F). Protect from light. Keep container tightly closed. Throw away any unused medicine after the expiration date.

Pozostając na naszej stronie automatycznie zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie Twoich danych osobowych, zgodnie z naszą Polityką prywatności.