Ogólny Keppra(Levetiracetam)

Leki Przeciwpadaczkowe

Generic Keppra is an anti-epileptic drug, also called an anticonvulsant. Generic Keppra is used to treat partial onset seizures in adults and children who are at least 1 month old. Generic Keppra is also used to treat tonic-clonic seizures in adults and children who are at least 6 years old, and myoclonic seizures in adults and children who are at least 12 years old.

Ogólna nazwa: Torleva

Producent: Torrent Pharmaceuticals Limited

Używany do: Partial Onset Seizures / Epilepsy / Tonic-clonic Seizures / Myoclonic Seizures

Wybierz dawkowania
Pakiet
Cena
Za pigułki
Oszczędności
Zamówienie
Pakiet250mg × 10 tablet
Cenazl 58.87
Za pigułkizl 5.89
Oszczędności
Pakiet250mg × 20 tablet
Cenazl 78.56
Za pigułkizl 3.93
Oszczędnościzl 39.18
Pakiet250mg × 30 tablet
Cenazl 98.25
Za pigułkizl 3.27
Oszczędnościzl 78.36
Pakiet250mg × 60 tablet
Cenazl 177.00
Za pigułkizl 2.95
Oszczędnościzl 176.22
Pakiet250mg × 90 tablet
Cenazl 255.76
Za pigułkizl 2.84
Oszczędnościzl 274.07
Pakiet250mg × 180 tablet
Cenazl 472.34
Za pigułkizl 2.62
Oszczędnościzl 587.32
Pakiet
Cena
Za pigułki
Oszczędności
Zamówienie
Pakiet500mg × 10 tablet
Cenazl 90.37
Za pigułkizl 9.04
Oszczędności
Pakiet500mg × 20 tablet
Cenazl 157.32
Za pigułkizl 7.87
Oszczędnościzl 23.43
Pakiet500mg × 30 tablet
Cenazl 216.38
Za pigułkizl 7.21
Oszczędnościzl 54.74
Pakiet500mg × 60 tablet
Cenazl 393.58
Za pigułkizl 6.56
Oszczędnościzl 148.65
Pakiet500mg × 90 tablet
Cenazl 551.10
Za pigułkizl 6.12
Oszczędnościzl 262.26
Pakiet500mg × 180 tablet
Darmowe wysyłki pocztą lotniczą
Cenazl 1063.01
Za pigułkizl 5.91
Oszczędnościzl 563.70
Pakiet
Cena
Za pigułki
Oszczędności
Zamówienie
Pakiet750mg × 10 tablet
Cenazl 98.25
Za pigułkizl 9.82
Oszczędności
Pakiet750mg × 20 tablet
Cenazl 177.00
Za pigułkizl 8.85
Oszczędnościzl 19.49
Pakiet750mg × 30 tablet
Cenazl 236.07
Za pigułkizl 7.87
Oszczędnościzl 58.67
Pakiet750mg × 60 tablet
Cenazl 432.96
Za pigułkizl 7.22
Oszczędnościzl 156.53
Pakiet750mg × 90 tablet
Darmowe wysyłki pocztą lotniczą
Cenazl 629.85
Za pigułkizl 7.00
Oszczędnościzl 254.38
Pakiet750mg × 120 tablet
Darmowe wysyłki pocztą lotniczą
Cenazl 787.36
Za pigułkizl 6.56
Oszczędnościzl 391.61
Pakiet750mg × 180 tablet
Darmowe wysyłki pocztą lotniczą
Cenazl 1063.01
Za pigułkizl 5.91
Oszczędnościzl 705.46
Pakiet
Cena
Za pigułki
Oszczędności
Zamówienie
Pakiet1000mg × 10 tablet
Cenazl 117.94
Za pigułkizl 11.79
Oszczędności
Pakiet1000mg × 20 tablet
Cenazl 196.69
Za pigułkizl 9.83
Oszczędnościzl 39.18
Pakiet1000mg × 30 tablet
Cenazl 275.45
Za pigułkizl 9.18
Oszczędnościzl 78.36
Pakiet1000mg × 60 tablet
Cenazl 511.72
Za pigułkizl 8.53
Oszczędnościzl 195.91
Pakiet1000mg × 90 tablet
Darmowe wysyłki pocztą lotniczą
Cenazl 747.99
Za pigułkizl 8.31
Oszczędnościzl 313.45
Pakiet1000mg × 120 tablet
Darmowe wysyłki pocztą lotniczą
Cenazl 984.25
Za pigułkizl 8.20
Oszczędnościzl 430.99
Pakiet1000mg × 180 tablet
Darmowe wysyłki pocztą lotniczą
Cenazl 1417.41
Za pigułkizl 7.87
Oszczędnościzl 705.46

Produkty z tej samej kategorii:

Ogólny Depakote

Depakote

Divalproex 125/250/500mg

Generic Depakote is used for controlling certain types of seizures in the treatment of epilepsy. It is also used to treat the manic phase of bipolar disorders (manic-depressive illness) and to prevent migraine headaches.
Więcej Info »;...
zl 2.46

Ogólny Haridra

Haridra

Haridra 60pills

Haridra (Turmeric/Curcuma longa) is a vital herb in Ayurvedic medicine, whose spice form can be recognized by its dazzling yellow color. The rhizome of the herb, used either fresh or dried, has a host of medicinal benefits. It acts as a carminative and also enhances the complexion and skin tone. Apart from that, Haridra can be used to combat liver damage, respiratory disorders and ulcers.
Więcej Info »;...
zl 39.31

Ogólny Melatonin

Melatonin

Melatonin 3mg

Ludzie stosują melatoninę w celu uregulowania wewnętrznego zegara. Stosuje się go do łagodzenia jet lagu, do dostosowywania cyklów snu u osób, których codzienne godziny pracy zmieniają się (zaburzenia ze względu na zmienne godziny pracy), a także pomaganie osobom niewidomym w ustalaniu cyklu dziennego i nocnego. Melatonina jest również używana do leczenia bezsenności; zespołu opóźnionej fazy snu (DSPS); zaburzenia snu fazy REM (RBD); bezsenność związana z zaburzeniem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD); bezsenność z powodu niektórych leków na nadciśnienie zwanych beta-blokerami; zaburzenia snu u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, w tym autyzmem, porażeniem mózgowym i niepełnosprawnością intelektualną. Jest również stosowany jako środek wspomagający sen po zaprzestaniu stosowania leków benzodiazepinowych oraz w celu zmniejszenia skutków ubocznych po rzuceniu palenia. Niektórzy ludzie stosują melatoninę w chorobie Alzheimera lub utracie pamięci (demencja), chorobie afektywnej dwubiegunowej, chorobie płuc zwanej przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (COPD), bezsenności spowodowanej lekami beta-blokerami, endometriozą, dzwonieniem w uszach, depresją lub sezonowym zaburzeniem afektywnym (SAD), łagodne zaburzenia psychiczne, niealkoholowa choroba wątroby, zespół chronicznego zmęczenia (CFS), fibromialgię, zespół niespokojnych nóg, chorobę zapalną zwaną sarkoidozą, schizofrenią, migreną i innymi bólami głowy, utratą wzroku związaną z wiekiem, łagodnym przerostem prostaty (BPH) zapalenie oskrzeli, zespół jelita drażliwego (IBS), utrata masy kostnej (osteoporoza), zaburzenia ruchowe zwane dyskretną dyskinezą (TD), kwas refluksowy, Helicobacter pylori (H. pylori), sprawność fizyczna, niepłodność, epilepsja, starzenie się, menopauza, zespół metaboliczny, do regeneracji po zabiegach chirurgicznych, pobudzenie spowodowane znieczuleniem, stresem, zaburzeniami ruchowymi mimowolnymi (dyskineza późna), zmiany tętna, tachykardia, delirium, zaburzenia kontrolowania oddawania moczu, ból żuchwy, zapalenie jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego) oraz w celu antykoncepcyjnym.
Więcej Info »;...
zl 1.75

Levetiracetam tablet

What is this medicine?

LEVETIRACETAM is an anti-epileptic drug, also called an anticonvulsant.

Levetiracetam is used to treat partial onset seizures in adults and children who are at least 1 month old.

Levetiracetam is also used to treat tonic-clonic seizures in adults and children who are at least 6 years old, and myoclonic seizures in adults and children who are at least 12 years old.

What should I tell my health care provider before I take this medicine?

You should not use Levetiracetam if you are allergic to levetiracetam.

To make sure you can safely take Levetiracetam, tell your doctor if you have kidney disease or high blood pressure.

You may have thoughts about suicide while taking this medicine. Tell your doctor if you have symptoms of depression or suicidal thoughts during the first several weeks of treatment, or whenever your dose is changed.

Your family or other caregivers should also be alert to changes in your mood or symptoms. Your doctor will need to check you at regular visits.

FDA pregnancy category C. It is not known whether Levetiracetam will harm an unborn baby, but having a seizure during pregnancy could harm both the mother and the baby. Tell your doctor if you are pregnant or plan to become pregnant while using this medication. Do not start or stop taking Levetiracetam during pregnancy without your doctor's advice. Seizure control is very important during pregnancy. The benefit of preventing seizures may outweigh any risks posed by taking Levetiracetam. Follow your doctor's instructions about taking Levetiracetam while you are pregnant. Levetiracetam can pass into breast milk and may harm a nursing baby. You should not breast-feed while you are using Levetiracetam. Do not give this medication to a child without the advice of a doctor. Your child's dose needs are based on age and weight. The child should remain under the care of a doctor while using this medicine.

How should I take this medicine?

Take Levetiracetam exactly as prescribed by your doctor. Do not take in larger or smaller amounts or for longer than recommended. Follow the directions on your prescription label.

Your doctor may occasionally change your dose to make sure you get the best results.

Levetiracetam is usually taken twice per day. Take the medicine at the same time each day. You may take Levetiracetam with or without food.

Measure liquid medicine with a special dose-measuring spoon or medicine cup, not with a regular table spoon. If you do not have a dose-measuring device, ask your pharmacist for one.

Do not crush, chew, or break a controlled release, delayed-release, or extended-release tablet. Swallow it whole. Breaking the pill may cause too much of the drug to be released at one time.
Use Levetiracetam regularly to get the most benefit. Get your prescription refilled before you run out of medicine completely.

Do not stop using Levetiracetam without first talking to your doctor, even if you feel fine. You may have increased seizures if you stop using this medicine suddenly. You may need to use less and less before you stop the medication completely.

Seizures are often treated with a combination of different drugs. Use all medications as directed by your doctor. Read the medication guide or patient instructions provided with each medication. Do not change your doses or medication schedule without your doctor's advice. .

Wear a medical alert tag or carry an ID card stating that you take Levetiracetam. Any medical care provider who treats you should know that you take seizure medication.

To be sure Levetiracetam is not causing harmful effects, your kidney function may need to be tested. Visit your doctor regularly.

What if I miss a dose?

Take the missed dose as soon as you remember. Skip the missed dose if it is almost time for your next scheduled dose. Do not take extra medicine to make up the missed dose.

What may interact with this medicine?

There may be other drugs that can interact with Levetiracetam. Tell your doctor about all medications you use. This includes prescription, over-the-counter, vitamin, and herbal products. Do not start a new medication without telling your doctor.

What should I watch for while taking this medicine?

Avoid drinking alcohol. It can increase some of the side effects of Levetiracetam and may also increase the risk of seizures. This medication may impair your thinking or reactions. Be careful if you drive or do anything that requires you to be alert.

What side effects may I notice from this medicine?

Get emergency medical help if you have any of these signs of an allergic reaction to Levetiracetam: hives; difficult breathing; swelling of your face, lips, tongue, or throat.

Report any new or worsening symptoms to your doctor, such as: mood or behavior changes, depression, anxiety, or if you feel agitated, hostile, irritable, hyperactive (mentally or physically), or have thoughts about suicide or hurting yourself.

Call your doctor at once if you have a serious side effect such as:

 • hallucinations, unusual thoughts or behavior;
 • bruising, severe tingling, numbness, pain, muscle weakness;
 • feeling very weak or tired;
 • fever, chills, body aches, flu symptoms, sores in your mouth and throat;
 • problems with walking or movement;
 • the first sign of any skin rash, no matter how mild; or
 • severe skin reaction -- fever, sore throat, swelling in your face or tongue, burning in your eyes, skin pain, followed by a red or purple skin rash that spreads (especially in the face or upper body) and causes blistering and peeling.

Less serious Levetiracetam side effects may include:

 • mild dizziness or drowsiness;
 • mild tired feeling;
 • loss of appetite; or
 • stuffy nose.

Where can I keep my medicine?

Store Levetiracetam at room temperature away from moisture, heat, and light.

Pozostając na naszej stronie automatycznie zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie Twoich danych osobowych, zgodnie z naszą Polityką prywatności.