Antidepressiva

Generisk Priligy

Priligy

Dapoxetine 30/60/90mg

Generisk Priligy används för att behandla för tidig sädesavgång.
Mer Info ...
kr 16.79

Generisk Anafranil

Anafranil

Clomipramine 10/25/50mg

Generic Anafranil is used for treating obsessive-compulsive disorder (OCD).
Mer Info ...
kr 6.06

Generisk Aygestin

Aygestin

Norethisterone Bp 5mg

Generic Aygestin is used for treating certain menstrual problems or uterine problems (eg, abnormal bleeding, endometriosis).
Mer Info ...
kr 6.81

Generisk Celexa

Celexa

Citalopram Hydrobromide 10/20mg

Generic Celexa anvands for behandling av depression.
Mer Info ...
kr 6.53

Generisk Desyrel

Desyrel

Trazodone 25/50/100mg

Generisk Desyrel anvands pa behandling av depression. Det kan ocksa anvandas for lindring av ett angestsyndrom (t.ex. somnloshet, spanning), kronisk smarta. Generisk Desyrel ar en tetracyclic antidepressiva. Det ar tankt att oka aktiviteten hos ett av h
Mer Info ...
kr 5.71

Generisk Effexor

Effexor

Venlafaxine 37.5/75mg

Generisk Effexor används för att behandla egentlig depression, ångest och panikångest. Det påverkar kemiska substanser i hjärnan som kan vara obalanserad och orsaka depression.
Mer Info ...
kr 5.67

Generisk Elavil

Elavil

Amitriptyline 10/25/50/75mg

Generic Elavil is prescribed for the relief of symptoms of mental depression. It is a member of the group of drugs called tricyclic antidepressants.
Mer Info ...
kr 6.72

Generisk Geriforte

Geriforte

Geriforte 100pills

GERIFORTE also known as StressCare in the US is a herbal ayurvedic formulation. Geriforte acts as an antioxidant, antistress and adaptogenic tonic. It provides a broad range of health benefits proven by clinical studies. Geriforte helps delay the physiological conditions that cause aging, accelerates cell regeneration and repair. It increases physical capacity, raises the threshold of fatigue and promotes overall well-being.
Mer Info ...
kr 209.80

Generisk Lexapro

Lexapro

Escitalopram 5/10/20mg

Generic Lexapro används för att behandla depression och generaliserat ångestsyndrom.
Mer Info ...
kr 6.69

Generisk Melatonin

Melatonin

Melatonin 3mg

Människor använder melatonin för att justera kroppens interna klocka. Den används för jetlag, för att justera sömnväckningscykel hos personer vars dagliga arbetsschema förändras (skiftförloppsförlust) och för att hjälpa blinda personer att upprätta en dag och nattcykel. Melatonin används också när man har en oförmåga att somna (sömnlöshet); fördröjt sömfas-syndrom (DSPS); snabb ögonrörelse sova beteendestörning (RBD); sömnlöshet associerad med uppmärksamhetsunderskott-hyperaktivitetsstörning (ADHD); sömnlöshet på grund av vissa högt blodtrycksmedicin som kallas beta-blockerare; och sömnproblem hos barn med utvecklingsstörningar, inklusive autism, cerebral pares och intellektuella funktionshinder. Det används också som sömnhjälp efter avbrytande av användning av bensodiazepinläkemedel och för att minska biverkningarna när man slutar röka. Vissa människor använder melatonin för Alzheimers sjukdom eller minnesförlust (demens), bipolär sjukdom, en lungsjukdom som kallas kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), sömnlöshet orsakad av beta-blockerande läkemedel, endometrios, öronring, depression eller säsongssyndrom (SAD), mild psykisk nedsättning, icke alkoholisk leversjukdom, kronisk trötthetssyndrom (CFS), fibromyalgi, rastlös bensyndrom, en inflammatorisk sjukdom som kallas sarkoidos, schizofreni, migrän och andra huvudvärk, åldersrelaterad synförlust, godartad prostatahyperplasi (BPH) Irritabel tarmsyndrom (IBS), benförlust (osteoporos), en rörelsestörning som kallas tardiv dyskinesi (TD), sur refluxsjukdom, Helicobacter pylori (H. pylori), träningsförmåga, infertilitet, epilepsi, åldrande, för klimakteriet, metaboliskt syndrom, för återhämtning efter operation, agitation orsakad av anestesi, stress, ofrivillig rörelsestörning (tardiv dyskinesi), förändringar i hjärtfrekvensen när man rörar från en sänkningsposition till sittande ställning (pos turalykardi-syndrom), delirium, oförmåga att kontrollera urinering, käksmärta, inflammatorisk tarmsjukdom (ulcerös kolit) och för födelsekontroll.
Mer Info ...
kr 3.73

Generisk Paxil

Paxil

Paroxetine 10/20/30/40mg

Generisk Paxil används för behandling av depression eller tvångssyndrom (OCD). Den kan användas för panikattacker, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och behandlas som det.
Mer Info ...
kr 7.12

Generisk Pristiq

Pristiq

Desvenlafaxine 50/100mg

Generic Pristiq is an antidepressant in a group of drugs called selective serotonin and norepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs). Generic Pristiq affects chemicals in the brain that may become unbalanced and cause depression. Generic Pristiq is used to treat major depressive disorder.
Mer Info ...
kr 7.93

Generisk Savella

Savella

Milnacipran 50mg

Generic Savella affects certain chemicals in the brain called neurotransmitters. An abnormality in these chemicals is thought to be related to fibromyalgia. Milnacipran is not used to treat depression but how it works in the body is similar to how some antidepressants work. Generic Savella is used to treat a chronic pain disorder called fibromyalgia.
Mer Info ...
kr 8.40

Generisk Tofranil

Tofranil

Imipramine 25/75mg

Generic Tofranil is used for treating depression. It is also used in some children to help reduce bedwetting. It works by increasing the activity of certain chemicals in the brain that help elevate mood.
Mer Info ...
kr 4.67

Generisk Zoloft

Zoloft

Sertraline 25/50/100mg

Zoloft (sertraline) is an antidepressant in a group of drugs called selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs). The way sertraline works is still not fully understood. It is thought to positively affect communication between nerve cells in the central nervous system and/or restore chemical balance in the brain. Zoloft is used to treat depression, obsessive-compulsive disorder, panic disorder, anxiety disorders, post-traumatic stress disorder (PTSD), and premenstrual dysphoric disorder (PMDD).
Mer Info ...
kr 4.20

Generisk Abana

Abana

Abana 60pills

Abana - is a herbal product that inhibits platelet aggregation, normalizes lipid profile, also functions as anti-hypertensive and antistress product.
Mer Info ...
kr 83.83

Generisk Aventyl

Aventyl

Nortriptyline 25mg

Generic Aventyl is prescribed for the relief of symptoms of depression. It is one of the drugs known as tricyclic antidepressants.
Mer Info ...
kr 8.12

Generisk Brahmi

Brahmi

Brahmi 60pills

Used in Ayurveda for centuries, BRAHMI (Bacopa/Bacopa monnieri) supports normal mental function, intellect, consciousness and spirit. According to the Alternative Medicine Review (March 2004), ‘Recent research has focused primarily on Bacopa's cognitive effects, specifically memory learning and concentration, and results support the traditional Ayurvedic claims.’ Brahmi is a nervine tonic that enhances learning, academic performance and improves mental ability.
Mer Info ...
kr 83.83

Generisk Cymbalta

Cymbalta

Duloxetine 20/30/40/60mg

Generic Cymbalta is used for treating depression and generalized anxiety disorder. It is also used for managing pain caused by fibromyalgia and diabetic peripheral neuropathy (DPNP).
Mer Info ...
kr 8.03

Generisk Dosulepin

Dosulepin

Dosulepin 25/50/75mg

Dosulepin tillhör en grupp läkemedel som kallas antidepressiva medel. Dosulepin används för att behandla depression och kan också bidra till att minska känsla av ångest. Detta läkemedel kommer endast att användas när andra läkemedel har visat sig vara ineffektiva. 

Mer Info ...
kr 4.66

Generisk Effexor Xr

Effexor Xr

Venlafaxine 37.5/75/150mg

Generic Effexor Extended-Release is used for treating depression, panic disorder, generalized or social anxiety disorder.
Mer Info ...
kr 6.53

Generisk Fluoxetine

Fluoxetine

Fluoxetine 10/20/40/60mg

Fluoxetin är ett selektivt serotoninåterupptagshämmare (SSRI) och ett antidepressivt medel. Det är inte helt klart än hur detta medel fungerar. Man tycker att det positivt påverkar kommunikationen mellan nervceller i centrala nervsystemet och/eller återställer hjärnans kemiska balans. Fluoxetin används för att behandla stora depressiva störningar, bulimia nervosa (en ätstörning) tvångssyndrom (OCD), panikstörning och premenstruell dysforisk störning (PMDS). Fluoxetin används ibland tillsammans med ett annat läkemedel som kallas olanzapin (Zyprexa) för att behandla depression orsakad av bipolär sjukdom (manisk depression). Denna kombination används också för att behandla depression efter att minst 2 andra läkemedel redan har testats utan framgångsrik behandling av symtom.
Mer Info ...
kr 2.33

Generisk Geriforte Syrup

Geriforte Syrup

Geriforte - Syrup 200ml

GERIFORTE also known as StressCare in the US is a herbal ayurvedic formulation. Geriforte acts as an antioxidant, antistress and adaptogenic tonic. It provides a broad range of health benefits proven by clinical studies. Geriforte helps delay the physiological conditions that cause aging, accelerates cell regeneration and repair. It increases physical capacity, raises the threshold of fatigue and promotes overall well-being.
Mer Info ...
kr 461.44

Generisk Luvox

Luvox

Fluvoxamine 50/100mg

Generic Luvox is an antidepressant in a group of drugs called selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs). It is used for treating social anxiety disorder or obsessive-compulsive disorder (OCD).
Mer Info ...
kr 10.86

Generisk Pamelor

Pamelor

Nortriptyline 25mg

Generic Pamelor is in a group of drugs called tricyclic antidepressants. It is used for treating depression.
Mer Info ...
kr 7.35

Generisk Paxil Cr

Paxil Cr

Paroxetine 12.5/25/37.5mg

Generic Paxil Controlled-Release is used for treating depression, panic disorder, or social anxiety disorder. It may also be used to treat premenstrual dysphoric disorder (PMDD), a severe form of premenstrual syndrome.
Mer Info ...
kr 15.06

Generisk Remeron

Remeron

Mirtazapine 7.5/15/30mg

Generisk Remeron används för att behandla depression.
Mer Info ...
kr 6.06

Generisk Sinequan

Sinequan

Doxepin 10/25/75mg

Generic Sinequan is in a group of drugs called tricyclic antidepressants. It is used for treating depression and anxiety.
Mer Info ...
kr 4.66

Generisk Wellbutrin Sr

Wellbutrin Sr

Bupropion 150mg

Generic Wellbutrin fördröjd frisättning är ett antidepressivt läkemedel. Också bistår det att sluta röka.
Mer Info ...
kr 8.40
Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.