Alzheimers Og Parkinsons

Generisk Aricept

Aricept

Donepezil 5/10mg

Generic Aricept is used for treating dementia (eg, impairment of memory, judgment, and abstract thinking; changes in personality) in patients with Alzheimer disease.
Mer Info ...
kr 7.44

Generisk Artane

Artane

Trihexyphenidyl 2mg

Generic Artane is used to treat Parkinson's disease. By improving muscle control and reducing stiffness, this medicine allows more normal movements of the body as the disease symptoms are reduced.
Mer Info ...
kr 9.80

Generisk Azilect

Azilect

Rasagiline 0.5/1mg

Azilect er en monominoksidase-B-hemmer (MAO-B). Det virker ved å øke nivåene av visse kjemikalier i hjernen. Azilect brukes for å behandle symptomene på Parkinsons sykdom (stivhet, skjelving, spasmer, dårlig muskelkontroll). Azilect brukes noen ganger med et annet legemiddel kalt levedopa.
Mer Info ...
kr 8.37

Generisk Benadryl

Benadryl

Diphenhydramine 25mg

Benadryl kapsler med aktiv diphenhydramine inneholder antihistamin som aktivstoff som reduserer effekter av naturlig histamin i kroppen. Histamin kan forårsake symptomer som nysing, kløe, rennende nese og øyne. Benadryl er brukt til å behandle nysing, rennende nese og øyne, elveblest, hudutslett, kløe og andre symptomer på forkjølelse og allergi. Benadryl er også brukt til behandling av bevegelsessykdom, til å indusere søvn og behandle visse symptomer på Parkinsons sykdom.
Mer Info ...
kr 3.35

Generisk Dostinex

Dostinex

Cabergoline 0.25/0.5mg

Generic Dostinex is used for treating disorders associated with high levels of the hormone prolactin, either due to tumors in the pituitary gland or to unknown causes.
Mer Info ...
kr 79.51

Generisk Eldepryl

Eldepryl

Selegiline 5mg

Generic Eldepryl is used for treating Parkinson disease. This medicine is taken with levodopa-carbidopa medicines.
Mer Info ...
kr 7.51

Generisk Exelon

Exelon

Rivastigimine 1.5/3/4.5/6mg

Generic Exelon is used for treating mild to moderate dementia (eg, impairment of memory or judgement, abstract thinking, changes in personality) in patients with Alzheimer disease or Parkinson disease.
Mer Info ...
kr 6.97

Generisk Haridra

Haridra

Haridra 60pills

Haridra (Turmeric/Curcuma longa) is a vital herb in Ayurvedic medicine, whose spice form can be recognized by its dazzling yellow color. The rhizome of the herb, used either fresh or dried, has a host of medicinal benefits. It acts as a carminative and also enhances the complexion and skin tone. Apart from that, Haridra can be used to combat liver damage, respiratory disorders and ulcers.
Mer Info ...
kr 83.57

Generisk Kemadrin

Kemadrin

Procyclidine 5mg

Generic Kemadrin is used for treating Parkinson disease.
Mer Info ...
kr 7.51

Generisk Melatonin

Melatonin

Melatonin 3mg

Folk bruker melatonin til å justere kroppens indre klokke. Det brukes til å behandle jetlag, kontrollere døgnrytmer hos personer som jobber med skiftende arbeidstid (har skiftarbeidsforstyrrelse), og til å hjelpe blinde pasienter etablere en lys-mørkesyklusen. Melatonin brukes også for søvnløshet (insomni); forsinket søvnfase syndrom (DSPS); RBD (REM sleep Behaviour Disorder, eller parasomni); søvnløshet assosiert med ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder eller hyperkinetisk forstyrrelse); søvnløshet forårsaket av visse høyt blodtrykk medisiner kalt betablokkere; og søvnproblemer hos barn med utviklingsforstyrrelser, inkludert autisme, cerebral parese og intellektuelle funksjonshemminger. Det brukes også som søvnmiddel etter avsluttet behandling med benzodiazepin og for å redusere bivirkninger ved røykeslutt. Noen bruker melatonin ved Alzheimers sykdom eller hukommelsestap (demens), bipolar lidelse, en lungesykdom kalt kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), søvnløshet forårsaket av betablokkere, endometriose, tinnitus, sesongavhengig depresjon (SAD), mild sinnslidelse, ikke-alkoholrelatert leversykdom, kronisk utmattelsessyndrom (CFS), fibromyalgi, rastløse bein (urolige bein), en immunsykdom kalt sarkoidose, schizofreni, migrene og andre hodepine, aldersrelatert synstap, godartet prostataforstørrelse (BPH), irritabel tykktarm (IBS), benskjørhet (lav benmasse eller osteoporose), en motorisk forstyrrelse kalt tardiv dyskinesi (TD), gastroøsofageal refluks, Helicobacter pylori (H. pylori), treningsytelse, infertilitet, epilepsi, eldring, ved menopause, metabolsk syndrom, for gjenoppretting etter operasjon, sinnsbevegelse forårsaket av anestesi, stress, endringer i hjertefrekvens ved overgang fra liggende til stående stilling (postural tachycardia syndrome), ufrivillig vannlating, kjeve smerter, inflammatorisk tarmsykdom (ulcerøs kolitt) og for prevensjon.
Mer Info ...
kr 3.72

Generisk Mirapex

Mirapex

Pramipexole 0.125/0.25/0.5/1mg

Generic Mirapex has some of the same effects as a chemical called dopamine, which occurs naturally in your body. Low levels of dopamine in the brain are associated with Parkinson's disease. Pramipexole tablets are used to treat signs and symptoms of Parkinson's disease and for the treatment of Restless Legs Syndrome (RLS)
Mer Info ...
kr 4.65

Generisk Namenda

Namenda

Memantine 5/10mg

Generic Namenda reduces the actions of chemicals in the brain that may contribute to the symptoms of Alzheimer's disease. Generic Namenda is used to treat moderate to severe dementia of the Alzheimer's type.
Mer Info ...
kr 6.28

Generisk Namzaric

Namzaric

Donezepil And Memantine 5mg + 5mg

Namzaric inneholder en kombinasjon av donepezil og memantin. Donepezil forbedrer funksjonen av nerveceller i hjernen. Det virker ved å hindre nedbryting av et kjemikalie som kalles acetylkolin. Personer med demens har som regel lavere nivåer av dette stoffet, som er viktig for prosesser av hukommelse, tenkning, og resonnement. Memantin reduserer virkning av kjemikaliene i hjernen som kan bidra til symptomene på Alzheimers sykdom. Namzaric brukes til å behandle moderat til alvorlig demens av Alzheimers type.
Mer Info ...
kr 14.88

Generisk Nootropil

Nootropil

Piracetam 400/800mg

Generisk Nootropil er et nootropikum, altså et psykotropt middel som direkte påvirker effektiviteten i de øvre encefalopatiske funksjoner i hjernen som en del av kognitive prosesser herunder læring, hukommelse, tankevirksomhet og bevissthet, både i normale og reduserte situasjoner, uten at det oppleves som en sedativ stimulans for psyken.
Mer Info ...
kr 8.37

Generisk Parlodel

Parlodel

Bromocriptine 2.5mg

Generic Parlodel is used for treating Parkinson disease, certain conditions caused by too much prolactin in the blood (eg, excessive or abnormal breast milk production), certain menstrual problems or abnormally large growth of certain body parts (acromegaly).
Mer Info ...
kr 12.56

Generisk Reminyl

Reminyl

Galantamine 4/8mg

Generic Reminyl improves the function of nerve cells in the brain. It works by preventing the breakdown of a chemical called acetylcholine (ah see til KO leen). People with dementia usually have lower levels of this chemical, which is important for the processes of memory, thinking, and reasoning. Galantamine is used to treat mild to moderate dementia caused by Alzheimer's disease. Galantamine may also be used for purposes not listed in this medication guide.
Mer Info ...
kr 12.55

Generisk Requip

Requip

Ropinirole 0.25/0.5/1/2mg

Generic Requip is used for treating Parkinson disease and restless leg syndrome (RLS).
Mer Info ...
kr 5.58

Generisk Sinemet

Sinemet

Carbidopa - Levodopa 10mg + 100/25mg + 100/25mg + 250mg

Generic Sinemet is used for treating symptoms associated with Parkinson disease and parkinsonism-like symptoms caused by other conditions.
Mer Info ...
kr 4.81

Generisk Sinemet Cr

Sinemet Cr

Carbidopa - Levodopa 50mg + 200mg

Generic Sinemet Controlled-Release is used for treating symptoms associated with Parkinson disease and parkinsonism-like symptoms caused by other conditions.
Mer Info ...
kr 8.01

Generisk Stalevo

Stalevo

Carbidopa - Levodopa - Entacapone 25mg + 100mg + 200mg

LEVODOPA is converted to a chemical called dopamine (DOE pa meen) in the brain. Symptoms of Parkinson's disease may be caused by low levels of dopamine in the brain. CARBIDOPA helps prevent the breakdown of levodopa before it can reach the brain and take effect. ENTACAPONE increases levels of levodopa in the body. The combination of carbidopa, entacapone, and levodopa is used to treat Parkinson symptoms such as muscle stiffness, tremors, spasms, and poor muscle control.
Mer Info ...
kr 8.37

Generisk Symmetrel

Symmetrel

Amantadine 100mg

Generic Symmetrel is an antiviral. It is used to prevent or treat certain influenza (flu) infections (type A). It may be given alone or along with flu shots. Generic Symmetrel will not work for colds, other types of flu or other virus infections. This medicine is also used to treat Parkinson's disease and other movement disorders.
Mer Info ...
kr 9.30
Ved å bli på vårt nettsted samtykker du automatisk til lagring og behandling av dine personopplysninger i samsvar med vår personvernpolicy.