Alzheimers Och Parkinsons

Generisk Aricept

Aricept

Donepezil 5/10mg

Generic Aricept is used for treating dementia (eg, impairment of memory, judgment, and abstract thinking; changes in personality) in patients with Alzheimer disease.
Mer Info ...
kr 7.44

Generisk Artane

Artane

Trihexyphenidyl 2mg

Generic Artane is used to treat Parkinson's disease. By improving muscle control and reducing stiffness, this medicine allows more normal movements of the body as the disease symptoms are reduced.
Mer Info ...
kr 9.80

Generisk Azilect

Azilect

Rasagiline 0.5/1mg

Azilect är en miniamine oxidase-B (MAO-B) -hämmare. Den verkar genom att öka mängden av en sorts substanser i hjärnan. Azilect används för att behandla symptom från Parkinsons (stelhet, skakningar, spasmer, dålig muskelkontroll). Azilect används ibland med ett annat läkemedel vid namn levodopa.
Mer Info ...
kr 8.36

Generisk Benadryl

Benadryl

Diphenhydramine 25mg

Kapslar Benadryl med en aktiv difenhydramin är en antihistamin som minskar effekterna av naturliga kemiska histamin i kroppen. Histamin kan ge symtom på nysning, klåda, vattna ögon och rinnande näsa. Benadryl används för att behandla nysningar, rinnande näsa, rinnande ögon, nässelfeber, hudutslag, klåda och andra allergiska symptom eller förkylning. Benadryl används också för att behandla rörelsesjuka, för att förbättra sömn och behandla vissa symtom på Parkinsons sjukdom.
Mer Info ...
kr 3.34

Generisk Dostinex

Dostinex

Cabergoline 0.25/0.5mg

Generic Dostinex is used for treating disorders associated with high levels of the hormone prolactin, either due to tumors in the pituitary gland or to unknown causes.
Mer Info ...
kr 79.46

Generisk Eldepryl

Eldepryl

Selegiline 5mg

Generic Eldepryl is used for treating Parkinson disease. This medicine is taken with levodopa-carbidopa medicines.
Mer Info ...
kr 7.50

Generisk Exelon

Exelon

Rivastigimine 1.5/3/4.5/6mg

Generic Exelon is used for treating mild to moderate dementia (eg, impairment of memory or judgement, abstract thinking, changes in personality) in patients with Alzheimer disease or Parkinson disease.
Mer Info ...
kr 6.97

Generisk Haridra

Haridra

Haridra 60pills

Haridra (Turmeric/Curcuma longa) is a vital herb in Ayurvedic medicine, whose spice form can be recognized by its dazzling yellow color. The rhizome of the herb, used either fresh or dried, has a host of medicinal benefits. It acts as a carminative and also enhances the complexion and skin tone. Apart from that, Haridra can be used to combat liver damage, respiratory disorders and ulcers.
Mer Info ...
kr 83.52

Generisk Kemadrin

Kemadrin

Procyclidine 5mg

Generic Kemadrin is used for treating Parkinson disease.
Mer Info ...
kr 7.50

Generisk Melatonin

Melatonin

Melatonin 3mg

Människor använder melatonin för att justera kroppens interna klocka. Den används för jetlag, för att justera sömnväckningscykel hos personer vars dagliga arbetsschema förändras (skiftförloppsförlust) och för att hjälpa blinda personer att upprätta en dag och nattcykel. Melatonin används också när man har en oförmåga att somna (sömnlöshet); fördröjt sömfas-syndrom (DSPS); snabb ögonrörelse sova beteendestörning (RBD); sömnlöshet associerad med uppmärksamhetsunderskott-hyperaktivitetsstörning (ADHD); sömnlöshet på grund av vissa högt blodtrycksmedicin som kallas beta-blockerare; och sömnproblem hos barn med utvecklingsstörningar, inklusive autism, cerebral pares och intellektuella funktionshinder. Det används också som sömnhjälp efter avbrytande av användning av bensodiazepinläkemedel och för att minska biverkningarna när man slutar röka. Vissa människor använder melatonin för Alzheimers sjukdom eller minnesförlust (demens), bipolär sjukdom, en lungsjukdom som kallas kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), sömnlöshet orsakad av beta-blockerande läkemedel, endometrios, öronring, depression eller säsongssyndrom (SAD), mild psykisk nedsättning, icke alkoholisk leversjukdom, kronisk trötthetssyndrom (CFS), fibromyalgi, rastlös bensyndrom, en inflammatorisk sjukdom som kallas sarkoidos, schizofreni, migrän och andra huvudvärk, åldersrelaterad synförlust, godartad prostatahyperplasi (BPH) Irritabel tarmsyndrom (IBS), benförlust (osteoporos), en rörelsestörning som kallas tardiv dyskinesi (TD), sur refluxsjukdom, Helicobacter pylori (H. pylori), träningsförmåga, infertilitet, epilepsi, åldrande, för klimakteriet, metaboliskt syndrom, för återhämtning efter operation, agitation orsakad av anestesi, stress, ofrivillig rörelsestörning (tardiv dyskinesi), förändringar i hjärtfrekvensen när man rörar från en sänkningsposition till sittande ställning (pos turalykardi-syndrom), delirium, oförmåga att kontrollera urinering, käksmärta, inflammatorisk tarmsjukdom (ulcerös kolit) och för födelsekontroll.
Mer Info ...
kr 3.72

Generisk Mirapex

Mirapex

Pramipexole 0.125/0.25/0.5/1mg

Generic Mirapex has some of the same effects as a chemical called dopamine, which occurs naturally in your body. Low levels of dopamine in the brain are associated with Parkinson's disease. Pramipexole tablets are used to treat signs and symptoms of Parkinson's disease and for the treatment of Restless Legs Syndrome (RLS)
Mer Info ...
kr 4.65

Generisk Namenda

Namenda

Memantine 5/10mg

Generic Namenda reduces the actions of chemicals in the brain that may contribute to the symptoms of Alzheimer's disease. Generic Namenda is used to treat moderate to severe dementia of the Alzheimer's type.
Mer Info ...
kr 6.27

Generisk Namzaric

Namzaric

Donezepil And Memantine 5mg + 5mg

Namzaric innehåller en kombination av donepezil och memantin. Donepezil förbättrar nervcellernas funktion i hjärnan. Medlet fungerar genom att förhindra nedbrytning av en kemikalie kallad acetylkolin. Människor med demenstillstånd brukar ha lägre nivåer av den här kemikalien, vilket är viktigt för bättre minne, tänkande och resonemang. Memantin minskar aktivitet av dessa kemikalier i hjärnan som kan bidra till symptomen på Alzheimers sjukdom. Namzaric används för att behandla måttlig och svår demens av Alzheimertyp.
Mer Info ...
kr 14.87

Generisk Nootropil

Nootropil

Piracetam 400/800mg

Generic Nootropil är ett nootropiskt medel, dvs en psykotropisk drog som direkt förbättrar effektiviteten av de högre epencephaliska funktionera i hjärnan som är involverade i kognitiva processer som är relaterade till lärande, minne, tanke och medvetande, både i normalt och bristande tillstånd utan att vara en sedativ psykostimulant.
Mer Info ...
kr 8.37

Generisk Parlodel

Parlodel

Bromocriptine 2.5mg

Generic Parlodel is used for treating Parkinson disease, certain conditions caused by too much prolactin in the blood (eg, excessive or abnormal breast milk production), certain menstrual problems or abnormally large growth of certain body parts (acromegaly).
Mer Info ...
kr 12.55

Generisk Reminyl

Reminyl

Galantamine 4/8mg

Generic Reminyl improves the function of nerve cells in the brain. It works by preventing the breakdown of a chemical called acetylcholine (ah see til KO leen). People with dementia usually have lower levels of this chemical, which is important for the processes of memory, thinking, and reasoning. Galantamine is used to treat mild to moderate dementia caused by Alzheimer's disease. Galantamine may also be used for purposes not listed in this medication guide.
Mer Info ...
kr 12.55

Generisk Requip

Requip

Ropinirole 0.25/0.5/1/2mg

Generic Requip is used for treating Parkinson disease and restless leg syndrome (RLS).
Mer Info ...
kr 5.58

Generisk Sinemet

Sinemet

Carbidopa - Levodopa 10mg + 100/25mg + 100/25mg + 250mg

Generic Sinemet is used for treating symptoms associated with Parkinson disease and parkinsonism-like symptoms caused by other conditions.
Mer Info ...
kr 4.81

Generisk Sinemet Cr

Sinemet Cr

Carbidopa - Levodopa 50mg + 200mg

Generic Sinemet Controlled-Release is used for treating symptoms associated with Parkinson disease and parkinsonism-like symptoms caused by other conditions.
Mer Info ...
kr 8.00

Generisk Stalevo

Stalevo

Carbidopa - Levodopa - Entacapone 25mg + 100mg + 200mg

LEVODOPA is converted to a chemical called dopamine (DOE pa meen) in the brain. Symptoms of Parkinson's disease may be caused by low levels of dopamine in the brain. CARBIDOPA helps prevent the breakdown of levodopa before it can reach the brain and take effect. ENTACAPONE increases levels of levodopa in the body. The combination of carbidopa, entacapone, and levodopa is used to treat Parkinson symptoms such as muscle stiffness, tremors, spasms, and poor muscle control.
Mer Info ...
kr 8.36

Generisk Symmetrel

Symmetrel

Amantadine 100mg

Generic Symmetrel is an antiviral. It is used to prevent or treat certain influenza (flu) infections (type A). It may be given alone or along with flu shots. Generic Symmetrel will not work for colds, other types of flu or other virus infections. This medicine is also used to treat Parkinson's disease and other movement disorders.
Mer Info ...
kr 9.30
Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.