Allergi

Generisk Acular

Acular

Ketorolac Tromethamine 0.5% 5ml

Generic Acular relieves the itchy eyes brought on by seasonal allergies. It is also prescribed to reduce inflammation after cataracts have been removed from the eyes.
Mer Info ...
kr 42.18

Generisk Allegra

Allegra

Fexofenadine 30/120/180mg

Generic Allegra is used for treating seasonal allergy symptoms such as sneezing, runny nose, itchy throat, or itchy, watery eyes. It is also used to treat hives and skin itching.
Mer Info ...
kr 5.97

Generisk Antivert

Antivert

Meclizine 25mg

Generic Antivert is used to treat or prevent nausea, vomiting, and dizziness caused by motion sickness. It is also used to treat symptoms of vertigo (dizziness or spinning sensation) caused by disease that affects your inner ear.
Mer Info ...
kr 8.43

Generisk Aristocort

Aristocort

Triamcinolone 4mg

Generic Aristocort reduces the actions of chemicals in the body that cause inflammation, redness, and swelling. It is used to treat the inflammation caused by a number of conditions such as allergic reactions, eczema, and psoriasis.
Mer Info ...
kr 8.15

Generisk Astelin

Astelin

Azelastine 0.1% 10ml

Astelin nasal används för att lindra rinnande eller täppt näsa, nysning och PNDS. Dessa symtom kan orsakas av allergier eller andra tillstånd. Azelastine tillhör en klass av läkemedel som kallas antihistaminer. Det fungerar genom att blockera vissa naturliga ämnen som kallas histaminer och som är ansvariga för dessa symtom.
Mer Info ...
kr 269.86

Generisk Atarax

Atarax

Hydroxyzine 10/25mg

Generisk Atarax används för behandling av ångest, för sedering före och efter narkos, och för att behandla klåda på grund av vissa allergiska tillstånd inklusive nässelfeber och kontaktdermatit. HYDROXYZINE (en aktiv ingrediens) är ett antihistamin. Detta läkemedel används för att behandla allergiska symtom, inte allergi. Det används också för att behandla spänning. Detta läkemedel kan användas med andra läkemedel för att framkalla sömn innan operationen.
Mer Info ...
kr 5.86

Generisk Benadryl

Benadryl

Diphenhydramine 25mg

Kapslar Benadryl med en aktiv difenhydramin är en antihistamin som minskar effekterna av naturliga kemiska histamin i kroppen. Histamin kan ge symtom på nysning, klåda, vattna ögon och rinnande näsa. Benadryl används för att behandla nysningar, rinnande näsa, rinnande ögon, nässelfeber, hudutslag, klåda och andra allergiska symptom eller förkylning. Benadryl används också för att behandla rörelsesjuka, för att förbättra sömn och behandla vissa symtom på Parkinsons sjukdom.
Mer Info ...
kr 3.37

Generisk Bepreve

Bepreve

Bepotastine 1.50% 5ml

Bepreve (bepotastine) is an antihistamine eye drop that helps reduce the amount of the natural chemical histamine. Histamine can produce symptoms of itching or watery eyes. Bepreve is used to treat itchy eyes caused by allergies. This medicine should not be used to treat eye discomfort caused by wearing contact lenses.ntact lenses.
Mer Info ...
kr 252.99

Generisk Clarinex

Clarinex

Desloratadine 5mg

Generic Clarinex is used for treating the symptoms of allergic conditions (watery eyes, runny nose, itching eyes, sneezing, hives).
Mer Info ...
kr 9.70

Generisk Claritin

Claritin

Loratadine 10mg

Generic Claritin is used for relieving symptoms of seasonal allergies such as runny nose, sneezing, itchy, watery eyes or itching of the nose and throat.
Mer Info ...
kr 8.93

Generisk Cortaid

Cortaid

Hydrocortisone 1% 15g

Cortaid-kräm är en steorid för huden. Den minskar antalet kemikalier som orsakar inflammation i kroppen. Cortaid-kräm används för att behandla inflammationer i huden som orsakats av olika saker såsom allergiska reaktioner, exsem och psoriasis. Det finns många olika sorters Cortaid-kräm tillgängliga och alla märken nämns inte här.
Mer Info ...
kr 126.45

Generisk Danocrine

Danocrine

Danazol 50/100/200mg

Generic Danocrine affects the ovaries and pituitary gland and prevents the release of certain hormones in the body. It is used to treat endometriosis and fibrocystic breast disease. It is also used to prevent attacks of angioedema in people with an inherited form of this disorder.
Mer Info ...
kr 10.57

Generisk Dexone

Dexone

Dexamethasone 0.5mg

Generic Dexone depresses formation, release, and activity of endogenous mediators of inflammation, including prostaglandins, kinins, histamine, liposomal enzymes, and complement expression. Also modifies the body's immune response.
Mer Info ...
kr 4.69

Generisk Dymista

Dymista

Azelastine/fluticasone 140mcg/50mcg

Dymista nasal (för näsan) är ett kombinationsläkemedel som används för att behandla nasala symtom som nästäppa, nysning och rinnande näsa orsakade av säsongsallergier. Azelastine är en antihistamin som minskar effekterna av den naturliga kemiska histaminen i kroppen. Histamin kan producera nysning, klåda, vattna ögon och rinnande näsa. Fluticasone är en steroid som förhindrar frisättning av ämnen i kroppen som orsakar inflammation.
Mer Info ...
kr 252.99

Generisk Elocon

Elocon

Mometasone 5g

Generic Elocon is used to treat the inflammation and itching caused by a number of skin conditions such as allergic reactions, eczema, and psoriasis.
Mer Info ...
kr 84.36

Generisk Flonase

Flonase

Fluticasone Nasal 50mcg

Fluticasone nasal is used to treat nasal symptoms such as congestion, sneezing, and runny nose caused by seasonal or year-round allergies. Fluticasone nasal is for use in adults and children who are at least 2 years old.
Mer Info ...
kr 224.89

Generisk Haridra

Haridra

Haridra 60pills

Haridra (Turmeric/Curcuma longa) is a vital herb in Ayurvedic medicine, whose spice form can be recognized by its dazzling yellow color. The rhizome of the herb, used either fresh or dried, has a host of medicinal benefits. It acts as a carminative and also enhances the complexion and skin tone. Apart from that, Haridra can be used to combat liver damage, respiratory disorders and ulcers.
Mer Info ...
kr 84.22

Generisk Manjishtha

Manjishtha

Manjishtha 60pills

Manjishtha (Indian Madder/Rubia cordifolia) is helpful in skin conditions like uneven pigmentation and eczema. The Ayurvedic Pharmacopoeia of India recommends the use of the dried stem of Manjishtha in blood, skin and urogenital disorders, dysentery, piles, ulcers, inflammation, erysipelas, skin diseases and rheumatism.
Mer Info ...
kr 84.22

Generisk Neem

Neem

Neem 60pills

NEEM (Margosa Tree/Azadirachta indica) has been described in Ayurveda’s prime text, the Charaka Samhita, as sarva roga nivarini (that which keeps all diseases at bay) or arishtha (reliever of disease). Neem has been used in the Ayurvedic tradition for thousands of years for maintaining health and overall well-being. The roots, bark, gum, leaves, fruit, seed kernels and seed oil are all used in therapeutic preparations for both internal and topical use.
Mer Info ...
kr 84.22

Generisk Optivar

Optivar

Azelastine 0.05% 15ml

Optivar Ophthalmic används för att behandla kliande ögon som orsakas av allergier (allergisk konjunktivit). Azelastine tillhör en klass av läkemedel som kallas antihistaminer. Det fungerar genom att blockera vissa naturliga ämnen som kallas histaminer och som är ansvariga för allergiska symtom.

Mer Info ...
kr 58.97

Generisk Patanol

Patanol

Olopatadine Hcl 0.1% 5ml

Generic Patanol is an antihistamine that reduces the natural chemical histamine in the body. Histamine can produce symptoms of itching or watery eyes. Generic Patanol is used to treat ocular (eye) symptoms of allergic conditions, such as inflammation, itching, watering, and burning.
Mer Info ...
kr 168.58

Generisk Periactin

Periactin

Cyproheptadine 4mg

Generic Periactin is used to treat sneezing, runny nose, itching, watery eyes, hives, rashes, and other symptoms of allergies and the common cold.
Mer Info ...
kr 6.75

Generisk Phenergan

Phenergan

Promethazine 10/25mg

Generisk Phenergan hörs till en grupp av läkemedel som kallas fenotiaziner. Det fungerar genom att ändra kemikaliernas åtgärder i mans hjärna. Prometazin (den aktiva ingrediensen) fungerar också som en antihistamin. Det blockerar effekterna av det naturligt förekommande kemiska histaminet i mans kropp. Phenergan används för att behandla allergysymtom som klåda, rinnande näsa, nysningar, kliande eller vattna ögon, nässelfeber och kliande hudutslag. Phenergan förhindrar också rörelsesjuka och behandlar illamående och kräkningar eller smärta efter en operation. Det används också som lugnande medel eller sömnhjälpmedel.
Mer Info ...
kr 2.81

Generisk Phenergan Syrup

Phenergan Syrup

Promethazine 100ml

Generic Phenergan belongs to a group of drugs called phenothiazines. It works by changing the actions of chemicals in your brain. Promethazine (the active ingredient) also acts as an antihistamine. It blocks the effects of the naturally occurring chemical histamine in your body. Phenergan is used to treat allergy symptoms such as itching, runny nose, sneezing, itchy or watery eyes, hives, and itchy skin rashes. Phenergan also prevents motion sickness, and treats nausea and vomiting or pain after surgery. It is also used as a sedative or sleep aid.
Mer Info ...
kr 42.10

Generisk Rhinocort

Rhinocort

Budesonide 64mcg

Generisk Rhinocort(Budesonide) är en nässpray som innehåller budesonid, en kortikosteroid. Det hindrar frigörandet av ämnen i kroppen som orsakar inflammation. Budosonide används för att bota nasala symtom som täppthet, nysningar och rinnande näsa orsakad av säsongsbunden eller åretrunt-allergi. Budesonid används också för att förhindra att nasala polyper återkommer efter kirurgisk avlägsning.
Mer Info ...
kr 253.01

Generisk Singulair

Singulair

Montelukast 4/5/10mg

Generisk Singulair används för förebyggande av astma och långvarig behandling av astma. För vissa patienter är det också för att lindra rinnande näsa orsakas av allergi och för att förhindra astmaattacker efter fysisk ansträngning.
Mer Info ...
kr 7.38

Generisk Xyzal

Xyzal

Levocetirizine 5mg

Generisk Xyzal är en antihistamin som används för att behandla diverse allergi symptom, till exempel urtikaria. Det kan även användas för att minska kliande utslag och exsem. Den senaste forskningen visar att levocetirizine minskar astmaattacker med upp till 70% hos barn 
Mer Info ...
kr 4.22

Generisk Zyrtec

Zyrtec

Cetirizine 5/10mg

Generic Zyrtec is used to prevent or treat symptoms of hay fever and to treat cold or allergy symptoms such as sneezing, itching, watery eyes, or runny nose. It is also used to treat itching and swelling caused by chronic urticaria (hives).
Mer Info ...
kr 4.22
Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.