Υπέρταση

Γενόσημο Abana

Abana

Abana 60pills

Abana - is a herbal product that inhibits platelet aggregation, normalizes lipid profile, also functions as anti-hypertensive and antistress product.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 8.33

Γενόσημο Aceon

Aceon

Perindopril Erbumine 2/4/8mg

Generic Aceon is in a group of drugs called ACE inhibitors. It is used to treat high blood pressure (hypertension) and to prevent heart attack in people with coronary artery disease.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 1.44

Γενόσημο Adalat

Adalat

Nifedipine 10/20/30mg

Generic Adalat is used for treating high blood pressure and angina (chest pain).
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.46

Γενόσημο Adalat Cc

Adalat Cc

Nifedipine 30mg

Generic Adalat CC Extended-Release is used for treating high blood pressure.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 2.80

Γενόσημο Adcirca

Adcirca

Tadalafil 20mg

Adcirca (ταδαλαφίλη), χαλαρώνει τους μυς και αυξάνει τη ροή του αίματος σε συγκεκριμένες περιοχές του σώματος. Adcirca χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της πνευμονικής αρτηριακής υπέρτασης και τη βελτίωση της ικανότητας για άσκηση σε άνδρες και γυναίκες.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 1.60

Γενόσημο Aldactone

Aldactone

Spironolactone 25/100mg

Γενόσημο Aldactone χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του οιδήματος και της κατακράτησης υγρών σε ασθενείς με την συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, την κίρρωση του ήπατος ή των νεφρών (τον νεφρωσικό σύνδρομο). Επίσης χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της υψηλής αρτηριακής πίεσης. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία ή την πρόληψη χαμηλού επίπεδου καλίου στο αίμα.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.46

Γενόσημο Altace

Altace

Ramipril 1.25/2.5/5/10mg

Generic Altace is used for treating high blood pressure or decreasing the risk of heart attack, stroke, and death in certain patients. It may be used alone or with other medicines. It is used along with other medicines to manage heart failure and improve survival after a heart attack.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.60

Γενόσημο Avalide

Avalide

Irbesartan Hydrochlorothiazide 150mg + 12.5mg

Generic Avalide is a combination medication used to treat high blood pressure. One component belongs to a class of blood pressure medications that prevents the hormone angiotensin II from constricting the blood vessels, thereby allowing blood to flow more freely and keeping blood pressure down. The other component is a diuretic that increases the output of urine, removing excess fluid from the body and thus lowering blood pressure.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 1.50

Γενόσημο Avapro

Avapro

Irbesartan 150/300mg

Generic Avapro is used for treating high blood pressure. It may be used alone or with other blood pressure medicines.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.93

Γενόσημο Azor

Azor

Olmesartan And Amlodipine 20mg + 5/40mg + 5mg

Το φάρμακο Azor περιέχει ένα συνδυασμό της αμλοδιπίνης και της ολμεσαρτάνης. Η αμλοδιπίνη είναι ένας αναστολέας διαύλων ασβεστίου. Λειτουργεί με τη χαλάρωση των μυών της καρδιάς και των αιμοφόρων αγγείων. Η ολμεσαρτάνη είναι ένας ανταγωνιστής των υποδοχέων της αγγειοτασίνης ΙΙ. Η ολμεσαρτάνη διατηρεί τα αιμοφόρα αγγεία από την στένωση, πράγμα που μειώνει την αρτηριακή πίεση και βελτιώνει τη ροή του αίματος. Το Azor χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της υψηλής αρτηριακής πίεσης (της υπέρτασης). Η μείωση της αρτηριακής πίεσης μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης εγκεφαλικού επεισοδίου ή καρδιακής προσβολής.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 1.39

Γενόσημο Benicar

Benicar

Olmesartan 20/40mg

Generic Benicar is used to treat high blood pressure (hypertension).
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.90

Γενόσημο Benicar Hct

Benicar Hct

Olmesartan - Hydrochlorothiazide 20mg + 12.5mg

Generic Benicar HCT is a diuretic used to treat high blood pressure (hypertension).
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 1.05

Γενόσημο Bystolic

Bystolic

Nebivolol 2.5/5/10mg

Generic Bystolic is used in treatment of hypertension and for left ventricular failure.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.67

Γενόσημο Calan

Calan

Verapamil 40/80mg

Generic Calan is used for treating supraventricular tachycardia, a rhythm disturbance of the heart. It is also used for controlling heart rate response to other rhythm disturbances, specifically atrial fibrillation and atrial flutter.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.46

Γενόσημο Calan Sr

Calan Sr

Verapamil 120/240mg

Generic Calan Sustained-Release is used for treating high blood pressure. It may be used alone or other medicines.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.70

Γενόσημο Cartia

Cartia

Diltiazem Hcl 30/60/90/120mg

Generic Cartia is used for treating high blood pressure and chronic stable angina (chest pain). It may be used alone or in combination with other medicines.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.69

Γενόσημο Cartia Xt

Cartia Xt

Diltiazem Hcl 90/120/180mg

Generic Cartia XT is used for treating high blood pressure and chronic stable angina (chest pain). It may be used alone or in combination with other medicines.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.89

Γενόσημο Catapres

Catapres

Clonidine 100mcg

Το Catapres (κλονιδίνη) μειώνει την αρτηριακή πίεση μειώνοντας τα επίπεδα ορισμένων χημικών ουσιών στο αίμα σας. Αυτό επιτρέπει στα αιμοφόρα αγγεία σας να χαλαρώσουν και η καρδιά σας να χτυπά πιο αργά και εύκολα. Η μάρκα Catapres της κλονιδίνης χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της υπέρτασης (υψηλή αρτηριακή πίεση). Η μάρκα Kapvay κλονιδίνης χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της διαταραχής υπερκινητικότητας έλλειψης προσοχής (ADHD).
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.19

Γενόσημο Coreg

Coreg

Carvedilol 3.125/6.25/12.5/25mg

Generic Coreg is used for treating high blood pressure or certain types of heart failure. It may also be used after a heart attack to improve survival in certain patients. It may be used along with other medicines.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.52

Γενόσημο Cozaar

Cozaar

Losartan 25/50/100mg

Generic Cozaar is used for treating high blood pressure. It is also used to reduce the risk of stroke in certain patients with high blood pressure and for treating kidney disease in certain patients with type 2 diabetes.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.58

Γενόσημο Demadex

Demadex

Torsemide 10/20mg

Generic Demadex is used for treatment of edema (swelling) associated with heart, kidney, or liver failure or conditions when there is excess body water. It is also used alone or with other medicines to treat high blood pressure.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.51

Γενόσημο Diamox

Diamox

Acetazolamide 250mg

Generic Diamox is used for treating certain types of glaucoma in combination with other medicines. It is also used to treat or prevent symptoms of mountain sickness.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.58

Γενόσημο Diovan

Diovan

Valsartan 40/80/160mg

Generic Diovan is used for treating high blood pressure alone or with other medicines. It is also used for treating heart failure in patients who do not tolerate angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 1.00

Γενόσημο Diovan Hct

Diovan Hct

Valsartan - Hydrochlorothiazide 80mg + 12.5/160mg + 12.5mg

Generic Diovan HCT is used for treating high blood pressure.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 1.25

Γενόσημο Edarbi

Edarbi

Azilsartan 40/80mg

Το Edarbi (αζιλσαρτάνη) είναι ανταγωνιστής υποδοχέα αγγειοτενσίνης II. Το azilsartan κρατά τα αιμοφόρα αγγεία από το στένεμα, γεγονός που μειώνει την αρτηριακή πίεση και βελτιώνει τη ροή του αίματος. Το Edarbi χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της υψηλής αρτηριακής πίεσης (υπέρταση).
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 1.67

Γενόσημο Entresto

Entresto

Sacubutril + Valsartan 26mg + 24/51mg + 49mg

Το Entresto περιέχει ένα συνδυασμό sacubitril και βαλσαρτάνης. Το Sacubitril είναι φάρμακο για την αρτηριακή πίεση. Λειτουργεί με την αύξηση των επιπέδων ορισμένων πρωτεϊνών στο σώμα που μπορούν να διαστέλλουν (διευρύνουν) τα αιμοφόρα αγγεία. Αυτό βοηθά στη μείωση της αρτηριακής πίεσης μειώνοντας τα επίπεδα νατρίου. Η βαλσαρτάνη είναι ένας αναστολέας των υποδοχέων της αγγειοτενσίνης ΙΙ (μερικές φορές ονομάζεται ARB). Η βαλσαρτάνη διατηρεί τα αιμοφόρα αγγεία στενεύοντας, γεγονός που μειώνει την αρτηριακή πίεση και βελτιώνει τη ροή του αίματος. Το Entresto χρησιμοποιείται σε ορισμένα άτομα με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια. Αυτό το φάρμακο βοηθά στη μείωση του κινδύνου να χρειασθείτε να νοσηλευτείτε όταν τα συμπτώματα επιδεινώνονται και βοηθά στη μείωση του κινδύνου θανάτου από καρδιακή ανεπάρκεια.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 8.35

Γενόσημο Frumil

Frumil

Amiloride And Furosemide 5mg + 40mg

Generic Frumil is a combination of two diuretics used for treating fluid retention (oedema), either in the legs or on the lungs.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.74

Γενόσημο Hytrin

Hytrin

Terazosin 1/2/5mg

Generic Hytrin is used for treating high blood pressure and treating signs and symptoms of benign prostatic hyperplasia (BPH).
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 1.04

Γενόσημο Hyzaar

Hyzaar

Losartan - Hydrochlorothiazide 50mg + 12.5mg

Generic Hyzaar is used for treating high blood pressure. It may be used to decrease the risk of stroke in certain patients with high blood pressure.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.80

I-vegiehills

I-vegiehills

Vegiehills Blend 1mg

Herbal Iron Vegetable formulation contains Beetroot, Spinach & Barley Grass which is rich source of Iron, Calcium & Beta-carotenes considered as an excellent tonic for eyes. Nitrates may help improve blood circulation and control blood pressure. As an antioxidant it has a property which may help to enhance immunity. These tablets may help to improve the health of arteries and control blood pressure.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.19

Γενόσημο Inderal

Inderal

Propranolol 10/20/40mg

Το Generic Inderal χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της υψηλής αρτηριακής πίεσης ή της κολπικής μαρμαρυγής. Χρησιμοποιείται σε ασθενείς με στηθάγχη για τη μείωση της συχνότητας στηθάγχης και την αύξηση της ανοχής στην άσκηση. Για τη μείωση του κινδύνου καρδιακού θανάτου σε ορισμένους ασθενείς που έχουν επιβιώσει από καρδιακή προσβολή. Για τη διαχείριση ορισμένων τύπων δονήσεων, μια καρδιακή κατάσταση που ονομάζεται υπερτροφική υποαορτική στένωση ή ορισμένα συμπτώματα φαιοχρωμοκυτώματος (όγκου επινεφριδίων). Χρησιμοποιείται επίσης για την πρόληψη πονοκεφάλων ημικρανίας.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.46

Γενόσημο Inderal La

Inderal La

Propranolol 40/80mg

Generic Inderal LA is used for treating high blood pressure or atrial fibrillation. It is used in patients with angina to decrease angina frequency and increase exercise tolerance; to decrease the risk of heart death in certain patients who have survived a heart attack; to manage certain types of tremors, a heart condition called hypertrophic subaortic stenosis, or certain symptoms of pheochromocytoma (an adrenal tumor). It is also used to prevent migraine headaches.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.67

Γενόσημο Inspra

Inspra

Eplerenone 25/50mg

Η Επλερενόνη εμποδίζει τις ενέργειες της ορμόνης αλδοστερόνη στο σώμα. Η Αλδοστερόνη είναι σημαντική για την ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. Η Επλερενόνη χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση της συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας μετά από μία καρδιακή προσβολή. Η Επλερενόνη χρησιμοποιείται επίσης για την αντιμετώπιση της υψηλής αρτηριακής πίεσης (υπέρταση).
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 1.16

Kamagra® Soft

Kamagra Soft

Sildenafil Citrate 100mg

Το KamagraΒ® Soft είναι ένα ανάλογο σκεύασμα των κοινώς γνωστών ως ταμπλετών ViagraΒ® Soft και έχει 4 διαφορετικές γεύσεις: Φράουλα, Πορτοκάλι, Μπανάνα και Ανανάς, όλα σε μία συσκευασία καρτέλας. Τα δισκία είναι μη επικαλυμμένα, έτσι διαλύονται γρηγορότερα και θα παρατηρήσετε αποτέλεσμα συνήθως σε 15-20 λεπτά.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 1.67

Γενόσημο Lasix

Lasix

Furosemide 40/100mg

Το γενόσημο Lasix χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της υψηλής αρτηριακής πίεσης ή την κατακράτηση υγρών (οίδημα) που σχετίζεται με συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, ηπατική νόσο ή νεφρική νόσο.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.35

Γενόσημο Lasuna

Lasuna

Lasuna 60pills

Lasuna (Garlic/Allium sativum) is well-known as a pungent, culinary spice in several cultures; the herb is one of the most researched plants for its medicinal benefits. Scientists at the Department of Medicinal Chemistry, Hebrew University-Hassadah Medical School, Jerusalem, recently studied Lasuna for its antioxidant activity and support of normal cardiovascular function. They found the herb to be supportive of normal plasma lipid levels and noted its various ‘positive influences’ (Molecular Nutrition and Food Research, November 2007, 51(11):1365-81).
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 8.33

Γενόσημο Livalo

Livalo

Pitavastatin 1/2/4mg

Το Livalo (pitavastatin ή ή πιταβαστατίνη) ανήκει σε μια ομάδα φαρμάκων που ονομάζονται αναστολείς αναγωγάσης HMG CoA ή "στατίνες". Η πιταβαστατίνη μειώνει τα επίπεδα της «κακής» χοληστερόλης (της λιποπρωτεΐνης χαμηλής πυκνότητας ή του LDL) και των τριγλυκεριδίων στο αίμα, ενώ αυξάνει τα επίπεδα της «καλής» χοληστερόλης (της λιποπρωτεΐνης υψηλής πυκνότητας ή του HDL). Το Livalo χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της υψηλής χοληστερόλης στους ενήλικες. Η μείωση της χοληστερόλης μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη καρδιακών παθήσεων και σκλήρυνσης των αρτηριών, σε συνθήκες που μπορεί να οδηγήσουν σε μια καρδιακή προσβολή, ένα εγκεφαλικό επεισόδιο και αγγειακές παθήσεις.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.70

Γενόσημο Lopressor

Lopressor

Metoprolol 25/50/100mg

Generic Lopressor is used for treating high blood pressure, long-term treatment of chest pain and reducing the risk of death because of heart problems in patients who have had a heart attack.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.58

Γενόσημο Lozol

Lozol

Indapamide 1.5/2.5mg

Generic Lozol is a diuretic used to treat high blood pressure and swelling due to excess fluid in the body.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.93

Γενόσημο Lozol Sr

Lozol Sr

Indapamide 1.50/2.5mg

Generic Lozol SR treats fluid retention (edema) in people with congestive heart failure. This medication is also used to treat high blood pressure.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.90

Γενόσημο Melatonin

Melatonin

Melatonin 3mg

Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τη μελατονίνη για να ρυθμίσουν το εσωτερικό ρολόι του σώματος. Χρησιμοποιείται για χρονική υστέρηση, για την προσαρμογή των κύκλων ύπνου-αφύπνισης σε άτομα των οποίων το καθημερινό πρόγραμμα εργασίας μεταβάλλεται (διαταραχή εργασίας μετατόπισης) και για τη βοήθεια των τυφλών να καθιερώσουν έναν κύκλο ημέρας και νύχτας. Η μελατονίνη χρησιμοποιείται επίσης για την αδυναμία του ύπνου (αϋπνία). σύνδρομο καθυστερημένης φάσης ύπνου (DSPS). γρήγορη διαταραχή συμπεριφοράς στον ύπνο των ματιών (RBD). αϋπνία που σχετίζεται με διαταραχή έλλειψης προσοχής-υπερκινητικότητας (ADHD). αϋπνία λόγω ορισμένων φαρμάκων υψηλής πίεσης του αίματος που ονομάζονται βήτα αναστολείς. και προβλήματα ύπνου σε παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένου του αυτισμού, της εγκεφαλικής παράλυσης και των διανοητικών αναπηριών. Χρησιμοποιείται επίσης ως βοήθημα ύπνου μετά τη διακοπή της χρήσης φαρμάκων βενζοδιαζεπίνης και τη μείωση των ανεπιθύμητων ενεργειών της διακοπής του καπνίσματος. Ορισμένοι άνθρωποι χρησιμοποιούν μελατονίνη για τη νόσο του Alzheimer και απώλεια μνήμης (άνοια), διπολική διαταραχή, πνευμονική νόσο που ονομάζεται χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (COPD), αϋπνία προκαλούμενη από φάρμακα βήτα-αναστολέα, ενδομητρίωση, χτύπημα στα αυτιά, κατάθλιψη απο εποχιακή συναισθηματική διαταραχή (CFS), ινομυαλγία, σύνδρομο ανήσυχων ποδιών, φλεγμονώδης νόσος που ονομάζεται σαρκοείδωση, σχιζοφρένεια, ημικρανία και άλλοι πονοκέφαλοι, απώλεια όρασης σχετιζόμενη με την ηλικία, καλοήθη υπερπλασία του προστάτη, καλοήθης πνευμονική υπέρταση, το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου (IBS), απώλεια οστικής μάζας (οστεοπόρωση), διαταραχή κινητικότητας που ονομάζεται όψιμη δυσκινησία (TD), ασθένεια παλινδρόμησης οξέος, Helicobacter pylori (H.pylori), άσκηση, στειρότητα, επιληψία, γήρανση, εμμηνόπαυση, για αποκατάσταση μετά από χειρουργική επέμβαση, διέγερση που προκαλείται από αναισθησία, άγχος, ακούσια κινητική διαταραχή (όψιμη δυσκινησία), μεταβολές στον καρδιακό ρυθμό όταν μεταβαίνετε από τοποθέτηση σε καθιστή (pos σύνδρομο ταρχιδιακής ταχυκαρδίας), παραλήρημα, αδυναμία ελέγχου της ούρησης, πόνος της γνάθου, φλεγμονώδης νόσο του εντέρου (ελκώδης κολίτιδα) και έλεγχος των γεννήσεων.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.37

Γενόσημο Micardis

Micardis

Telmisartan 20/40/80mg

Generic Micardis is used to treat high blood pressure (hypertension).
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.63

Γενόσημο Micardis Hct

Micardis Hct

Telmisartan - Hydrochlorothiazide 40mg + 12.5mg

Generic Micardis HCT is used to treat high blood pressure (hypertension).
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 1.05

Γενόσημο Microzide

Microzide

Hydrochlorothiazide 12.5/25mg

Generic Microzide is a thiazide diuretic that helps prevent your body from absorbing too much salt, which can cause fluid retention. It is used for treating high blood pressure.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.57

Γενόσημο Minipress

Minipress

Prazosin 2/5mg

Generic Minipress is used for treating high blood pressure and benign prostatic hyperplasia (BPH).
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.67

Γενόσημο Norvasc

Norvasc

Amlodipine 2.5/5/10mg

Generic Norvasc is used for treating high blood pressure and angina (chest pain). It may be used alone or with other medicines.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.44

Γενόσημο Revatio

Revatio

Sildenafil 20mg

Generic Revation relaxes muscles and increases blood flow to particular areas of the body.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 1.39

Γενόσημο Tenoretic

Tenoretic

Atenolol - Chlorthalidone 100mg + 25mg

Generic Tenoretic is a beta-blocker and diuretic combination. It is used for treating high blood pressure.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.85

Γενόσημο Tenormin

Tenormin

Atenolol 25/50/100mg

Γενόσημο Tenormin χρησιμοποιείται για τη μείωση του θάνατου που οφείλεται σε καρδιακά προβλήματα μετά από την καρδιακή προσβολή. ΑΤΕΝΟΛΌΛΗ (ένα ενεργό συστατικό) είναι ο β-αδρενεργικός αναστολέας. Οι β-αδρενεργικοί-αναστολείς μειώνουν το φόρτο εργασίας για την καρδιά και την βοηθάνε να λειτουργεί πιο τακτικά. Αυτό το φάρμακο χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της υψηλής πίεσης του αίματος και για να αποτρέψει τον πόνο στο στήθος. Επίσης, χρησιμοποιείται για να προστατεύσει την καρδιά κατά τη διάρκεια μιας καρδιακής προσβολής και να αποτρέψει επιπλέον καρδιακή προσβολή από το να συμβεί
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.45

Γενόσημο Trandate

Trandate

Labetalol 100mg

Generic Trandate is an alpha- and beta-blocker used to treat high blood pressure. It may be used alone or in combination with other medicines, such as diuretics.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.70

Γενόσημο Tribenzor

Tribenzor

Olmesartan, Amlodipine And Hydrochlorothiazide 20mg + 5mg + 12.5/40mg + 5mg + 12.5mg

Το φάρμακο Tribenzor περιέχει ένα συνδυασμό της αμλοδιπίνης, της υδροχλωροθειαζίδης και της ολμεσαρτάνης. Η αμλοδιπίνη είναι ένας αναστολέας διαύλων ασβεστίου που χαλαρώνει (διευρύνει) τα αιμοφόρα αγγεία και βελτιώνει τη ροή του αίματος. Η υδροχλωροθειαζίδη είναι ένα θειαζιδικό διουρητικό (χάπι νερού) που βοηθά στην αποτροπή του σώματός σας να απορροφά υπερβολικό άλας, το οποίο μπορεί να προκαλέσει κατακράτηση υγρών. Η ολμεσαρτάνη είναι ένας ανταγωνιστής των υποδοχέων της αγγειοτενσίνηςς ΙΙ που διατηρεί τα αιμοφόρα αγγεία από την στένωση, πράγμα που μειώνει την αρτηριακή πίεση και βελτιώνει τη ροή του αίματος. Το Tribenzor χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της υψηλής αρτηριακής πίεσης (υπέρτασης).
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 1.67

Γενόσημο Vaseretic

Vaseretic

Enalapril - Hydrochlorothiazide 10mg + 25mg

Generic Vaseretic is used for lowering high blood pressure. It works by removing excess fluid from the body and helping to relax blood vessels.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.85

Γενόσημο Vasotec

Vasotec

Enalapril 2.5/5/10mg

Generic Vasotec is used for treating high blood pressure, heart failure, and other heart problems. Enalapril is an angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor. It works by helping to relax blood vessels.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.58

Γενόσημο Zebeta

Zebeta

Bisoprolol Fumarate 5/10mg

Generic Zebeta is used for treatment of high blood pressure. It is a beta-blocker. It works by interfering with certain body chemicals, which cause the heart to beat with less force and pump out less blood.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.65

Γενόσημο Zestoretic

Zestoretic

Lisinopril - Hctz 5mg + 12.5mg

Generic Zestoretic is used to treat hypertension (high blood pressure). Hydrochlorothiazide is a thiazide diuretic (water pill) that helps prevent your body from absorbing too much salt, which can cause fluid retention. Lisinopril lowers blood pressure and also relieves symptoms of fluid retention.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.85

Γενόσημο Zestril

Zestril

Lisinopril 2.5/5/10mg

Γενόσημο Zestril χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της υψηλής πίεσης του αίματος, μόνο του ή μαζί με άλλα φάρμακα. Επίσης χρησιμοποιείται για την διαχείριση της καρδιακής ανεπάρκειας ή για τη βελτίωση της επιβίωσης μετά από την καρδιακή προσβολή.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.52

Γενόσημο Ziac

Ziac

Biosoprolol - Hydrochlorothiazide 2.5mg + 6.25/5mg + 6.25mg

Ziac is used for treating high blood pressure.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.92
Διαμένοντας στον ιστότοπό μας, συμφωνείτε αυτόματα με την αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.