Καρδιαγγειακά Νοσήματα

Γενόσημο Abana

Abana

Abana 60pills

Abana - is a herbal product that inhibits platelet aggregation, normalizes lipid profile, also functions as anti-hypertensive and antistress product.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 8.22

Γενόσημο Aceon

Aceon

Perindopril Erbumine 2/4/8mg

Generic Aceon is in a group of drugs called ACE inhibitors. It is used to treat high blood pressure (hypertension) and to prevent heart attack in people with coronary artery disease.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 1.42

Γενόσημο Adalat

Adalat

Nifedipine 10/20/30mg

Generic Adalat is used for treating high blood pressure and angina (chest pain).
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.46

Γενόσημο Adalat Cc

Adalat Cc

Nifedipine 30mg

Generic Adalat CC Extended-Release is used for treating high blood pressure.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 2.76

Γενόσημο Aggrenox

Aggrenox

Aspirin - Dipyridamole 25mg + 200mg

Generic Aggrenox is used for reducing the risk of stroke in patients who have previously had a stroke due to a blood clot in the brain. It is also used to reduce the risk of stroke in patients who have had transient ischemic attacks (TIAs).
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.79

Γενόσημο Altace

Altace

Ramipril 1.25/2.5/5/10mg

Generic Altace is used for treating high blood pressure or decreasing the risk of heart attack, stroke, and death in certain patients. It may be used alone or with other medicines. It is used along with other medicines to manage heart failure and improve survival after a heart attack.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.59

Arjuna Vegie

Arjuna Vegie

Arjuna 1mg

Arjuna vegie capsules for Heart Care is the best herb that helps in maintaining healthy heart (cardiac control), relieving mental stress & nervousness. Each capsule contains 250 mg Arjuna Powder and 250 mg of extract (as dry extract) from Arjuna Bark (Terminalia Arjuna) (8:1) (equivalent to 2000 mg of Arjuna Bark. When assayed these capsules contain Tannin NLT 12%, Arjunic acid 0.5%. In Ayurvedic herbalism for thousands of years, Arjuna has been historically used to improve heart function. Arjuna is considered to deliver optimum support for normal heart muscle function and coronary artery health. Terminalia Arjuna herb demonstrates antioxidant activities. This has been backed up with numerous modern scientific studies demonstrating the positive effect of its component herb to provide to support cardiovascular health and overall health and wellness. Arjuna helps in maintaining healthy cholesterol levels.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.16

Γενόσημο Azor

Azor

Olmesartan And Amlodipine 20mg + 5/40mg + 5mg

Το φάρμακο Azor περιέχει ένα συνδυασμό της αμλοδιπίνης και της ολμεσαρτάνης. Η αμλοδιπίνη είναι ένας αναστολέας διαύλων ασβεστίου. Λειτουργεί με τη χαλάρωση των μυών της καρδιάς και των αιμοφόρων αγγείων. Η ολμεσαρτάνη είναι ένας ανταγωνιστής των υποδοχέων της αγγειοτασίνης ΙΙ. Η ολμεσαρτάνη διατηρεί τα αιμοφόρα αγγεία από την στένωση, πράγμα που μειώνει την αρτηριακή πίεση και βελτιώνει τη ροή του αίματος. Το Azor χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της υψηλής αρτηριακής πίεσης (της υπέρτασης). Η μείωση της αρτηριακής πίεσης μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης εγκεφαλικού επεισοδίου ή καρδιακής προσβολής.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 1.37

Γενόσημο Brilinta

Brilinta

Ticagrelor 90mg

Ticagrelor helps to prevent platelets in your blood from sticking together and forming a blood clot. An unwanted blood clot can occur with certain heart or blood vessel conditions. It makes risk of stroke repeating lower.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 3.48

Brilinta®

Brand Brilinta

Ticagrelor 90mg

Το Brilinta® χρησιμοποιείται για να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης εγκεφαλικού επεισοδίου, σοβαρών καρδιακών προβλημάτων μετά από καρδιακή προσβολή και απο σοβαρό θωρακικό άλγος (στηθάγχη), προεκβάλλοντας τη δημιουργία θρόμβων του αίματος.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 4.03

Γενόσημο Bystolic

Bystolic

Nebivolol 2.5/5/10mg

Generic Bystolic is used in treatment of hypertension and for left ventricular failure.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.66

Γενόσημο Calan

Calan

Verapamil 40/80mg

Generic Calan is used for treating supraventricular tachycardia, a rhythm disturbance of the heart. It is also used for controlling heart rate response to other rhythm disturbances, specifically atrial fibrillation and atrial flutter.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.46

Γενόσημο Calan Sr

Calan Sr

Verapamil 120/240mg

Generic Calan Sustained-Release is used for treating high blood pressure. It may be used alone or other medicines.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.69

Γενόσημο Cartia

Cartia

Diltiazem Hcl 30/60/90/120mg

Generic Cartia is used for treating high blood pressure and chronic stable angina (chest pain). It may be used alone or in combination with other medicines.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.68

Γενόσημο Cartia Xt

Cartia Xt

Diltiazem Hcl 90/120/180mg

Generic Cartia XT is used for treating high blood pressure and chronic stable angina (chest pain). It may be used alone or in combination with other medicines.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.88

Γενόσημο Catapres

Catapres

Clonidine 100mcg

Το Catapres (κλονιδίνη) μειώνει την αρτηριακή πίεση μειώνοντας τα επίπεδα ορισμένων χημικών ουσιών στο αίμα σας. Αυτό επιτρέπει στα αιμοφόρα αγγεία σας να χαλαρώσουν και η καρδιά σας να χτυπά πιο αργά και εύκολα. Η μάρκα Catapres της κλονιδίνης χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της υπέρτασης (υψηλή αρτηριακή πίεση). Η μάρκα Kapvay κλονιδίνης χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της διαταραχής υπερκινητικότητας έλλειψης προσοχής (ADHD).
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.18

Γενόσημο Cordarone

Cordarone

Amiodarone 100/200mg

Generic Cordarone is an antiarrhythmic medication that affects the rhythm of heartbeats. It is used to help keep the heart beating normally in people with life-threatening heart rhythm disorders.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.82

Γενόσημο Coreg

Coreg

Carvedilol 3.125/6.25/12.5/25mg

Generic Coreg is used for treating high blood pressure or certain types of heart failure. It may also be used after a heart attack to improve survival in certain patients. It may be used along with other medicines.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.51

Γενόσημο Coumadin

Coumadin

Warfarin 1/2/5mg

Generic Coumadin is used for treating or preventing blood clots that may occur in the veins and lungs. It is used to treat or prevent blood clots that may occur because of a certain type of abnormal heartbeat (atrial fibrillation) or heart valve replacement. It is also used to reduce the risk of death, recurring heart attack, or blood clotting events (eg, stroke) after a heart attack.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.53

Γενόσημο Diovan

Diovan

Valsartan 40/80/160mg

Generic Diovan is used for treating high blood pressure alone or with other medicines. It is also used for treating heart failure in patients who do not tolerate angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.98

Γενόσημο Edarbi

Edarbi

Azilsartan 40/80mg

Το Edarbi (αζιλσαρτάνη) είναι ανταγωνιστής υποδοχέα αγγειοτενσίνης II. Το azilsartan κρατά τα αιμοφόρα αγγεία από το στένεμα, γεγονός που μειώνει την αρτηριακή πίεση και βελτιώνει τη ροή του αίματος. Το Edarbi χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της υψηλής αρτηριακής πίεσης (υπέρταση).
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 1.65

Γενόσημο Effient

Effient

Prasugrel 5/10mg

Effient χρησιμοποιείται με ασπιρίνη από ασθενείς με καρδιακή νόσο (πρόσφατη καρδιακή προσβολή, ασταθής στηθάγχη) που υποβάλλονται σε κάποια καρδιακή διαδικασία (αγγειοπλαστική). Αυτό το φάρμακο βοηθά στην πρόληψη άλλων σοβαρών προβλημάτων καρδιάς / αιμοφόρων αγγείων (όπως καρδιακά επεισόδια, εγκεφαλικά επεισόδια, θρόμβοι αίματος σε στεντ). Λειτουργεί μπλοκάροντας τα αιμοπετάλια να κολλούν μεταξύ τους και εμποδίζει τους να σχηματίζουν επιβλαβείς θρόμβους αίματος. Αυτό το φαινόμενο "αντι-αιμοπεταλίων" βοηθάει στη διατήρηση της ομαλής ροής του αίματος στο σώμα σας.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.82

Γενόσημο Entresto

Entresto

Sacubutril + Valsartan 26mg + 24/51mg + 49mg

Το Entresto περιέχει ένα συνδυασμό sacubitril και βαλσαρτάνης. Το Sacubitril είναι φάρμακο για την αρτηριακή πίεση. Λειτουργεί με την αύξηση των επιπέδων ορισμένων πρωτεϊνών στο σώμα που μπορούν να διαστέλλουν (διευρύνουν) τα αιμοφόρα αγγεία. Αυτό βοηθά στη μείωση της αρτηριακής πίεσης μειώνοντας τα επίπεδα νατρίου. Η βαλσαρτάνη είναι ένας αναστολέας των υποδοχέων της αγγειοτενσίνης ΙΙ (μερικές φορές ονομάζεται ARB). Η βαλσαρτάνη διατηρεί τα αιμοφόρα αγγεία στενεύοντας, γεγονός που μειώνει την αρτηριακή πίεση και βελτιώνει τη ροή του αίματος. Το Entresto χρησιμοποιείται σε ορισμένα άτομα με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια. Αυτό το φάρμακο βοηθά στη μείωση του κινδύνου να χρειασθείτε να νοσηλευτείτε όταν τα συμπτώματα επιδεινώνονται και βοηθά στη μείωση του κινδύνου θανάτου από καρδιακή ανεπάρκεια.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 8.23

Γενόσημο Geriforte

Geriforte

Geriforte 100pills

GERIFORTE also known as StressCare in the US is a herbal ayurvedic formulation. Geriforte acts as an antioxidant, antistress and adaptogenic tonic. It provides a broad range of health benefits proven by clinical studies. Geriforte helps delay the physiological conditions that cause aging, accelerates cell regeneration and repair. It increases physical capacity, raises the threshold of fatigue and promotes overall well-being.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 20.56

Γενόσημο Haridra

Haridra

Haridra 60pills

Haridra (Turmeric/Curcuma longa) is a vital herb in Ayurvedic medicine, whose spice form can be recognized by its dazzling yellow color. The rhizome of the herb, used either fresh or dried, has a host of medicinal benefits. It acts as a carminative and also enhances the complexion and skin tone. Apart from that, Haridra can be used to combat liver damage, respiratory disorders and ulcers.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 8.22

I-vegiehills

I-vegiehills

Vegiehills Blend 1mg

Herbal Iron Vegetable formulation contains Beetroot, Spinach & Barley Grass which is rich source of Iron, Calcium & Beta-carotenes considered as an excellent tonic for eyes. Nitrates may help improve blood circulation and control blood pressure. As an antioxidant it has a property which may help to enhance immunity. These tablets may help to improve the health of arteries and control blood pressure.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.18

Γενόσημο Imdur

Imdur

Isosorbide Mononitrate 10/20/30/60mg

Generic Imdur is used for preventing angina (chest pain) caused by heart disease.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.41

Γενόσημο Inderal

Inderal

Propranolol 10/20/40mg

Το Generic Inderal χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της υψηλής αρτηριακής πίεσης ή της κολπικής μαρμαρυγής. Χρησιμοποιείται σε ασθενείς με στηθάγχη για τη μείωση της συχνότητας στηθάγχης και την αύξηση της ανοχής στην άσκηση. Για τη μείωση του κινδύνου καρδιακού θανάτου σε ορισμένους ασθενείς που έχουν επιβιώσει από καρδιακή προσβολή. Για τη διαχείριση ορισμένων τύπων δονήσεων, μια καρδιακή κατάσταση που ονομάζεται υπερτροφική υποαορτική στένωση ή ορισμένα συμπτώματα φαιοχρωμοκυτώματος (όγκου επινεφριδίων). Χρησιμοποιείται επίσης για την πρόληψη πονοκεφάλων ημικρανίας.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.46

Γενόσημο Inderal La

Inderal La

Propranolol 40/80mg

Generic Inderal LA is used for treating high blood pressure or atrial fibrillation. It is used in patients with angina to decrease angina frequency and increase exercise tolerance; to decrease the risk of heart death in certain patients who have survived a heart attack; to manage certain types of tremors, a heart condition called hypertrophic subaortic stenosis, or certain symptoms of pheochromocytoma (an adrenal tumor). It is also used to prevent migraine headaches.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.66

Γενόσημο Inspra

Inspra

Eplerenone 25/50mg

Η Επλερενόνη εμποδίζει τις ενέργειες της ορμόνης αλδοστερόνη στο σώμα. Η Αλδοστερόνη είναι σημαντική για την ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. Η Επλερενόνη χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση της συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας μετά από μία καρδιακή προσβολή. Η Επλερενόνη χρησιμοποιείται επίσης για την αντιμετώπιση της υψηλής αρτηριακής πίεσης (υπέρταση).
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 1.14

Γενόσημο Isordil

Isordil

Isosorbide Dinitrate 10mg

Generic Isordil is used for preventing symptoms of angina (chest pain) caused by heart disease. This medicine is used alone or with other medicines. This medicine is NOT intended for the immediate relief of acute attacks of angina.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.66

Γενόσημο Isordil Sublingual

Isordil Sublingual

Isosorbide Dinitrate 5mg

Generic Isordil Sublingual is used for preventing symptoms of angina (chest pain) caused by heart disease. This medicine is used alone or with other medicines. This medicine is NOT intended for the immediate relief of acute attacks of angina.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.54

Γενόσημο Lanoxin

Lanoxin

Digoxin 0.25mg

Generic Lanoxin is used for treating heart failure and slowing the heart rate in patients with chronic atrial fibrillation, a type of abnormal heart rhythm.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.46

Lipid Care

Lipid Care

- 1mg

ORGANIC INDIA Lipidcare capsules helps to maintain healthy cardio-vascular functions & normal cholesterol levels. It is an active immunomodulator & rich in antioxidants. It is made up of well know and safe lipid controlling herbs useful in prevention and treatment of raised lipid levels and their complications.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.25

Γενόσημο Livalo

Livalo

Pitavastatin 1/2/4mg

Το Livalo (pitavastatin ή ή πιταβαστατίνη) ανήκει σε μια ομάδα φαρμάκων που ονομάζονται αναστολείς αναγωγάσης HMG CoA ή "στατίνες". Η πιταβαστατίνη μειώνει τα επίπεδα της «κακής» χοληστερόλης (της λιποπρωτεΐνης χαμηλής πυκνότητας ή του LDL) και των τριγλυκεριδίων στο αίμα, ενώ αυξάνει τα επίπεδα της «καλής» χοληστερόλης (της λιποπρωτεΐνης υψηλής πυκνότητας ή του HDL). Το Livalo χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της υψηλής χοληστερόλης στους ενήλικες. Η μείωση της χοληστερόλης μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη καρδιακών παθήσεων και σκλήρυνσης των αρτηριών, σε συνθήκες που μπορεί να οδηγήσουν σε μια καρδιακή προσβολή, ένα εγκεφαλικό επεισόδιο και αγγειακές παθήσεις.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.69

Γενόσημο Lopressor

Lopressor

Metoprolol 25/50/100mg

Generic Lopressor is used for treating high blood pressure, long-term treatment of chest pain and reducing the risk of death because of heart problems in patients who have had a heart attack.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.57

Γενόσημο Melatonin

Melatonin

Melatonin 3mg

Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τη μελατονίνη για να ρυθμίσουν το εσωτερικό ρολόι του σώματος. Χρησιμοποιείται για χρονική υστέρηση, για την προσαρμογή των κύκλων ύπνου-αφύπνισης σε άτομα των οποίων το καθημερινό πρόγραμμα εργασίας μεταβάλλεται (διαταραχή εργασίας μετατόπισης) και για τη βοήθεια των τυφλών να καθιερώσουν έναν κύκλο ημέρας και νύχτας. Η μελατονίνη χρησιμοποιείται επίσης για την αδυναμία του ύπνου (αϋπνία). σύνδρομο καθυστερημένης φάσης ύπνου (DSPS). γρήγορη διαταραχή συμπεριφοράς στον ύπνο των ματιών (RBD). αϋπνία που σχετίζεται με διαταραχή έλλειψης προσοχής-υπερκινητικότητας (ADHD). αϋπνία λόγω ορισμένων φαρμάκων υψηλής πίεσης του αίματος που ονομάζονται βήτα αναστολείς. και προβλήματα ύπνου σε παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένου του αυτισμού, της εγκεφαλικής παράλυσης και των διανοητικών αναπηριών. Χρησιμοποιείται επίσης ως βοήθημα ύπνου μετά τη διακοπή της χρήσης φαρμάκων βενζοδιαζεπίνης και τη μείωση των ανεπιθύμητων ενεργειών της διακοπής του καπνίσματος. Ορισμένοι άνθρωποι χρησιμοποιούν μελατονίνη για τη νόσο του Alzheimer και απώλεια μνήμης (άνοια), διπολική διαταραχή, πνευμονική νόσο που ονομάζεται χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (COPD), αϋπνία προκαλούμενη από φάρμακα βήτα-αναστολέα, ενδομητρίωση, χτύπημα στα αυτιά, κατάθλιψη απο εποχιακή συναισθηματική διαταραχή (CFS), ινομυαλγία, σύνδρομο ανήσυχων ποδιών, φλεγμονώδης νόσος που ονομάζεται σαρκοείδωση, σχιζοφρένεια, ημικρανία και άλλοι πονοκέφαλοι, απώλεια όρασης σχετιζόμενη με την ηλικία, καλοήθη υπερπλασία του προστάτη, καλοήθης πνευμονική υπέρταση, το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου (IBS), απώλεια οστικής μάζας (οστεοπόρωση), διαταραχή κινητικότητας που ονομάζεται όψιμη δυσκινησία (TD), ασθένεια παλινδρόμησης οξέος, Helicobacter pylori (H.pylori), άσκηση, στειρότητα, επιληψία, γήρανση, εμμηνόπαυση, για αποκατάσταση μετά από χειρουργική επέμβαση, διέγερση που προκαλείται από αναισθησία, άγχος, ακούσια κινητική διαταραχή (όψιμη δυσκινησία), μεταβολές στον καρδιακό ρυθμό όταν μεταβαίνετε από τοποθέτηση σε καθιστή (pos σύνδρομο ταρχιδιακής ταχυκαρδίας), παραλήρημα, αδυναμία ελέγχου της ούρησης, πόνος της γνάθου, φλεγμονώδης νόσο του εντέρου (ελκώδης κολίτιδα) και έλεγχος των γεννήσεων.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.37

Γενόσημο Nimotop

Nimotop

Nimodipine 30mg

Generic Nimotop is used for reducing problems due to lack of oxygen caused by bleeding from a blood vessel in the brain.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 1.07

Γενόσημο Nitrostat

Nitrostat

Nitroglycerin 2.6/6.4mg

Nitrostat is in a group of drugs called nitrates. Nitrostat is used to treat or prevent attacks of chest pain (angina).
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.37

Γενόσημο Norvasc

Norvasc

Amlodipine 2.5/5/10mg

Generic Norvasc is used for treating high blood pressure and angina (chest pain). It may be used alone or with other medicines.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.43

Γενόσημο Plavix

Plavix

Clopidogrel 75mg

Generic Plavix is used for reducing the risk of stroke or heart attack in patients who have already had a heart attack or stroke or have other circulatory problems due to narrowing and hardening of the arteries.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.60

Γενόσημο Pletal

Pletal

Cilostazol 50/100mg

Generic Pletal is used for reducing attacks of intermittent claudication (pain, cramping, numbness, or weakness in the foot, hip, thigh, or buttocks) that may occur after walking.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.79

Γενόσημο Pradaxa

Pradaxa

Dabigatran 75/110/150mg

Το Πραντάξα βοηθάει αποτρέποντας τα αιμοπετάλιο από το να προσκολληθούν και να σχηματίσουν έναν θρόμβο αίματος. Το Πραντάξα χρησιμοποιείται για την πρόληψη των θρόμβων και για την μείωση του κινδύνου εγκεφαλικού σε άτομα με ένα συγκεκριμένο τύπο διαταραχής του καρδιακού ρυθμού. Το Πραντάξα χρησιμοποιείται επίσης για την αντιμετώπιση των θρόμβων στις φλέβες των ποδιών (εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση ή DVT) ή τις φλέβες στους πνεύμονες σας (πνευμονική εμβολή ή ΡΕ).
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 5.35

Γενόσημο Procoralan

Procoralan

Ivabradine 5mg

Το Procoralan λειτουργεί επηρεάζοντας την ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδιάς έτσι ώστε να επιβραδύνει τους καρδιακούς παλμούς. Η Ιβαβραδίνη χρησιμοποιείται σε συγκεκριμένους ανθρώπους που πάσχουν από χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια προκειμένου να τους βοηθήσει να ελαττώσουν τον κίνδυνο να χρειαστεί να νοσηλευτούν όταν τα συμπτώματα επιδεινωθούν. Το Ιβαβραδίνη δεν προορίζεται για χρήση αν έχετε ήδη συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας τα οποία έχουν επιδεινωθεί προσφάτως πριν το ξεκίνημα αυτής της φαρμακευτικής αγωγής. Το Ιβαβραδίνη μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς που δεν παρατίθενται σε αυτόν τον φαρμακευτικό οδηγό.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 1.10

Γενόσημο Ranexa

Ranexa

Ranolazine 500/1000mg

Το Ranexa (ρανολαζίνη) είναι ένα αντιστηθαγχικό φάρμακο το οποίο βελτιώνει τη ροή του αίματος και ενθαρρύνει την καρδιά να δουλεύει πιο αποτελεσματικά. Η ρανολαζίνη χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της χρόνιας στηθάγχης (πόνος στο στήθος). Δεν συνιστάται η χρήση της ρανολαζίνης κατά τη διάρκεια της οξείας επίθεσης της στηθάγχης.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.82

Γενόσημο Samsca

Samsca

Tolvaptan 15mg

Tolvaptan μειώνει το επίπεδο μιας ορμόνης που ρυθμίζει την ισορροπία του νερού και του αλατιού (νατρίου) στο σώμα. Τα υψηλά επίπεδα αυτής της ορμόνης μπορούν να προκαλέσουν ανισορροπία που έχει ως αποτέλεσμα χαμηλά επίπεδα νατρίου και κατακράτηση υγρών. Το tolvaptan χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της υπονατριαιμίας (χαμηλά επίπεδα νατρίου στο αίμα σας) σε άτομα με καρδιακή ανεπάρκεια και ορισμένες ορμονικές ανισορροπίες. Το tolvaptan βελτιώνει τη ροή των ούρων χωρίς να αναγκάσει το σώμα να χάσει πάρα πολύ νάτριο καθώς ουρείτε.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 8.23

Γενόσημο Shatavari

Shatavari

Shatavari 60pills

Shatavari regulates hormonal secretion and acts as a galactogogue in nursing women. Researchers at the Interdisciplinary School of Health Sciences, the University of Pune, India, also found Shatavari to be supportive of normal lymphocyte levels and immune system function.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 8.22

Γενόσημο Tambocor

Tambocor

Flecainide 50/100mg

Το Tambocor ανήκει στην ομάδα των φαρμάκων που ονομάζονται Αντιαρρυθμικά Κατηγορίας IC. Αυτό επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο χτυπάει η καρδιά σας. Η Φλεκαϊνίδη χρησιμοποιείται σε συγκεκριμένες καταστάσεις για την πρόληψη σοβαρών διαταραχών του καρδιακού ρυθμού.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.82

Γενόσημο Tenormin

Tenormin

Atenolol 25/50/100mg

Γενόσημο Tenormin χρησιμοποιείται για τη μείωση του θάνατου που οφείλεται σε καρδιακά προβλήματα μετά από την καρδιακή προσβολή. ΑΤΕΝΟΛΌΛΗ (ένα ενεργό συστατικό) είναι ο β-αδρενεργικός αναστολέας. Οι β-αδρενεργικοί-αναστολείς μειώνουν το φόρτο εργασίας για την καρδιά και την βοηθάνε να λειτουργεί πιο τακτικά. Αυτό το φάρμακο χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της υψηλής πίεσης του αίματος και για να αποτρέψει τον πόνο στο στήθος. Επίσης, χρησιμοποιείται για να προστατεύσει την καρδιά κατά τη διάρκεια μιας καρδιακής προσβολής και να αποτρέψει επιπλέον καρδιακή προσβολή από το να συμβεί
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.45

Γενόσημο Ticlid

Ticlid

Ticlopidine 250mg

Generic Ticlid is used for reducing the risk of stroke. It may also be used in combination with aspirin to prevent a blood clot from forming after a stent is placed in the coronary artery.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 1.71

Γενόσημο Tribenzor

Tribenzor

Olmesartan, Amlodipine And Hydrochlorothiazide 20mg + 5mg + 12.5/40mg + 5mg + 12.5mg

Το φάρμακο Tribenzor περιέχει ένα συνδυασμό της αμλοδιπίνης, της υδροχλωροθειαζίδης και της ολμεσαρτάνης. Η αμλοδιπίνη είναι ένας αναστολέας διαύλων ασβεστίου που χαλαρώνει (διευρύνει) τα αιμοφόρα αγγεία και βελτιώνει τη ροή του αίματος. Η υδροχλωροθειαζίδη είναι ένα θειαζιδικό διουρητικό (χάπι νερού) που βοηθά στην αποτροπή του σώματός σας να απορροφά υπερβολικό άλας, το οποίο μπορεί να προκαλέσει κατακράτηση υγρών. Η ολμεσαρτάνη είναι ένας ανταγωνιστής των υποδοχέων της αγγειοτενσίνηςς ΙΙ που διατηρεί τα αιμοφόρα αγγεία από την στένωση, πράγμα που μειώνει την αρτηριακή πίεση και βελτιώνει τη ροή του αίματος. Το Tribenzor χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της υψηλής αρτηριακής πίεσης (υπέρτασης).
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 1.65

Γενόσημο Vasotec

Vasotec

Enalapril 2.5/5/10mg

Generic Vasotec is used for treating high blood pressure, heart failure, and other heart problems. Enalapril is an angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor. It works by helping to relax blood vessels.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.57

Γενόσημο Vastarel

Vastarel

Trimetazidine 20/60mg

Vastarel είναι ένα αντι-αγγειακό φάρμακο. Κανονικοποιεί τον ενεργειακό μεταβολισμό των κυττάρων που υποβάλλονται σε υποξία ή ισχαιμία. Υποστηρίζει τον ενεργειακό μεταβολισμό της καρδιάς και των νευροαισθητικών οργάνων. Χρησιμοποιείται για την πρόληψη των κρίσεων στηθάγχης στη στεφανιαία νόσο, καθώς και στη νόσο του Meniere, εμβοές, ζάλη που προκαλείται από αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.82

Γενόσημο Xarelto

Xarelto

Rivaroxaban 20mg

Το γενόσημο Xarelto (ριβαροξαβάνη) είναι ένα αντιπηκτικό (αιμοδιαλυτικό) που εμποδίζει τη δημιουργία θρόμβων στο αίμα. Το Xarelto χρησιμοποιείται για την πρόληψη ή θεραπεία μιας μορφής θρόμβωσης που ονομάζεται βαθεία φλεβική θρόμβωση (DVT), η οποία μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία θρόμβων αίματος στους πνεύμονες (πνευμονική εμβολή). Η βαθεία φλεβική θρόμβωση μπορεί να εμφανιστεί μετά από ορισμένους τύπους εγχειρήσεων. Το Xarelto χρησιμοποιείται σε άτομα που παρουσιάζουν κολπική μαρμαρυγή (μια κατάσταση καρδιακής αρρυθμίας) με σκοπό τον περιορισμό του κινδύνου εμφράγματος εξαιτίας ενός θρόμβου.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 10.29

Γενόσημο Zestril

Zestril

Lisinopril 2.5/5/10mg

Γενόσημο Zestril χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της υψηλής πίεσης του αίματος, μόνο του ή μαζί με άλλα φάρμακα. Επίσης χρησιμοποιείται για την διαχείριση της καρδιακής ανεπάρκειας ή για τη βελτίωση της επιβίωσης μετά από την καρδιακή προσβολή.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.51
Διαμένοντας στον ιστότοπό μας, συμφωνείτε αυτόματα με την αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.