Διαβήτη

Γενόσημο Actoplus Met

Actoplus Met

Metformin And Pioglitazone 500mg

Generic ActoPlus Met is used for treating type 2 diabetes. It is used along with diet and exercise. It works by decreasing the amount of sugar the liver produces and the intestines absorb.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 1.08

Γενόσημο Actos

Actos

Pioglitazone Hydrochloride 15/30mg

Generic Actos is used for treating type 2 diabetes in certain patients. It is used along with diet and exercise.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.97

Γενόσημο Amaryl

Amaryl

Glimepiride 1/2/3/4mg

Generic Amaryl is used for treating type 2 diabetes in patients who cannot control blood sugar levels by diet and exercise alone.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.83

Γενόσημο Cozaar

Cozaar

Losartan 25/50/100mg

Generic Cozaar is used for treating high blood pressure. It is also used to reduce the risk of stroke in certain patients with high blood pressure and for treating kidney disease in certain patients with type 2 diabetes.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.58

Γενόσημο Ddavp

Ddavp

Desmopressin 10mcg

Το Γενόσημο DDAVP είναι μια τεχνητή μορφή της ορμόνης που απαντάται με φυσικό τρόπο στην υπόφυση. Αυτή η ορμόνη είναι σημαντική για πολλές λειτουργίες που συμπεριλαμβάνουν την κυκλοφορία του αίματος, την αρτηριακή πίεση, την λειτουργία των νεφρών και την ρύθμιση του τρόπου με τον οποίο το σώμα χρησιμοποιεί το νερό. Το Γενόσημο DDAVP χρησιμοποιείται για την θεραπεία της νυχτερινής ενούρησης, του κεντρικού κρανιακού άποιου διαβήτη και της αυξημένης δίψας και ούρησης που προκαλείται από χειρουργική επέμβαση ή τραυματισμό στο κεφάλι.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 37.54

Diabecon Ds

Diabecon Ds

Shilajeet, Indian Kino Tree’s, Gymnema’s 1mg

Diabecon DS® is a double strength phytopharmaceutical formulation for the effective management of type II diabetes.Diabecon helps in imbalanced carbohydrate metabolism. It takes care of biochemical parameters in the blood and long-term complications that affect vital organs such as eyes and kidneys. Double strength formulation.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.15

Diabohills®

Diabohills

Amalaki, Belpatra, Bivala, Gudmar, Guduchi, Holdee, Karela... 1mg

Diabohills is uniquely intended to bring down the high sugar level in the blood by the natural way. The 100% pure Diabohills is an Ayurvedic formulation of Gudmar, Karela, Amla, Jambu Seeds, Bivala, Guduchi, Mamejawa, Belpatra, Haldee, Trikatu etc. It has carminative, diuretic, anti-diabetic, antilipidemic, antioxidant, rejuvenating & hypoglycemic properties. Each ingredient is carefully chosen for its antioxidant effects. Moreover, these different herbs have a long tradition of utilization in Ayurveda, to recuperate the body and blend the psyche and soul. The various gainful mixes found inside these botanicals offer strong antioxidant prevention agent, antibacterial, antiviral, adaptogenic, and safe upgrading properties. It is viable advance generally wellbeing and bolster the body’s characteristic safeguards. When combined, these ingredients facilitate oxidative balance & help promote lipid & glucose metabolism.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.17

Γενόσημο Farxiga

Farxiga

Dapagliflozin 5/10mg

Η δαπαγλιφλοζίνη είναι ένα στοματιικό φάρμακο για το διαβήτη που βοηθάει στον έλεγχο των επιπέδων σακχάρου στο αίμα. Η δαπαγλιφλοζίνη λειτουργεί βοηθώντας τα νεφρά να απαλλαγούν από τη γλυκόζη στην κυκλοφορία του αίματός σας. Η δαπαγλιφλοζίνη χρησιμοποιείται μαζί με δίαιτα και τις ασκήσεις, για τη βελτίωση του ελέγχου του σακχάρου αίματος σε ενήλικες με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Η δαπαγλιφλοζίνη δεν είναι για τη θεραπεία του διαβήτη τύπου 1.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 2.63

Farxiga®

Brand Farxiga

Dapagliflozin 5/10mg

Το Farxiga® (Δαπαγλιφλοζίνη) είναι ένα στοματιικό φάρμακο για το διαβήτη που βοηθάει στον έλεγχο των επιπέδων σακχάρου στο αίμα. Το Farxiga® λειτουργεί βοηθώντας τα νεφρά να απαλλαγούν από τη γλυκόζη στην κυκλοφορία του αίματός σας. Το Farxiga® χρησιμοποιείται μαζί με δίαιτα και τις ασκήσεις, για τη βελτίωση του ελέγχου σακχάρου αίματος σε ενήλικες με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Farxiga® δεν είναι κατάλληλο για τη θεραπεία του διαβήτη τύπου 1.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 2.46

Γενόσημο Galvumet

Galvumet

Vidagliptin + Metformin 50mg + 1000/50mg + 500/50mg + 850mg

Το Galvumet είναι ένα συνδυασμένο φάρμακο που περιέχει δύο δραστικά συστατικά 50 mg βιλνταγλιπτίνης και 1000 mg μετφορμίνης. Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν ενδείκνυται ως συμπλήρωμα στη δίαιτα και την άσκηση για τη βελτίωση του γλυκαιμικού ελέγχου, σε ασθενείς των οποίων ο διαβήτης δεν ελέγχεται επαρκώς μόνο με υδροχλωρική μετφορμίνη, που έχουν ήδη υποβληθεί σε θεραπεία με συνδυασμό βιλδαγλιπτίνης και υδροχλωρικής μετφορμίνης ως ξεχωριστά δισκία. Η θεραπεία δεν πρέπει να ξεκινά με αυτόν τον συνδυασμό σταθερής δόσης. Επίσης, το Galvumet χορηγείται σε συνδυασμό με μία σουλφονυλουρία (δηλαδή θεραπεία τριπλού συνδυασμού) ως συμπλήρωμα στη δίαιτα και την άσκηση σε ασθενείς ανεπαρκώς ελεγχόμενους με μετφορμίνη και σουλφονυλουρία. Επίσης, το Galvumet συνταγογραφείται ως πρόσθετο στην ινσουλίνη ως συμπλήρωμα στη δίαιτα και στην άσκηση για τη βελτίωση του γλυκαιμικού ελέγχου σε ασθενείς, όταν η σταθερή δόση ινσουλίνης και μετφορμίνη από μόνη της δεν παρέχουν επαρκή γλυκαιμικό έλεγχο.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 1.72

Γενόσημο Galvus

Galvus

Vidagliptin 50mg

Το Galvus είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία βιλνταγλιπτίνη. Διατίθεται ως δισκία (50 mg). Το Galvus χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του διαβήτη του (2)δεύτερου τύπου . Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο του (μονοθεραπεία) σε ασθενείς με διαβήτη που δεν ελέγχονται επαρκώς με δίαιτα και άσκηση και δεν μπορούν να λάβουν μετφορμίνη. επίσης, μαζί με μετφορμίνη, θειαζολιδινεδιόνη ή σουλφονυλουρία (διπλή θεραπεία) όταν ο διαβήτης του ασθενούς δεν ελέγχεται επαρκώς από αυτό το άλλο φάρμακο που λαμβάνεται, αλλά χρησιμοποιείται μόνο σε συνδυασμό με μια σουλφονυλουρία σε ασθενείς που δεν μπορούν να λάβουν την μετφορμίνη. Επίσης, χρησιμοποιείται μαζί με μια σουλφονυλουρία και μετφορμίνη (τριπλή θεραπεία) σε ασθενείς στους οποίους ο διαβήτης δεν ελέγχεται επαρκώς από αυτά τα φάρμακα συν δίαιτα και άσκηση και μαζί με ινσουλίνη (με - χωρίς μετφορμίνη) σε ασθενείς των οποίων ο διαβήτης δεν ελέγχεται επαρκώς με δίαιτα και άσκηση συν σταθερή δόση ινσουλίνης.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 1.99

Γενόσημο Glucophage

Glucophage

Metformin 500/850/1000mg

Γενόσημο Glucophage είναι ένα αντιδιαβητικό φάρμακο του στόματος που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του τύπου 2 (μη-ινσουλινοεξαρτώμενο) σακχαρώδη διαβήτη. Βοηθά στον έλεγχο του σακχάρου στο αίμα. Η θεραπεία πάει σε συνδυασμό με δίαιτα και άσκηση. Αυτό το φάρμακο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο του ή με άλλα φάρμακα για τον διαβήτη.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.39

Γενόσημο Glucophage Xr

Glucophage Xr

Metformin 500/1000mg

Generic Glucophage Extended-Release is an oral antidiabetic medication used to treat type 2 (non-insulin-dependent) diabetes.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.58

Γενόσημο Glucotrol

Glucotrol

Glipizide 5mg

Generic Glucotrol is used for treating type 2 diabetes in patients who cannot control blood sugar levels by diet and exercise alone.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.42

Γενόσημο Glucotrol Xl

Glucotrol Xl

Glipizide 10mg

Generic Glucotrol XL is used for treating type 2 diabetes in patients who cannot control blood sugar levels by diet and exercise alone.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.63

Γενόσημο Glucovance

Glucovance

Glyburide(glibenclamide) - Metformin 2.5mg + 400/5mg + 500mg

Generic Glucovance is used for treating type 2 diabetes. It is used along with diet and exercise. It may be used alone or with other antidiabetic medicine.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.58

Gurmarhills Vegie

Gurmarhills Vegie

Gurmar Extract 1mg

Gurmar is an herb used in Ayurvedic medicine, the traditional medical system of India, for treating diabetes, constipation and minor digestive complaints. It is also used to facilitate weight loss.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.17

Γενόσημο Haridra

Haridra

Haridra 60pills

Haridra (Turmeric/Curcuma longa) is a vital herb in Ayurvedic medicine, whose spice form can be recognized by its dazzling yellow color. The rhizome of the herb, used either fresh or dried, has a host of medicinal benefits. It acts as a carminative and also enhances the complexion and skin tone. Apart from that, Haridra can be used to combat liver damage, respiratory disorders and ulcers.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 8.33

Holy Basil Vegie

Holy Basil Vegie

Holy Basil Extract 1mg

Holy Basil is revered as a sacred plant in Ayurveda, the ancient traditional herbal system of India. Holy Basil has more recently been shown to possess powerful adaptogenic properties with the ability to enhance the body's healthy response to normal daily life stress.* In addition, scientific studies have demonstrated that Holy Basil may support healthy carbohydrate metabolism and normal glucose management.It helps body adapt to daily life stress, supports normal carbohydrate metabolism.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.17

Jambuhills Vegie

Jambuhills Vegie

Jambubeej Extract 1mg

Jambu possesses antibacterial properties and is used to strengthen the teeth and gums. It is also useful in cases of diabetes by helping to lower blood sugar levels.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.17

Γενόσημο Janumet

Janumet

Sitagliptin - Metformin 500mg + 50/1000mg + 50mg

Generic Janumet and sitagliptin are oral diabetes medicines that help control blood sugar levels. Generic Janumet works by decreasing glucose (sugar) production in the liver and decreasing absorption of glucose by the intestines. Sitagliptin works by regulating the levels of insulin your body produces after eating
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 1.67

Γενόσημο Januvia

Januvia

Sitagliptin Phosphate 25/50/100mg

Sitagliptin is an oral diabetes medicine that helps control blood sugar levels. It works by regulating the levels of insulin your body produces after eating. Sitagliptin is for people with type 2 diabetes. It is sometimes used in combination with other diabetes medications, but is not for treating type 1 diabetes.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 2.94

Γενόσημο Jardiance

Jardiance

Empagliflozin 10/25mg

Το Jardiance (empagliflozin ή η εμαγλιφλοζίνη) είναι ένα του στόματος φάρμακο κατά το διαβήτη που βοηθά στη ρύθμιση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα. Η εμαγλιφλοζίνη λειτουργεί βοηθώντας τα νεφρά να απαλλαγούν από τη γλυκόζη στην κυκλοφορία του αίματός σας. Το Jardiance χρησιμοποιείται μαζί με τη διατροφή και την άσκηση για τη βελτίωση του ελέγχου του σακχάρου αίματος σε ενήλικες με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Το Jardiance χρησιμοποιείται επίσης για τη μείωση του κινδύνου θανάτου από μια καρδιακή προσβολή, ένα εγκεφαλικό επεισόδιο ή την καρδιακή ανεπάρκεια σε ενήλικες με διαβήτη τύπου 2 που έχουν επίσης καρδιακές παθήσεις. Το Jardiance δεν είναι κατάλληλο για τη θεραπεία του διαβήτη τύπου 1.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 4.59

Γενόσημο Kombiglyze Xr

Kombiglyze Xr

Metformin + Saxagliptin 1000mg + 5mg

Metformin and saxagliptin are oral diabetes medicines that help control blood sugar levels. Metformin works by decreasing glucose (sugar) production in the liver and decreasing absorption of glucose by the intestines. Saxagliptin works by regulating the levels of insulin your body produces after eating. Metformin and saxagliptin is a combination medicine that is used together with diet and exercise to improve blood sugar control in adults with type 2 diabetes mellitus. This medicine is not for treating type 1 diabetes.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 1.64

Kombiglyze Xr®

Brand Kombiglyze Xr

Metformin + Saxagliptin 500mg + 5/1000mg + 5mg

Kombiglyze XR® περιέχει έναν συνδυασμό μετφορμίνης και σαξαγλιπτίνης. Η μετφορμίνη και η σαξαγλιπτίνη είναι στοματιικά φάρμακα για τον διαβήτη, που βοηθούν στον έλεγχο των επιπέδων σακχάρου στο αίμα. Η μετφορμίνη δρα μέσω μείωσης της γλυκόζης (σάκχαρο) παραγωγή στο ήπαρ και τη μείωση της απορρόφησης της γλυκόζης από τα έντερα. Η σαξαγλιπτίνη δρά στην ρύθμιση των επιπέδων της ινσουλίνης που παράγει το σώμα σας μετά το φαγητό. Kombiglyze XR χρησιμοποιείται μαζί με δίαιτα και της ασκήσεις για να βελτιώσει τον έλεγχο του σακχάρου στο αίμα σε ενήλικες με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 2.21

Γενόσημο Manjishtha

Manjishtha

Manjishtha 60pills

Manjishtha (Indian Madder/Rubia cordifolia) is helpful in skin conditions like uneven pigmentation and eczema. The Ayurvedic Pharmacopoeia of India recommends the use of the dried stem of Manjishtha in blood, skin and urogenital disorders, dysentery, piles, ulcers, inflammation, erysipelas, skin diseases and rheumatism.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 8.33

Γενόσημο Melatonin

Melatonin

Melatonin 3mg

Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τη μελατονίνη για να ρυθμίσουν το εσωτερικό ρολόι του σώματος. Χρησιμοποιείται για χρονική υστέρηση, για την προσαρμογή των κύκλων ύπνου-αφύπνισης σε άτομα των οποίων το καθημερινό πρόγραμμα εργασίας μεταβάλλεται (διαταραχή εργασίας μετατόπισης) και για τη βοήθεια των τυφλών να καθιερώσουν έναν κύκλο ημέρας και νύχτας. Η μελατονίνη χρησιμοποιείται επίσης για την αδυναμία του ύπνου (αϋπνία). σύνδρομο καθυστερημένης φάσης ύπνου (DSPS). γρήγορη διαταραχή συμπεριφοράς στον ύπνο των ματιών (RBD). αϋπνία που σχετίζεται με διαταραχή έλλειψης προσοχής-υπερκινητικότητας (ADHD). αϋπνία λόγω ορισμένων φαρμάκων υψηλής πίεσης του αίματος που ονομάζονται βήτα αναστολείς. και προβλήματα ύπνου σε παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένου του αυτισμού, της εγκεφαλικής παράλυσης και των διανοητικών αναπηριών. Χρησιμοποιείται επίσης ως βοήθημα ύπνου μετά τη διακοπή της χρήσης φαρμάκων βενζοδιαζεπίνης και τη μείωση των ανεπιθύμητων ενεργειών της διακοπής του καπνίσματος. Ορισμένοι άνθρωποι χρησιμοποιούν μελατονίνη για τη νόσο του Alzheimer και απώλεια μνήμης (άνοια), διπολική διαταραχή, πνευμονική νόσο που ονομάζεται χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (COPD), αϋπνία προκαλούμενη από φάρμακα βήτα-αναστολέα, ενδομητρίωση, χτύπημα στα αυτιά, κατάθλιψη απο εποχιακή συναισθηματική διαταραχή (CFS), ινομυαλγία, σύνδρομο ανήσυχων ποδιών, φλεγμονώδης νόσος που ονομάζεται σαρκοείδωση, σχιζοφρένεια, ημικρανία και άλλοι πονοκέφαλοι, απώλεια όρασης σχετιζόμενη με την ηλικία, καλοήθη υπερπλασία του προστάτη, καλοήθης πνευμονική υπέρταση, το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου (IBS), απώλεια οστικής μάζας (οστεοπόρωση), διαταραχή κινητικότητας που ονομάζεται όψιμη δυσκινησία (TD), ασθένεια παλινδρόμησης οξέος, Helicobacter pylori (H.pylori), άσκηση, στειρότητα, επιληψία, γήρανση, εμμηνόπαυση, για αποκατάσταση μετά από χειρουργική επέμβαση, διέγερση που προκαλείται από αναισθησία, άγχος, ακούσια κινητική διαταραχή (όψιμη δυσκινησία), μεταβολές στον καρδιακό ρυθμό όταν μεταβαίνετε από τοποθέτηση σε καθιστή (pos σύνδρομο ταρχιδιακής ταχυκαρδίας), παραλήρημα, αδυναμία ελέγχου της ούρησης, πόνος της γνάθου, φλεγμονώδης νόσο του εντέρου (ελκώδης κολίτιδα) και έλεγχος των γεννήσεων.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.37

Γενόσημο Meshashringi

Meshashringi

Meshashringi 60pills

The key component of Meshashringi (Gymnema/Gymnema sylvestre) leaves is gymnemic acid, which decreases the effect of sucrose when chewed, thus reducing the craving for sweet foods. Research shows that Meshashringi has a similar effect internally, by supporting the normal function of the specialized beta cells of the pancreas which secrete insulin and normalize blood sugar levels.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 8.33

Γενόσημο Metaglip

Metaglip

Glipizide - Metformin 2.5mg + 250mg

Generic Metaglip is used for lowering blood sugar levels in combination with diet and exercise in patients with type 2 diabetes.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.42

Γενόσημο Micronase

Micronase

Glyburide(glibenclamide) 1.25/2.5/5mg

Generic Micronase is used for treating type 2 diabetes in patients who cannot control blood sugar levels by diet and exercise alone. It may be used alone or with other antidiabetic medicines.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.37

Moringa®

Moringa

Moringa Extract 1mg

Moringa® is also used to reduce swelling, increase sex drive (as an aphrodisiac), prevent pregnancy, boost the immune system, and increase breast milk production. Some people use it as a nutritional supplement or tonic. Moringa contains proteins, vitamins, and minerals. As an antioxidant, it seems to help protect cells from damage.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.15

Γενόσημο Onglyza

Onglyza

Saxagliptin 5mg

Generic Onglyza is an oral diabetes medicine that helps control blood sugar levels. It works by regulating the levels of insulin your body produces after eating. Generic Onglyza is for people with type 2 diabetes. It is sometimes used in combination with other diabetes medications, but is not for treating type 1 diabetes.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 2.68

Γενόσημο Prandin

Prandin

Repaglinide 0.5/1/2mg

Generic Prandin is used for managing type 2 (non-insulin-dependent) diabetes. It is used in addition to diet and exercise to lower blood sugar in adults who cannot manage with diet, exercise, or diabetic medications alone. It may be used with other diabetes medicines.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.70

Γενόσημο Precose

Precose

Acarbose 25/50mg

Generic Precose is used for treating type 2 diabetes in adults whose diabetes cannot be managed with diet alone. This medicine may be used alone, in combination with other oral diabetes medicines or with insulin.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.80

Γενόσημο Starlix

Starlix

Nateglinide 60/120mg

Generic Starlix is used for lowering blood sugar levels in patients with type 2 diabetes. It used along with diet and exercise.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.69

Sugar-balance

Sugar-balance

Bimbi, Sadabahar, Bougainvillea 1mg

Organic India Sugar Balance capsules are a natural blend of chemical free herbs, which help lower blood sugar levels, delay absorption of dietary sugars and improve insulin utilization. These completely herbal and organic capsules provide a healthy supplement to manage sugar levels in diabetics as well as those who have high sugar levels. Regular use of these capsules also prevent complications related with diabetes such as eye, kidney or heart related disorders.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.25
Διαμένοντας στον ιστότοπό μας, συμφωνείτε αυτόματα με την αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.